Tuesday, March 25, 2008

သင္ရိုးညႊန္းတန္းရဲ႕ အေရးပါမႈ

ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ေတြမွာတုန္းက စာသင္ခန္းထဲကေန စည္းကမ္းရွိတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြ ပ်ိဳးေထာင္ယူလို႔ ရႏိုင္တဲ့အေၾကာင္းကို ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ရဲ႕ ပညာေရးစာတမ္းကေနတဆင့္ အမ်ားၾကီး ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ စာသင္သားေတြအတြက္ ဗဟုသုတမ်ားစြာ တိုးပြားျဖစ္ထြန္း ေစတဲ့ သင္ခန္းစာေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံ့အေရးအရာေတြ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာေတြကိုပါ ထည့္သြင္းသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ဦးတည္ေဆြးေႏြးခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဦးသန္႔ရဲ႔ စာတမ္းမွာ ျပ႒ာန္းသင့္တဲ့ သင္ရိုးေတြကို အဓိကထားျပီး အၾကံျပဳ တင္ျပသြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အဲဒီ သင္ရိုးေတြထဲမွာပါတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကို အေၾကာင္းအက်ိဳး ရွင္းလင္းေအာင္ ေျပာျပသင္ျပဖို႔ကေတာ့ ဆရာေတြရဲ႕တာ၀န္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဥပမာအျဖစ္ ဦးသန္႔တင္ျပခဲ့တဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အေၾကာင္း သင္ၾကားေျပာျပရာမွာ အားနည္းခ်က္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္း ေျပာျပသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ အရ ဘယ္လိုသင္ၾကားေျပာျပႏိုင္သလဲဆိုတာကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ ဆိုးျပစ္ေတြျဖစ္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူအားလံုးတန္းတူ ႏို္င္ငံေရးအသိဉာဏ္ ရွိဖို႔ဆိုတာ ခဲယဉ္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္မႈဟာ အျပစ္ အနာအဆာ ရွိႏို္င္ပါတယ္။ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို ေျပာျပရာမွာ ဆရာအေနနဲ႔ ဒီေနရာမွာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ႏို္င္တဲ့ ျပည္သူလူထုျဖစ္ေအာင္ ျပည္သူလူထုကို ႏိုင္ငံေရး အသိဉာဏ္ရွိေအာင္ ဖန္တီးေပးထားဖို႔လိုတယ္ဆိုတာ ေျပာျပဖို႔လိုပါတယ္။ အဲဒီလို အသိဉာဏ္ ရွိဖို႔အတြက္ စာသင္သားအရြယ္ ငယ္စဥ္ကတည္းက ေက်ာင္းမွာ ႏိုင္ငံေရးကိစၥကို ထည့္သြင္း သင္ၾကားသင့္ တယ္ ဆိုတာကိုလည္း ဆရာက ေသခ်ာ ေျပာျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွပဲ အရြယ္ေရာက္ခ်ိန္မွာ လိုအပ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတေတြနဲ႔ ျပည့္စံုေနမွာ ျဖစ္ျပီးေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို ေသခ်ာ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။

ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံမွာ ႏိုင္ငံသားေကာင္းေတြ ေပၚထြန္းဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းပညာေရးထဲက သင္ရိုးညႊန္းတန္း က အေရးပါတယ္ဆိုတာကို ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ရိုးညႊန္းတန္းရဲ႕အေရးပါမႈနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ ပညာေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က သူ႔ရဲ႕ ဒီမိုကေရစီပညာေရးဆိုင္ရာ စာတမ္းတစ္ေစာင္မွာ ထည့္သြင္း အၾကံျပဳထားပါတယ္။ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကိစၥဟာ ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ ပညာရွင္ေတြ မၾကာခဏ အျငင္းအခံု ျဖစ္ရတဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္လို႔ေျပာပါတယ္။ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က “ႏုိင္ငံေရးသမားေတြက သူတို႔ရဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာေတြထဲမွာ ထည့္သင္ေစခ်င္ျပီး၊ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ဘက္တစ္ဖက္တည္းကေန ရပ္တည္တဲ့ အျမင္တခုကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ အေနနဲ႔ သြပ္သြင္းပို႔ခ်တာကို သေဘာမတူၾကဘူး” လို႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ ပညာေရးကို အသံုးခ်ျပီးေတာ့ တစ္ဖက္သတ္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္၊ စီးပြားေရး၀ါဒနဲ႔ လူမ်ဳိးေရးမုန္းတီးမႈမ်ားကို မသင္ၾကားသင့္ပါဘူး၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း ကိုလည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း၊ တစ္ဖြဲ႔တစ္စည္းတည္းက ေရးဆြဲျပ႒ာန္းတာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ သင္ရိုးညႊန္းတန္းေရးဆြဲဖို႔အတြက္ ပညာေရးနဲ႔ သက္ဆုိင္သူအားလံုး ပါ၀င္ရပါမယ္။ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲေရးဟာ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ မိဘ၊ ေရြးခ်ယ္ခံပုဂၢိဳလ္ ပညာရွင္ေတြ၊ သမဂၢေတြ၊ လူမ်ဳိးစုအဖြြဲ႔ေတြ၊ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ပုဂၢိဳလ္ေတြစတဲ့ ႏိုင္ငံသားေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါ၀င္ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ရတဲ့ ေနရာ ျဖစ္ရမယ္လို႔ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က အၾကံျပဳထားပါတယ္။

ေဒါက္တာသိန္းလြင္ရဲ႔ စာတန္းပါ အၾကံျပဳခ်က္ေတြအရေတာ့ ဒီမိုကေရစီပညာေရးရဲ႔ သင္ရိုးညႊန္းတန္းနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ စံ သတ္မွတ္တာကလည္း အေရးၾကီးတယ္ဆိုတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ သင္ရိုးညႊန္းတန္းစံကို သတ္မွတ္တဲ့ေနရာမွာ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ (သို႔မဟုတ္) ႏုိင္ငံအစိုးရရဲ႕ ပညာေရးတာ၀န္ရွိသူေတြကေန ျပီးေတာ့မွ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လိုက္နာသင့္တဲ့ အနိမ့္ဆံုးစံ သတ္မွတ္ထားႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အနိမ့္ဆံုးစံဆိုတာ က ျပည္နယ္အားလံုးနဲ႔ ကိုက္ညီႏို္င္မယ့္၊ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိႏို္င္မယ့္၊ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းေတြနဲ႔ လူသားဆုိင္ရာ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ပညာေရး တာ၀န္ရွိသူေတြက အဲဒီအနိမ့္ဆံုးစံေတြကို အေျခခံျပီး အဲဒီျပည္နယ္ရဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ သဘာ၀၀န္းက်င္ေတြ၊ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ သင္႐ိုးညႊန္းတန္း လမ္းညႊန္ခ်က္ေဘာင္ကို ျဖည့္စြက္ ခ်မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း လမ္းညႊန္ခ်က္ကို အေျခခံျပီးေတာ့မွ ေဒသဆိုင္ရာ ပညာေရးတာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ေက်ာင္းဆရာေတြက သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းအေသးစိပ္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးဆြဲရပါမယ္။ အဲဒီလို ေရးဆြဲထားတဲ့ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းကို ျပည္နယ္ပညာေရးဘုတ္အဖြဲ႔မွ အတည္ðပေပး သင့္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေက်ာင္းဆရာ ေတြကိုယ္တို္င္ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းနဲ႔ ကိုက္ညီမယ့္ ဖတ္စာအုပ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ ႏုိင္ပါတယ္္။ ေက်ာင္းက တာ၀န္ရွိသူေတြနဲ႔ ဆရာေတြက အေသးစိတ္ သင္ၾကားမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ သင္ၾကားနည္းစနစ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တယ္လို႔ ေဒါက္တာ သိန္းလြင္ ရဲ႕ စာတန္းမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ဆိုလိုတာကေတာ့ ျမန္မာႏို္င္ငံအေနနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏို္င္ငံအျဖစ္ ရည္မွန္း ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတာင္ေပၚေျမျပန္႔မေရြး တန္းတူပညာေရးအဆင့္အတန္းကို ရႏို္င္ေအာင္၊ သင္ရိုးေတြကို နားလည္လြယ္ႏို္င္၊ သင္ယူေလ့လာလြယ္ႏို္င္ေလာက္တဲ့ အနိမ့္ဆံုးစံအထိ ေလ်ာ့ခ်ထားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးစနစ္ကို နည္းမွီရင္ေတာင္မွပဲ ကိုယ့္ႏို္င္ငံသားေတြရဲ႔ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႔ေစတဲ့ သင္ရိုးေတြျဖစ္တဲ့အထိ အနိမ့္ဆံုးစံအေနနဲ႔ သတ္မွတ္သင့္တယ္ လို႔ ဆိုတာပါ။

ဒါမွပဲ ျပည္နယ္တစ္ခုက ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္က တျခားျပည္နယ္တစ္ခုကို ေျပာင္းေရႊ႕ရတဲ့အခါမွာ တျခားေက်ာင္းတစ္ခုမွာ လြယ္လင့္တကူ ၀င္္ေရာက္ သင္ၾကားႏို္င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ျပည္နယ္ အသီးသီး ေက်ာင္းအသီးသီးက ဆရာေတြအခ်င္းခ်င္း အခ်ိတ္အဆက္ ရွိထားဖို႔လိုပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ပညာေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ ညီလာခံေတြ ျပဳလုပ္ျပီး၊ ေတြ႔ဆံု ညိွႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေနၾကရမွာ ျဖစ္တယ္ လို႔ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က ေက်ာင္းပညာေရးထဲမွာ အေရးပါလွတဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတန္းကိစၥကို အၾကံျပဳထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တခုျဖစ္တဲ့ ပညာေရးက႑ အဆင့္မီေရးအတြက္ သင္ရိုးညႊန္းတန္းေရးဆြဲျပဳစုေရးက အေရးပါတယ္ ဆိုတာကို ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ဆရာအတတ္သင္ ပညာေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ရဲ႔ ဒီမိုကေရစီပညာေရးစာတမ္းကေနတဆင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းေတြျဖစ္တဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္စာသင္သားေတြကို ႏိုင္ငံသားေကာင္း ျဖစ္ေစဖို႔ ကိုယ့္ေဒသ၀န္းက်င္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထံုးစံေတြနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့၊ သင့္တင့္ မွ်တတဲ့ သင္ရိုးညႊန္းတန္းေကာင္းေတြ ရွိဖို႔ လိုတယ္ဆိုတာကို ေဆြးေႏြး တင္ျပ လိုက္ရပါတယ္္။

ေမျငိမ္း(၂၀၀၇ ႏို၀င္ဘာ)

Monday, March 24, 2008

ဂ်ပန္ စေကာလားရွစ္ အေၾကာင္း

ဘေလာဂါ့ ကိုေစးထူးထံမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္ ။

ဦးကလိုေစးထူးေရ…

တကၠသိုလ္ ဘုန္းႏိုင္ ၀တၳဳေတြရဲ့ ပထမဆုံးစာမ်က္ႏွာမွာ ေရးထားတဲ့ `ငါ့စာဖတ္၍ မျပတ္ေစေသာ္၊ မရွဳံးေစသား´ ဆိုတာလိုပဲ ဗဟုသုတအလို႔ငွာ `ႏိုင္ငံျခား သြားမယ္ဆိုရင္´ ဆိုတဲ့၊ ကူးစက္ေရာဂါနဲ႔ တူတဲ့ ေရာဂါမိေနတဲ့ ျမန္မာျပည္က လူေတြအတြက္ `ဂ်ပန္ ပညာသင္´ အေၾကာင္း ေရးျဖစ္ပါတယ္။ ႏွမ္းေစ့ေလာက္ အေထာက္အကူျဖစ္တယ္ ဆိုရင္ ေက်နပ္ပါၿပီ။

ႏိုင္ငံေရးအရ ေျပာရရင္ စားတာ၊ သြားတာ၊ ေနတာ ထုိင္တာ အားလုံးကို ႏိုင္ငံေရးလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဗုဒၶတရားေတာ္ရဲ့ ရွဳေထာင့္က ေျပာရင္ေတာ့ ဘယ္အရာမဆို ေမတၱာထား၊ စိတ္ထားတတ္ရင္ အလွဴကုသိုလ္ရပါတယ္တဲ့။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မကုသိုလ္ကို တေယာက္ထဲ မလိုခ်င္တဲ့ အတြက္ ဦးကလိုေစးထူးကိုပါ အၿမဲတမ္း ဗမာလုိ စာ႐ိုက္ခိုင္းၿပီး ကုသုိလ္ အမ်ားႀကီး ခြဲေ၀ေပးေနပါတယ္။ ကုသိုလ္ ယူတတ္ပါေစလို႔…။

မာလာ


ဂ်ပန္ ပညာေတာ္သင္ ေလွ်ာက္ၾကမလား၊ How to apply Monbusho scholarship


ဒီစာကုိ ေရးတဲ့ ရည္ရြယ္ရင္းကေတာ့ Monbusho scholarship လို႔ ေခၚတဲ့ ဂ်ပန္ အစိုးရက ေပးတဲ့ ေထာက္ပ့ံေၾကးနဲ႔ ဂ်ပန္ကို ပညာေတာ္သင္ ေလွ်ာက္လုိသူမ်ား သိသင့္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား ဗဟုသုတ ရေစဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေထာက္ပ့ံေၾကးဟာ ဘယ္သူေတြကုိ ေပးတာလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ေပးတာလဲ၊ ဘာခံစားခြင့္ ရိွသလဲ၊ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေပးသလဲ၊ ဘယ္လို ေလွ်ာက္ရတယ္ ဆိုတာကုိပဲ အဓိကထား ေရးျပပါမယ္။


၁။ ဘယ္သူေတြကုိ ေပးတာလဲ၊ who can apply?

ဒီပညာေတာ္သင္ ေထာက္ပ့ံေၾကးဟာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ျပ႒ာန္းၿပီး ဖြဲ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ဂ်ပန္ ယဥ္ေက်းမႈကို ေလ့လာလိုသူမ်ားအတြက္ ဘြဲ႔ႀကိဳေရာ ဘြဲ႔လြန္မ်ားကိုပါ ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီးမွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ အႀကီးအက်ယ္ စစ္ရွဳံးနိမ့္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားစြာကုိ စစ္ေလ်ာ္ေၾကး အမ်ားႀကီး ေပးရပါတယ္။ ဖြဲ႔ၿဖိဳးဆဲ အဓိက အာရွႏိုင္ငံမ်ားက အေပၚထပ္ အေဆာက္အဦ လို႔ ေခၚတဲ့ ပညာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမႈေတြပါ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေပးဖုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း `နာကာဆုိေန´ က ျပ႒ာန္း အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ယခုထိ ေပးေနဆဲ ပညာသင္ဆု တခုျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၉၅-၂၀၀၀ ခုႏွစ္၊ ပတ္၀န္းက်င္ အထိ ပွ်မ္းမွ် တႏွစ္ကို ဂ်ပန္ တျပည္လုံးက တကၠသိုလ္ေတြမွာ ပညာသင္ဖို႔ အေယာက္ (၂၀၀)ခန္႔ ေပးပါတယ္။ ကၽြန္မ သြားခဲ့တဲ့ “TSUKSBA UNIVERSITY” မွာေတာ့ လူဦးေရမ်ားလုိ႔ အေယာက္ ၄၀ ခန္႔ ေပးပါတယ္။

၁၉၉၅၊ ကၽြန္မ ဂ်ပန္ကို သြားတဲ့အထိ ဒီပညာေတာ္သင္ဆုကို အစိုးရ ၀န္ထမ္းေတြကိုပဲ ေပးပါတယ္ ဆုိၿပီး အမ်ားစုက စြဲမွတ္ေနၾကပါတယ္။ အျပင္လူ ေလွ်ာက္လုိ႔ရတယ္ဆိုတာ သိပ္မယုံၾကပါဘူး။ အခုေခတ္ပိုင္းေလာက္မွာေတာ့ အျပင္ကေလွ်ာက္ၿပီး ရတဲ့လူ တစတစ မ်ားလာတဲ့အတြက္ သိလာၾကေပမဲ့ ဘယ္လိုရတယ္၊ ဘယ္နည္းနဲ႔ ရတယ္ဆုိတာ မသိၾကတဲ့အတြက္ ေနာင္လာေနာင္သားေတြ အတြက္ ကၽြန္မ အေတြ႔အႀကဳံကို ေရးျပျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဆုံးကေတာ့ ဘြဲ႔ႀကိဳလို႔ ေခၚတဲ့ Undergraduate အတြက္ ေပးတဲ့ scholarship အေၾကာင္းပါ။ ကၽြန္မ ျမန္မာျပည္က အေရြးခံခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းသား (၇)ဦးထဲက (၁)ဦးကုိ ဂ်ပန္မွာ သိခြင့္ရပါတယ္။ သူက YIT ဒုတိယႏွစ္ ေက်ာင္းသားတက္တုန္း ဂ်ပန္မွာ ပညာသင္ဖုိ႔ scholarship ပညာေတာ္သင္ကို ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာကက ႀကီးမွဴးေရြးဖို႔ ေရးေျဖ စာေမးပြဲေက်ာင္းမွာပဲ ေျဖရပါတယ္။ ေနာင္ အဆင့္ဆင့္ အေရြးခံရလုိ႔ ေရာက္လာပါတယ္ ေျပာပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာ တႏွစ္နီးပါး ဂ်ပန္စာကုိ သင္ၿပီး ၄-ႏွစ္ စာေမးပြဲအတြက္ entrance ေအာင္လို႔ တကၠသိုလ္ကို တက္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

အျပင္က ျမန္မာအစိုးရက ေရြးခ်ယ္တာ မဟုတ္တဲ့ လူေတြကေတာ့ ဘယ္ပုံဘယ္နည္း ေလွ်ာက္ရတယ္ဆိုတာ မသိပါဘူး။ ကၽြန္မ ဖတ္ခဲ့ရတဲ့ ဂ်ပန္ပညာေတာ္သင္ ေပးပုံေပးနည္း စာအုပ္မွာေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးကိုသာ ဆက္သြယ္ပါ ဆုိတဲ့အတြက္ သံ႐ုံးေတြက ႀကီးမွဴးက်င္းပေပးပုံ ရပါတယ္။ ကၽြန္မ ႀကိဳးစားစဥ္က သံ႐ုံးကို သြားေမးေတာ့ ျမန္မာအစုိးရရဲ့ ေပၚလစီအရ ဂ်ပန္သံ႐ုံးက ဘြဲ႔ႀကိဳေရာ၊ ဘြဲ႔လြန္အတြက္ ဘာမွ ႀကီးမွဴး လုပ္ေပးတာ မရိွပါဘူး လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဘြဲ႔ႀကိဳအတြက္ ေလွ်ာက္နည္းကို မသိေတာ့ ဒီမွ်နဲ႔ပဲ ရပ္ၿပီး ဘြဲ႔လြန္ ေလွ်ာက္ဖို႔ ဆက္ေရးပါရေစ။

ဘြဲ႔လြန္မွာလဲ အစုိးရက ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေစလႊတ္တဲ့လူေတြ၊ ၀န္ထမ္းေတြအေၾကာင္း မေရးဘဲ အျပင္က ေလွ်ာက္တာကိုပဲ ေရးျပပါမယ္။ ေလွ်ာက္တဲ့လူဟာ…

(၁) ဘြဲ႔လြန္ MSc, PhD အတြက္ အနည္းဆုံး BA, BSc ဘြဲ႔ တခုခု ရထားၿပီး ျဖစ္ရပါမယ္။ ျမန္မာစာ အဓိကဘြဲ႔ရသူမ်ားက အျခား ၀ိဇၨာဘြဲ႔လြန္ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

(၂) ေလွ်ာက္လႊာေလွ်ာက္တဲ့ အခ်ိန္ (April) လမွာ အသက္ ၃၅ႏွစ္ မေက်ာ္ေစရပါဘူး။ ေလွ်ာ့ေပ့ါအေနနဲ႔ကေတာ့ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ အခ်ိန္ October မွာ ၃၅ႏွစ္ မေက်ာ္ရဘူး လို႔ ဆုိပါတယ္။

(၃) သင့္ေတာ္တဲ့ Research Proposal ကို သူတုိ႔ လက္ခံေအာင္ ေရးၿပီး ေပးပို႔ႏိုင္သူ ျဖစ္ရပါမယ္။

(၄) အျပင္က ေလွ်ာက္တာမို႔ (အစိုးရ ၀န္ထမ္း ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ ေလွ်ာက္လုိ႔ ရပါတယ္) ဂ်ပန္ႏိုင္ငံက National University တခုခုမွာ ကိုယ့္ကို လက္ခံၿပီး supervise ေပးဖုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာကို တဆင့္ တင္ေပးမဲ့ Professor ရိွရပါမယ္။ သူတို႔ အဆုိအရ တကယ္ေက်ာင္းတက္ဖို႔ ပညာလုိလားသူ၊ ေတာ္မယ္ ထင္ရသူဆိုရင္ လက္ခံဖို႔ ၀န္မေလးပါဘူး၊ မခက္ခဲပါဘူး။

(၅) ဖြ႔ံၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံသား ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ားမွာ Permanent Resident ရထားသူမ်ား ေလွ်ာက္ခြင့္ မရိွပါ။ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီး ႏုိင္ငံသားမ်ားက ဂ်ပန္ယဥ္ေက်းမႈ ေလ့လာသူမ်ား ဟူ၍ လူဦးေရ ကန္႔သတ္ေပးပါတယ္။ ဂ်ပန္စာနဲ႔ က်မ္းျပဳမႈ အခက္အခဲအရ Science ဘာသာယူသူ ပုိမိုမ်ားျပားပါတယ္။


၂။ ပညာေတာ္သင္ ေထာက္ပ့ံေၾကးကုိ ဘယ္ေလာက္ေပးတာလဲ၊ ဘာေတြ ခံစားခြင့္ ရိွသလဲ။

ဘြဲ႔ႀကိဳ Undergraduate ကို တလကို ယန္းေငြ တသိန္းႏွစ္ေသာင္းနဲ႔ ဘြဲ႔လြန္ Graduate ကို တသိန္းရွစ္ေသာင္း ေပးရပါတယ္။ အခြန္ေပးစရာ မလုိ၊ ေက်ာင္းလခ ေပးစရာမလို Medical Insurance ပါၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေထာင္ရိွရင္ အိမ္ေထာင္ဘက္နဲ႔ ကေလးကုိ တလအတြင္း ေခၚႏိုင္ပါတယ္။ Round Trip ေလယာဥ္လက္မွတ္ အသြားအျပန္ ထုတ္ေပးပါတယ္။

ေရာက္ေရာက္ျခင္း Arrival allowance အေနနဲ႔ ယန္း သုံးေသာင္း ထုတ္ေပးၿပီး ေလဆိပ္အထိ လာႀကိဳပါတယ္။ ေက်ာင္းေဆာင္ေတြမွာ စီစဥ္ၿပီး ထားေပးပါတယ္။ ယခင္ကေတာ့ အျပင္တိုက္ခန္းမွာ ေနရင္ တိုက်ိဳနဲ႔ အုိဆာကာမွာ ယန္း တေသာင္း၊ တျခားေနရာမွာ ယန္း ၇ ေထာင္၊ လစဥ္ ထပ္ေဆာင္းေပးပါတယ္။ အခုေတာ့ အဲဒီ ႏွစ္ခု မေပးေတာ့ပါဘူး။ ကၽြန္မေခတ္မွာေတာ့ ႏိုင္ငံျခား Student Conference တက္ဖုိ႔ တေခါက္ကုိ ယန္း တသိန္းနဲ႔ ႏွစ္ေခါက္ USA နဲ႔ Canada အတြက္ ထုတ္ေပးပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ပါေမာကၡ အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

လိုအပ္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမွ အစ ေကာ္ပီကူးတာက အစ ပါေမာကၡက စီစဥ္ေပးပါတယ္။ ေက်ာင္းသား အေနအထားကို ၾကည့္ၿပီး Part time လုပ္ခြင့္ကိုေတာ့ Limit နဲ႔ ေပးပါတယ္။ မေပးတာက မ်ားပါတယ္။ အစိုးရ ျပ႒ာန္းထားတာကေတာ့ ခြင့္မေပးပါ။


၃။ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ Scholarship ေပးသလဲ။

ဘြဲ႔လြန္ေတြဟာ ေရာက္စမွာ ဂ်ပန္စာ မသင္မေနရ ေျခာက္လ အပါအ၀င္ Research Student လို႔ သတ္မွတ္ခ်ိန္ (၂)ႏွစ္ ရိွပါတယ္။ ေအာက္တုိဘာ ေရာက္တဲ့ လူေတြကေတာ့ Oct-March ကို ဘတ္ဂ်က္ တႏွစ္ သတ္မွတ္လို႔ တႏွစ္ခြဲ Maximum ေနရပါတယ္။ အဲဒီ အေတာအတြင္းမွာ MSc or PhD entrance စာေမးပြဲကုိ ေအာင္ရပါတယ္။ မေအာင္ရင္ (၂)ႏွစ္/တႏွစ္ခဲြနဲ႔ scholarship ျပဳတ္ပါတယ္။ အဲဒီ ကန္႔သတ္ခ်က္ေက်ာ္မွ ေအာင္လို႔ ေက်ာင္းဆက္တက္ခ်င္ရင္ Private Student ျဖစ္သြားပါတယ္။ Monbusho scholarship ဟာ တခါျပတ္သြားရင္ သုံးႏွစ္အတြင္းမွာ ထပ္ေလွ်ာက္ခြင့္ မရိွပါဘူး။ တခ်ိဳ႔က Private ေက်ာင္းသား အေနနဲ႔ လာၿပီး entrance စာေမးပြဲေအာင္ၿပီး ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္မွာ Monbusho scholarship ျပန္ေလွ်ာက္ရတာလည္း ရိွပါတယ္။

MSc အတြက္ (၂)ႏွစ္နဲ႔ PhD အတြက္ (၃)ႏွစ္ Scholarship ေပးပါတယ္။ တကယ္လို႔ ကန္႔သတ္ခ်ိန္မွာ မၿပီးခဲ့ရင္ ကုိယ့္ေငြနဲ႔ကုိယ္ extension လုပ္၊ ေက်ာင္းလခသြင္းၿပီး ေက်ာင္းၿပီးေအာင္ ဆက္တက္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အၾကာဆုံး Research student အတြက္ (၂)ႏွစ္နဲ႔ PhD (၃)ႏွစ္ စုစုေပါင္း (၅)ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

တခ်ိဳ႔ ပါေမာကၡေတြက Research Student (၂)ႏွစ္ အတြက္ပဲ ေခၚတာမ်ိဳးလဲ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္က တျခား တကၠသိုလ္က ပါေမာကၡက Research Student အေနနဲ႔ (၂)ႏွစ္ပဲ ေခၚတာမွာ PhD ဆက္တက္ဖို႔ Course မရိွေတာ့ ျပန္ခုိင္းပါတယ္။ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္က ကၽြန္မတို႔ Tsukuba မွာ PhD လာေျဖ၊ ေအာင္ၿပီး ဆက္တက္ေတာ့ misunderstanding ျဖစ္သလားေတာ့ မသိ၊ Scholarship ျပဳတ္ၿပီး Private ေက်ာင္းသား ျဖစ္သြားပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ကၽြန္မနဲ႔ သိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတေယာက္ Kyushu မွာ ဒီလိုပဲ PhD Course မရိွလို႔ Tsukuba မွာ လာတက္ဖို႔ လုပ္ေတာ့ ကူညီေမးျမန္း လုပ္ကိုင္ေပးလို႔ Scholarship ဆက္ရပါတယ္။ တကၠသိုလ္ ေျပာင္းရင္ အခက္အခဲ ရိွႏိုင္တယ္ လို႔ ဆိုတာနဲ႔ ဂ်ပန္မွာလဲ မသိႏိုင္တာေတြ အမ်ားႀကီး ရိွတာကို တင္ျပတာပါ။ ကၽြန္သိတာကလဲ အကုန္ မဟုတ္ပါဘူး။


၄။ ဘယ္လိုေလွ်ာက္ရမလဲ။ How to apply

တကမၻာလုံးက ႏိုင္ငံတုိင္းမွာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးက ႀကီးမွဴးၿပီး ႏွစ္စဥ္ စာေမးပြဲေခၚေလ့ ရိွပါတယ္။ Feb or March ေလာက္မွာ က်င္းျပၿပီး ေအာင္သူေတြကို ၀န္ထမ္း ဟုတ္ဟုတ္၊ မဟုတ္ဟုတ္ သတ္မွတ္တဲ့ အရည္အခ်င္းနဲ႔ ျပည့္စုံရင္ April လမွာ ေလွ်ာက္လႊာေပးပါတယ္။ တခ်ိဳ႔က အဲဒီအခ်ိန္မွာ Professor ရွာရတာ ရိွပါတယ္။ ကၽြန္မ ႀကိဳးစားစဥ္ ကာလက ပါေမာကၡတေယာက္ အဲဒီအတိုင္း ညႊန္လို႔ ဂ်ပန္သံ႐ုံးကိုေရာက္၊ ဒီနည္း မရိွဘူး ဆိုေတာ့ အဲဒီ ပါေမာကၡကလဲ ရိွရမယ္နဲ႔ အဆင္မေျပခဲ့ပါ။ ကၽြန္မ ဂ်ပန္ေရာက္ၿပီး Student Conference မွာ သြားပါ၀င္ေတာ့ ကၽြန္ကို လာေတြ႔ၿပီး ႏႈတ္ဆက္ၿပီး သူမသိခဲ့လို႔ လက္မခံခဲ့ရတာပါလို႔ ၀မ္းနည္းစကား လာဆိုပါတယ္။

ျမန္မာျပည္က လူေတြ အတြက္ကေတာ့ အခက္အခဲတခုပါ။ ဂ်ပန္က National University (Private University ကို Monbusho scholarship ခ်ေပးေလ့ မရိွပါ။ ခၽြင္းခ်က္ တခု ႏွစ္ခုပဲ ရိွတတ္ပါတယ္။) က ကုိယ္န႔ဲ ဘာသာရပ္ ကုိက္မယ္ထင္တဲ့ ပါေမာကၡကို လွမ္းေမးရပါတယ္။ ကိုယ့္ေလွ်ာက္လႊာကို သူ႔ေက်ာင္းကယူ၊ ကုိယ့္ဆီပုိ႔၊ ကုိယ္က ျဖည့္ ျပန္ပုိ႔၊ သူက သူ႔ေက်ာင္းက တဆင့္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးကို အဆင့္ဆင့္ တင္ရပါတယ္။ ေက်ာင္းငယ္တာက Chance ပိုမ်ားၿပီး ေက်ာင္းႀကီးရင္ Professor ေတြမ်ား၊ တင္တဲ့လူ မ်ားၿပီး Competition မ်ားပါတယ္။ ကၽြန္မဆိုရင္ ပထမႏွစ္မွာ က်ရွဳံးခဲ့ၿပီး ဒုတိယအႀကိမ္ ဒုတိယႏွစ္ ႀကိဳးစားမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ တကၠသိုလ္က ဘာသာရပ္ အားလုံးထဲက (၄) ေယာက္ကို ဇကာတင္ ေရြးၿပီး Monbusho ကို ပို႔ပါတယ္။ Monbusho က တဘာသာကုိ တေယာက္၊ Professor တေယာက္ တပည့္ တေယာက္နဲ႔ တႏိုင္ငံ တေယာက္/ ႏွစ္ေယာက္ႏႈန္း ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ ပါေမာကၡကေတာ့ ကၽြန္မရဲ့ ဇြဲ၊ လုံ႔လ၊ ၀ိရိယနဲ႔ မဆုတ္မနစ္ ႀကိဳးစားမႈ၊ စိတ္ရွည္မႈေတြကို သေဘာက်ၿပီး ေရြးခဲ့တာ ဆိုပါတယ္။ ကၽြန္ကိုကုိယ္တုိင္ ေရးတဲ့ Research Proposal ဟာ သူ႔ Laboratory မွာ လုပ္မရႏိုင္တာ သိေပမဲ့ ကၽြန္မရဲ့ Knowledge နဲ႔ သူ႔ရဲ့ Specialization ကို ဆက္စပ္ ေတြးေခၚ ေရးသားႏိုင္တဲ့ `စိတ္ကူး´ ကုိ ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာ ဆိုပါတယ္။ စကားမစပ္ ေျပာခ်င္တာက ဂ်ပန္မွာ “PhD doctor of Philosophy” ဘာသာရပ္ တခုရဲ့ ေတြးေခၚမႈအတြက္ ေပးတာနဲ႔ “DSc doctor of Science” သိပၸံဘာသာရပ္ရဲ့ အဆုံးစြန္ တတ္ေျမာက္မႈ ဆုိၿပီး ကြဲျပားပါတယ္။

ဒီလို စေလွ်ာက္ဖုိ႔ ကၽြန္မ ႀကိဳးစားခဲ့တာ ေလွ်ာက္နည္း `အနံ႔´ ရခဲ့လို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္မွာ သ႐ုပ္ျပ လုပ္ေနဆဲမွာ ဆရာ(၂)ေယာက္ ဒီနည္းအတုိင္း ထြက္သြားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ သိပ္လည္း မရင္းႏွီး၊ တေယာက္ကေတာ့ မေအာင္ျမင္ေသးေတာ့ မေျပာဘဲ ရေတာ့ ျဗန္းခနဲ ထြက္သြားေတာ့ စကားေအးေအး ေဆးေဆး မေျပာျဖစ္ခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီ အနံ႔နဲ႔ ကၽြန္မ သံ႐ုံးကို သြားေမးပါတယ္။ မရိွပါ ဆိုတာန႔ဲ ျပန္လွည့္ခဲ့ရၿပီး ပါေမာကၡသို႔ နာမည္တပ္ၿပီး တိုက်ိဳတကၠသိုလ္ကို စာေရးတာ အဆင္မေျပပါ။

အဲဒီလို အီလည္လည္ျဖစ္တုန္း ဌာနက ဆရာတေယာက္က ဂ်ာမဏီကုိ ပညာေတာ္သင္ တႏွစ္သြားဖို႔ ေသခ်ာတဲ့ အခ်ိန္ စကားစပ္မိေတာ့မွ သူက ဂ်ပန္ Monbusho scholarship ကုိ ဘယ္သူ၊ ဘယ္လို ေလွ်ာက္ရမယ္ ဆိုတဲ့ စာအုပ္ကို ငွားပါတယ္။ ေလွ်ာက္လုိ႔ရတဲ့ တကၠသိုလ္ လိပ္စာပါ ပါ၀င္ပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ကုိ လြယ္လြယ္ကူကူ ရခဲ့တာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဒီလိုပဲ ေယာင္လည္လည္ Information ရွာေနခ်ိန္မွာ ဆရာႀကီးတေယာက္က သိပ္စိတ္မရွည္ဘဲ ဂ်ပန္ ပညာေရး၀န္ႀကီး နာမည္နဲ႔ စာေရးၿပီ Information ေတာင္းပါလားလို႔ အခ်ဥ္ေပါက္ၿပီး အႀကံေပးတာ ရခဲ့ပါတယ္တဲ့။ သူလဲ စိတ္ကူးေပါက္ၿပီး အရွဳံးမရိွႏိုင္ တြက္ၿပီး Minister လုိ႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီး စာေရးေတာ့မွ တလအၾကာမွာ အဲဒီစာအုပ္ ရခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူကေတာ့ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အလကားရတဲ့ Information ကို တန္ဖိုး မထားတတ္လို႔ လူတိုင္းကုိ မေပးဘဲ ကၽြန္မကေတာ့ တကယ္လုပ္မဲ့လူ ျဖစ္လို႔ ေပးပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ကၽြန္မ ဂ်ပန္ေရာက္ၿပီး (၂)ႏွစ္အၾကာ ရန္ကုန္ ျပန္လာလည္ေတာ့ ကၽြန္မ လုပ္ခဲ့တဲ့ ဌာနက သူငယ္ခ်င္းေရာ၊ မသိတသိ လူေတြ ၀င္လိုက္ထြက္လိုက္ ရွဳပ္ရွက္ခပ္ၿပီး ကၽြန္မကို ဒီလိုနည္းနဲ႔ သူတို႔ကို ေခၚေပးပါ ဆိုတာပါ ေျပာၾကတာပါ။ ကၽြန္မက ပါေမာကၡနာမည္၊ လိပ္စာ အားလုံးေပးပါမယ္။ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ မိတ္ဆက္စာေရးပါ၊ ေရးလွ်င္ ကၽြန္မနာမည္ သုံးႏိုင္တယ္။ (သုံးရင္ စာရတဲ့ ပါေမာကၡက ကၽြန္မကို ျပန္ေမးၿပီး ေခၚသင့္မသင့္ အႀကံဉာဏ္ ေတာင္းေလ့ရိွပါတယ္) ေမးရင္ ကၽြန္မဘာသာ အဆင္ေျပေအာင္ ေျပာေပးပါမယ္ ဆုိတာ မႀကိဳးစားခ်င္ၾကပါ။ ငွက္ေပ်ာသီး အခြံႏႊာသလို ကၽြန္ကပဲ ပါေမာကၡကို ေျပာ၊ ေလွ်ာက္လႊာယူ၊ ျဖည့္၊ Proposal ကိုပါေရး၊ ျပန္တင္ေပးရမယ္ ဆိုပါတယ္။ Monbusho scholarship အဲဒီေလာက္ လြယ္ရင္ ကၽြန္မရဲ့ တမ်ိဳးတေဆြလုံး ဂ်ပန္ကို အဲဒီနည္းနဲ႔ပဲ ေခၚလိုက္ပါေတာ့မယ္ လို႔ပဲ ျပန္ေျဖခဲ့ပါတယ္။ တခ်ိဳ႔က ေငြမေပး၊ မကုန္ရရင္ အဆင္မေျပဘူး လို႔ စြဲေနတတ္ပါတယ္။

အဲ…၊ လမ္းမွန္ စာအုပ္ရၿပီးေတာ့ ကၽြန္မ ပညာအရည္အခ်င္း၊ လိပ္စာဘာညာေရးတဲ့ Curriculum Vitae or Resume ကို ဓာတ္ပုံကပ္ၿပီး ရိုက္ထားၿပီး ေကာ္ပီပြားထားပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ Cover Letter လို႔ ေခၚတဲ့ စာလဲ ႐ိုက္၊ ပါေမာကၡ လိပ္စာကိုသာ ကြက္လပ္ခ်န္ၿပီး ေကာ္ပီပြားပါတယ္။ စာထဲမွာေတာ့ ကၽြန္မကို ေက်ာင္းသား အေနနဲ႔ လက္ခံႏုိင္ပါက လက္ခံၿပီး ဂ်ပန္အစိုးရကို တကၠသိုလ္ကတဆင့္ တင္ေပးႏိုင္ေသာ ပါေမာကၡကို ရွာေဖြေနေၾကာင္း ကူညီပါရန္ ေရးထားပါတယ္။

ပါေမာကၡ နာမည္ေတြ မသိလို႔ ပါေမာကၡဆိုၿပီး လိပ္စာတပ္ၿပီး ပထမအသုတ္ ၁၀ ေစာင္ ပုိ႔လိုက္ပါတယ္။ ေအာင္လက္မွတ္ မိတၱဴမ်ား ေတာင္းၿပီးမွ သံ႐ုံးသြားခုိင္းၿပီး မရလို႔ အဆင္မေျပတာေတြလဲ ရိွပါတယ္။ ႏွစ္လခန္႔ အဆင္မေျပေသးဘဲ ၁၅ ျပားတန္ တံဆိပ္ေခါင္း တြင္တြင္သုံးၿပီးပို႔တာ အဲဒီအခိ်န္မွာေတာ့ နည္းနည္း တုိးတက္လာပါတယ္။ သူက လက္မခံႏိုင္လို႔ ဘယ္သူဘယ္၀ါဆီ ေမးပါ ဆိုတာမ်ိဳး သုံးေလးေစာင္ႀကီးမ်ားေတာင္ ရပါတယ္။ တခု ေျပာခ်င္တာက ကၽြန္မရဲ့ ေနာက္ေတာ္ႀကီးမ်ားကေတာ့ သူတို႔မွာ ဆရာေကာင္း အေမရိကန္ျပန္ PhD ဆရာမ်ားက စာေရးေပးၾကလုိ႔ အေတာ္ Impression တာ ရိွပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေရးအသားက အစ အျပစ္ဆုိစရာ မရိွလို႔ သိရပါတယ္။

ကၽြန္မကေတာ့ ကံဆိုးပါတယ္။ ကၽြန္မတကၠသုိလ္မွာ MSc လုပ္ဆဲ ျဖစ္ၿပီး ဆရာက အဂၤလန္ျပန္ေပမဲ့ စာကူေရးေပးဖို႔ မေျပာနဲ႔၊ ကၽြန္မရဲ့ Thesis ကို တလုံးမွ မဖတ္အားဘဲ ကၽြန္မကိုယ္တိုင္ေရးေသာ က်မ္းကို ဒီအတိုင္း ႐ိုက္တင္ေပးရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုရင္းက ကၽြန္မ အဂၤလိပ္စာ အရည္အခ်င္းက သိပ္မေကာင္းပါ။ သူမသာ ကုိယ္မသာ Level ပဲ ရိွၿပီး ဇြဲနဲ႔ စိတ္ရွည္ဖုိ႔ ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီလို မအီမမသာအခ်ိန္မွာ တိုကိ်ဳက ဆရာတေယာက္ စာျပန္တာက အားရိွပါတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ မႏွစ္က ဂါနာ ႏိုင္ငံသားတေယာက္ကို လက္ခံထားလို႔ အဲဒီလို ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းမၿပီးမခ်င္း ေနာက္တေယာက္ကို လက္မခံႏုိင္ပါ လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူလဲ တျခားဆရာေတြ ေမးေပးပါမယ္၊ ကၽြန္မလဲ ဆက္ရွာပါ ဆိုပါတယ္။ အဲဒါနဲ႔ အားတက္ၿပီး Tsukusa တကၠသိုလ္ကို ဌာနမွာ ျပန္လာတဲ့ ဆရာတေယာက္ဆီက ၾကားဖူးနား၀ ရိွလို႔ အဲဒီလိပ္စာနဲ႔ (နာမည္မသိ) ပါေမာကၡ ဆိုၿပီး စာေရးပါတယ္။ စာထဲမွာ တိုက်ိဳက အဲဒီဆရာက လက္ခံခ်င္ေပမဲ့ အေျခအေနမေပးလုိ႔ ဆက္လက္ ရွာေဖြဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေရးလိုက္ပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ၀မ္းသာရပါတယ္။ ပါေမာကၡက လက္ခံတင္ေပးမယ့္ အေၾကာင္း၊ April Form ထြက္ရင္ ပုိ႔ေပးၿပီး ျပန္တင္ေပးပါ ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီအခ်ိန္က October လေလာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ၾကာမွ တိုက်ိဳက ဆရာက စာျပန္ေတာ့မွာ ဇာတ္ရည္လည္ပါတယ္။ ကၽြန္မကို လက္ခံတဲ့ ဆရာဟာ သူနဲ႔ တိုက်ိဳမွာ BSc က စၿပီး PhD အထိ တတန္းတည္း ရင္းႏွီးေသာ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔ထက္ပိုၿပီး သေဘာေကာင္းတဲ့လူ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္မ အင္မတန္ ကံေကာင္းတဲ့အတြက္ ၀မ္းသာေၾကာင္း ေရးပါတယ္။

ဂ်ပန္ေရာက္မွ သိရတာက ဂ်ပန္ ပါေမာကၡမ်ား ရင္းႏွီးပါက တေယာက္နာမည္ ၾကားကတည္းက ကူညီဖုိ႔ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္မက မလိမ္မညာ အမွန္အတုိင္းေရးလို႔ လက္ခံျဖစ္ၾကတာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဲဒီ တိုက်ိဳက ဆရာကိုလဲ ကၽြန္မ ဂ်ပန္ေရာက္ၿပီး တရက္အလည္ သြားေတြ႔ ႏႈတ္ဆက္ၿပီး အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ေပးခဲ့ပါတယ္။ သူေျပာသလိုပဲ ကၽြန္မရဲ့ ပါေမာကၡဟာ အင္မတန္ စိတ္ရင္းေကာင္းရွာတာ၊ ကၽြန္မဘ၀ရဲ့ ဒုတိယ အေဖလို႔ ဆိုရမေလာက္ ေကာင္းခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။

ရွည္ေနၿပီ ျဖစ္လို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ ေအာင္ျမင္ရင္ ဆက္လုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္း ေရးျပပါမယ္။ ေလွ်ာက္လႊာဟာ April လဆန္းမွာ ထြက္ၿပီး ကၽြန္ဆီပို႔တာ တပတ္ၾကာပါတယ္။ ကၽြန္မက ျဖည့္ေရးၿပီး ၁-၂ရက္အတြင္း ျပန္ပို႔ေတာ့ April တတိယပတ္မွာ ျပန္ေရာက္ၿပီး လကုန္မွာ ေက်ာင္းက ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ကၽြန္မလခဟာ ၁၃၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး အျပင္ကုမၸဏီက Fax ႐ိုက္ရင္ (IDD Fax) က တမ်က္ႏွာကုိ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေပးရတာမို႔ ၁၄-၁၅ မ်က္ႏွာ Form ကို မ႐ိုက္ႏိုင္ပါ။ စာတိုက္ကပဲ ပုိ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းင ကၽြန္မကိုေတာ့ ကံေကာင္းေပးပုံ ရပါတယ္။ ေလွ်ာက္လႊာမွာ ေအာက္တိုဘာ လာမလား၊ ေနာင္ႏွစ္ ဧၿပီလ လာမလား ေရြးရပါတယ္။ တခါတခါ ေအာက္တုိဘာမွာ အခြင့္ရိွၿပီး ဧၿပီတင္မိလုိ႔ က်ရွဳံးတာလဲ ရိွပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ ျမန္ျမန္ေရာက္ ၿပီးေရာဆုိၿပီး ေအာက္တိုဘာ အေရာက္လာဖုိ႔ ေရြးခ်ယ္ပါတယ္။

ေမလေလာက္မွာ ကၽြန္မ ပါေမာကၡက ေက်ာင္းကေရြးတဲ့ ေလးေယာက္ထဲမွာ ပါၿပီး Monbusho ကို ဆက္တင္ထားတယ္ ဆိုပါတယ္။ ၾသဂုတ္လဆန္းမွာမွ အဆင္ေျပၿပီဆိုတာ ပါေမာကၡက စာေရးပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ တကၠသိုလ္က လိုအပ္တဲ့ Form, Information မ်ားနဲ႔ Air ticket အတြက္ မွာဖို႔ form ရရင္ ဂ်ပန္ကို ေရာက္မဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ သူတိ႔ု လာႀကိဳမဲ့ အခ်ိန္အတြက္ အေၾကာင္းၾကားဖို႔ အားလုံး တထပ္ႀကီး ရပါတယ္။ တခ်ိဳ႔ေက်ာင္းက သူတို႔ ႀကိဳႏိုင္မဲ့ ရက္ေျပာၿပီး အဲဒီရက္ အေရာက္ သြားရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေတာ့ ပါေမာကၡ ရွာရာမွာ တခ်ိဳ႔က ထုိင္းက AIT မွာ တက္တဲ့ အမ်ိဳး၊ သူငယ္ခ်င္းက ပါေမာကၡရွာေပးလုိ႔၊ တခ်ိဳ႔က ေယာက္်ားက AIT တက္ရင္း မိန္းမအတြက္ ပါေမာကၡ ေတြ႔လို႔ ေျပာေပးတာမ်ိဳး၊ တခ်ိဳ႔က အလုပ္လုပ္ရင္း ဂ်ပန္ပါေမာကၡနဲ႔ ေတြ႔လို႔ တင္ျဖစ္တာ၊ စကၤာပူမွာ အလုပ္လုပ္ရင္း အလုပ္မွာ ပါေမာကၡတေယာက္နဲ႔ သိၿပီး တျခားတေယာက္ မိတ္ဆက္ေပးတာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွၾကပါတယ္။ ကၽြန္မကေတာ့ ဘယ္သူက ဘာမွ လုပ္ေပးတာမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာျပည္က ထုိင္ၿပီး ၁၅ ျပားတန္ တံဆိပ္ေခါင္းနဲ႔ အလုပ္ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ေျပာျပတာပါ။ ႂကြားတာ မဟုတ္ပါဘူး။

အဲဒီေခတ္က စကၤာပူကို ထြက္ၿပီး အလုပ္ရွာရင္ အဆင္ေျပၾကတဲ့ ေခတ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မမွာ စကၤာပူကို ထြက္ဖုိ႔ ေလယာဥ္စားရိတ္ ေဒၚလာ ၃၅၀ ေလာက္ေတာင္ မတတ္ႏိုင္လို႔ ဂ်ပန္ကို အလကားနည္းနဲ႔ သြားရမဲ့ အလုပ္ကို ႀကိဳးစားတာပါ ေျပာရင္ လူေတြ ဘယ္လိုထင္မလဲ မေျပာတတ္ပါ။ ဂ်ပန္သြားဖို႔ ဘယ္ေလာက္ကုန္သလဲ ေမးရင္ ၁၅ ျပားတန္ တံဆိပ္ေခါင္းေတြပဲ ကုန္တယ္ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ဆိုလိုတာက ေငြမရိွလဲ ႀကိဳးစားရင္ ရႏုိင္တာကို ေျပာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ဆုံး တခုကေတာ့ ဂ်ပန္သံ႐ုံးမွာ ဗီဇာ ေလွ်ာက္စဥ္က အခက္အခဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ ၾကားဖူးသမွ် အားလုံး အဆင္ေျပစြာ ရရိွသြားၾကေပမဲ့ ကၽြန္မ အလွည့္က်မွ ဒုကၡေရာက္ပုံ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ဖုိ႔သြားေတာ့ ကၽြန္မကို လက္ခံတဲ့ေက်ာင္းက Official Letter တေစာင္ပဲ ဗီဇာအတြက္ ေပးပါတယ္။ အဲဒါျပေတာ့ ျမန္မာ၀န္ထမ္းက ခဏေစာင့္ပါ ေျပာ၊ အတြင္းခန္းထဲ ၀င္သြားၿပီး ဂ်ပန္ ၀န္ထမ္းတဦး ထြက္လာပါတယ္။ (တတိယ ေကာင္စစ္၀န္ ဆိုတာ ေနာက္မွ သိရပါတယ္) ဒီစာ ဘယ္ကရသလဲ ေမးပါတယ္။ ကၽြန္မေျဖတာကို နားေထာင္ၿပီး မယုံသကၤာနဲ႔ ဒီစာရြက္နဲ႔ မလုံေလာက္ေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္ လူ၀င္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးက Student ဆိုၿပီး ထုတ္ေပးတဲ့ ဓာတ္ပုံပါတဲ့ ကဒ္ျပားလုိေၾကာင္း နမူနာ တခု ယူလာျပပါတယ္။ ကၽြန္မကလဲ Monbusho scholarship ျဖစ္လို႔ မလိုတဲ့ အေၾကာင္း Instruction ထဲမွာ ပါေၾကာင္း၊ အဲဒါ မလိုပါ ေျပာတာ ခါးခါးသီးသီး ျငင္းၿပီး ေလွ်ာက္လႊာေတာင္ ထုတ္မေပးဘဲ ျပန္ခိုင္းပါတယ္။ အဲဒီေန႔က တကယ္ပဲ သိန္းထီေပါက္ၿပီး လက္မွတ္မေပ်ာက္ဘဲ သူမ်ား သိမ္းတာမ်ိဳး ခံစားရပါတယ္။

အဲဒါနဲ႔ ကၽြန္မ IDD Fax နဲ႔ ေက်ာင္းေရာ၊ ပါေမာကၡဆီကုိ အက်ိဳးအေၾကာင္းေရး၊ အကူအညီေတာင္းရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရွ႕က ေနာင္ေတာ္တေယာက္ရဲ့ အမ်ိဳးသမီးဆီ ဖုန္းဆက္ၿပီး ဂ်ပန္က ေနာင္ေတာ္ ဖုန္းနံပါတ္ေတာင္းၿပီး ဖုန္းဆက္ ေမးရပါတယ္။ သူ႔တုန္းက အဲဒီလို ျပႆနာမျဖစ္ေတာ့ မသိေပမဲ့ အႀကံေပးတာကေတာ့ ဂ်ပန္ သံ႐ုံးမွာ Cultural Section ဆိုတာရိွၿပီး Monbusho scholarship ရသူ စာရင္းက သူတို႔ကတဆင့္ Visa Section ကုိ ပို႔တာမို႔ အဲဒီ Cultural Section ကို ဖုန္းနဲ႔ ေမးၾကည့္ဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တရက္မွာ Cultural Section ကုိ ဖုန္းဆက္ေမးေတာ့ နာမည္စာရင္းကို Visa ဌာနကုိ ပို႔ၿပီး ျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္တေခါက္လာရင္ အဲဒီဌာနက လူႀကီး လိုက္ေျပာေပးပါ့မယ္ ဆိုတာ သိရပါတယ္။ တၿပိဳင္နက္မွာပဲ ကၽြန္မတကၠသိုလ္က Fax နဲ႔ အေၾကာင္းျပန္စာမွာ Immigration ကဒ္ျပား ဆိုတာ မလိုတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ေနာက္တႀကိမ္ ထပ္သြားၾကည့္ၿပီး အဆင္မေျပရင္ ခ်က္ခ်င္း သူတို႔ဆီ အေၾကာင္းၾကားဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တရက္မွာ Culture Section ကုိသြား၊ လူႀကီးနဲ႔ေတြ႔ေတာ့ အဲဒီလူက Visa ခန္း လိုက္ပုိ႔ၿပီး ကၽြန္မကို တိုင္နဲ႔ ကြယ္ထားခိုင္းပါတယ္။ အဲဒီ ဂ်ပန္ ထြက္လာၿပီး စာရင္းသြားျပန္ၾကည့္ၿပီး အိုေက ဆိုၿပီး လူဘယ္မွာလဲ ေမးမွ ကၽြန္မတုိင္ကြယ္က ထြက္ေတာ့ အဲဒီဂ်ပန္က စိတ္ဆိုးပါတယ္။ ဘယ့္ႏွယ္၊ သူပဲမွားေသး၊ သူကပဲ စိတ္ဆိုးေသး၊ ဒါနဲ႔ ကၽြန္မလဲ မွန္လို႔ ျပန္လာတာ ေျပာေတာ့ မေက်မနပ္နဲ႔ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ေပးပါတယ္။ ျဖည့္တင္ေတာ့ တပတ္ခ်ိန္းပါတယ္။

ခ်ိန္းတဲ့ရက္ သြားေတာ့ အဲဒီဂ်ပန္ပဲ Visa ကို Passport ေပၚ မထုေသးဘဲ လက္ခံတဲ့ ပါေမာကၡကို ဘယ္လုိ သိသလဲ၊ ဘယ္က ေလွ်ာက္လႊာရသလဲ ထပ္ေမးပါတယ္။ အပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္ ေျဖတာလဲ ေက်နပ္ပုံ မရေတာ့ ကၽြန္မစိတ္တိုၿပီး `မင္းက ငါ့ကို ဂ်ပန္မွာ ပညာေတာင္သင္ရေလာက္ေအာင္ အဆင့္မမီတဲ့ လူထင္လို႔လား၊ မယုံရင္ ငါ့ပါေမာကၡ ဖုန္းရိွတယ္၊ ေမးပါ´ ေျပာမွပဲ Visa ထုေပးပါေတာ့တယ္။

ဒါေတြ အားလုံးကေတာ့ ကၽြန္မ Monbusho scholarship ရခဲ့ပုံနဲ႔ အခက္အခဲေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ရည္ရြယ္ရင္းကေတာ့ ႀကိဳးစားရင္ ဘာမဆို ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ သူမ်ားကူမွ၊ သူမ်ားလုပ္ေပးမွ၊ ေငြကုန္ခံမွ ေအာင္ျမင္တာ မဟုတ္ပါဘူး ဆိုတာပါပဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔ခြန္း တခုထဲက စကား (စစ္သူႀကီး နပိုလီယံ စကားလုိ႔လဲ ဆိုပါတယ္) တခြန္းရိွပါတယ္။ `ေလာကမွာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဆိုတာမရိွ၊ မျဖစ္ေသးတာဘဲ ရိွပါတယ္´ ဆိုတဲ့ ကၽြန္မ ႀကိဳက္တဲ့ စကားပါပဲ။ ေနာင္လာေနာင္သားမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားႏိုင္ၾကပါေစ ဆုေတာင္းရင္း ဒီမွ်နဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္ပါရေစ။

မရွင္းတာရိွရင္ mmyomyint@yahoo.com ကို အီးေမးလ္ ပုိ႔ၿပီး ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။


မာလာ

============================================================================

Anonymous said...

မမာလာ ေက်းဇူးပါပဲ က်ေနာ္လဲ ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္။ မမာလာ ေျပာတဲ့ ေလာက မွာ မျဖစ္ႏိုင္တာ မရိွပါဘူး မလုပ္ေသးလို့မျဖစ္ေသးတာပဲ ရိွတာပါ ဆိုတဲ့ စကားကို က်ေနာ္လဲ လက္ခံက်င့္သံုးသူ တေယာက္ပါ။

က်ေနာ္ဆိုလဲ ေက်ာင္းပီးထဲက ဂ်ပန္မွာပဲ ပညာသင္ဖို့ တစိုက္မတ္မတ္ ေလ်ွာက္ခဲ့တာပါ။ က်ေနာ္ေကာ်င္းပီးေတာ့ ယိုးဒယားႏိုင္ငံ AIT ကိုေလ်ွာက္ပါတယ္ scholar က အျပည့္မရေတာ့ က်ေနာ္က ဆက္မတက္ခဲ့ပါဘူး။ေနာက္တေၾကာင္းကလဲ က်ေနာ္က ဂ်ပန္မွာမွ ပညာဆက္သင္ခ်င္ေနသူပါ။ ေနာက္တႏွစ္မွာ က်ေနာ့္ေက်ာင္းက ဆရာေတြက က်ေနာ့္ကို က်ေနာ္တက္မဲ့ ဘာသာရပ္မွာ စေကာလာအျပည့္ရသူ က မတက္လို့ က်ေနာ့္ကို ေခၚပါတယ္။ က်ေနာ္က ေခါင္းမာစြာ ဆက္ပီးမတက္ေတာ့ဖို့ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ဒါက ယိုးဒယား မွာ ပညာသင္တဲ့ကိစၥပါ။
ေနာက္တခါ က်ေနာ္ ဆက္ၾကိဳးစားတာက ADB စေကာ္လာနဲ့ YOKOHAMA UNIVERSITY မွာတက္ဖို့ ၾကိဳးစားပါတယ္။ စကာတင္ အေရြးခံရပါတယ္။ အဲဒီမွာ တခုေျပာျပခ်င္တာက အထက္မွာ မမာလာေျပာျပထားသလိုပါပဲ ။ ေထာက္ခံေပးတဲ့ သူရိွရင္ ဂ်ပန္ ပေရာဖက္ဆာေတြက အင္မတန္ ယံဳၾကည္ၾကပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က က်ေနာ္လဲ ၀န္ထမ္းတဦးပါ။ ဒါေပမဲ့ အထက္က က်ေနာ့္ကို ေလွ်ာက္ခြင့္မေပးပါဘူး။ သူတို့သတ္မွတ္ထားတဲ့ လုပ္သက္မျပည့္လို့ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္ကလဲ မျဖစ္မေနဇြတ္လုပ္တတ္လြန္းေတာ့ ကိုယ့္ဘာသာ အျပင္ကေလ်ွာက္ခဲ့တာပါ။ က်ေနာ္တို့ကို အံဒီတကၠသိုလ္က ဆရာေတြ ကိုယ္တိုင္လာပီး အင္တာဗ်ဴးပါတယ္။ က်ေနာ္ တို့အေရြးခံရသူ ၄ေယာက္လံုးမွာ အရည္အခ်င္းေတြ ကိုယ္စီရိွလို့ သူတို့အက်ပ္ရိုက္သြား ၾကပါတယ္။ ဒါနဲ့ အမွတ္နဲ့ ဆံုးျဖတ္လိုက္ေတာ့ က်ေနာ္ က ၂မွတ္နဲ့ ျပဳတ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု သူတို့ေတြ အရင္လူေတြကို ျပန္ေခၚလို့ အရင္တုန္းက က်န္ခဲ့သူေတြအကုန္ အခု အဲဒီတကၠသိုလ္မွာပါ။ ေနာက္တခါ က်ေနာ္က ဂ်ပန္ေတြနဲ့ တြဲလုပ္ရင္းနဲ့ ေက်ာင္းထပ္ရွာေတာ့ က်ေနာ္ Tokyo University ကိုလွမ္းပီးေလ်ွာက္ပါတယ္။ သူတို့ေတြကလဲ လက္ခံပါတယ္။ အဓိက က ကိုယ္ေရးလိုက္တဲ့ Proposal ကို လဲ ၾကည့္သလို ဂ်ပန္တေယာက္ေယာက္ရဲ့ recommandation ကိုလဲ ၾကည့္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ က်ေနာ့္အခက္အခဲက စေကာ္လာ ဘယ္လိုရွာရမယ္မွန္း မသိတာပါ။ အမွန္ဆိုရင္ ေက်ာင္းလက္ခံပီ ဆိုကတည္းက က်ေနာ္ ဒီကို အရဲစြန့္ပီး လာရမွာပါ။ ပီးမွ စေကာ္လာျပန္ေလ်ွာက္လို့ရပါတယ္။ ဂ်ပန္မွာ အမ်ိဳးအမည္ မသိတဲ့ စေကာ္လာေတြ အမ်ားၾကီးရိွပါတယ္ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း အားလံုးကို ဒီကေန သတင္းေကာင္းတခု ပါးလိုက္ပါရေစ။ ေအာက္မွာ စေကာ္လာ လင့္ခၤမ်ားကို ျဖည့္ေပးလိုက္ပါ့မယ္။ အေကာင္းဆံုးနဲ့ အမ်ားဆံုး စေကာ္လာကေတာ့ munbusho စေကာ္လာပါပဲ။ အဲဒီစေကာ္လာကိုလဲ အခု ျမန္မာျပည္က အခ်ိဳ့ကုပၼဏီေတြက လဲ ရယူေနၾကပါပီ။ ေျပာခ်င္တာက ၀န္ထမ္းမဟုတ္လဲ ရေနပါပီ။ ေနာက္ အျခားေသာ စေကာ္လာျဖစ္တဲ့ အာရွႏိုင္ငံ စေကာ္လာေတြလဲ ေလ်ွာက္လို့ရေနပါပီ။ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းတေယာက္က အဲဒီစေကာ္လာရတာပါ။
ဂ်ပန္ႏိုင္င့မွာ တခ်ိဳ့ေတြက ဆရာလက္ခံလို့လာပီး ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရပီးမွ စေကာ္လာရွာလို့လဲရပါတယ္။ တခ်ိဳ့ ျမန္မာေတြ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားသားေတြပါ ဒီလိုပဲ ရွာၾကပါတယ္။ ADB စေကာ္လာက Master ပီးတဲ့ အထိပဲေပးလို့ တခါ PhD အတြက္ Monbusho စေကာ္လာကို ေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။ အသက္ကေတာ့ ၃၅ ႏွစ္မေက်ာ္ရပါဘူး။ တခိ်ဳ့က ဒီေရာက္မွ monbusho စေကာ္လာ ေလ်ွာက္သူေတြက master ပီးတဲ့အထိပဲ ေထာက္ပံ့ေၾကးရပါတယ္။ Phd အတြက္ တျခားစေကာ္လာေတြ ဆရာ့အကူအညီနဲ့ ထပ္ရွာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆရာက ထပ္ေဆာင္း ကူညီေပးႏိုင္တာက စာသင္ခန္း အကူ ဆိုပီး တလကို လစာ အနဲဆံုး ယန္း၄၀၀၀၀ နဲ့လဲ္ခန့္ေပးထားတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ ရိွပါေသးတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကေနရ္တဲ့
monbusho သမားေတြက ေတာ့ master အျပင္ Phd အထိ ဆက္တက္ႏိုင္ပါတယ္။
မမာလာ.. တခ်ိဳ့ေက်ာင္းမွာ ဘာမွ supporting မရိွပါဘူး အမေရ။ တခ်ိဳ့က ကိုယ့္ ကြန္ပ်ဴတာကိုယ္၀ယ္ရပါတယ္။ ဘယ္ကိုသြားသြား ကိုယ့္စားရိတ္နဲ့ ကိုယ္ပါ။ ဆိုလိုခ်င္တာက ေက်ာင္းအတူတူထဲမွာ မွ ကြဲပါေသးတယ္။ အခု က်ေနာ္တက္ေနတာ Kyoto University မွာပါ။ က်ေနာ့္တို့ ေက်ာင္းမွာမွ က်ေနာ္ရတဲ့ အခြင့္အေရးေတြမ်ိဳး က်ေနာ့္ သူငယ္ခ်င္းႏိုင္ငံျခားသားေတြ အပါအ၀င္ မရၾကပါဘူး။
က်ေနာ္ဆို ေက်ာင္းစားရိတ္နဲ့ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ား သြား ေနဆဲုျဖစ္သလို ကြန္ပ်ဴတာ အပါအ၀င္ အားလံုး ပံ့ပိုးမွုရပါတယ္။ တခ်ိဳ့ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္းေတြ ဒီေက်ာင္းပဲ ကြန္ပ်ဴတာ ကိုယ့္ဘာသာ ၀ယ္ရတာပါ။
က်ေနာ့္ရဲ့ တျခားေသာ တျခားျမိဳ့က သူငယ္ခ်င္းေတြ ဆိုလဲ တခ်ဳ့ေတြ ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ ၀ယ္ရတာပါ။ က်ေနာ္ ေျပာခ်င္ပါေသးတယ္ စာကလဲ အေတာ္ရွည္ေနပီ။ က်ေနာ့့္သူငယ္ခ်င္း က ေျပာဘူးပါတယ္။ ေက်ာင္းတက္မယ္ တကယ္ ပညာကို လိုလားတယ္ဆိုရင္ ျမိဳ့ၾကီးေတြက ေက်ာင္းကို ေရြးဖို့ သူ့ကိုယ္ေတြ့ နဲ့ ယွဥ္ပီး ေျပာဘူးပါတယ္။ သူ တက္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းက ဂ်ပန္ေတာ့ ဂ်ပန္ပါပဲ ဒါေပမဲ့ ဘာမွ မပံ့ပိုးႏိုင္သလို အဘက္ဘက္ က လိုအပ္ေနတဲ့ ေက်ာင္းတေက်ာင္းျဖစ္လို့ပါပဲ။ ဒိေတာ့ ကိုယ္တက္ခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းရဲ့ အေၾကာင္းကိုပါ ေသခ်ာ အေသးစိတ္ဖတ္ရွုေလ့လာ သင့္တယ္လို့ ထင္ပါတယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ စကတည္းက အေကာင္းဆံုး ေက်ာင္းေတြကိုပဲ ေရြးပီး ေလ်ွာက္ခဲ့တာပါ။ ကံေကာင္းတယ္လို့ ေျပာလဲရပါတယ္။
ထပ္ေျပာခ်င္ ေသးတာက ဂ်ပန္မွာ ဆရာနဲ့ အဆင္ေျပရင္ အားလံုး အဆင္ေျပပါတယ္ ဆိုတာပါပဲ။
ႏိုင္ငံကေန ရလာတဲ့ Monbusho စေကာ္လာသမားေတြ ဆရာနဲ့ အဆင္မေျပလို့ စာေမးပြဲက် ပီး ျပန္သြားရတာ အခု ဒီႏွစ္ထဲမွာ က်ေနာ္ ၾကား ေနတာ ၂ ေယာက္ရိွပါပီ။ ေနာက္တခု
အခု ဂ်ပန္ အစိုးရက စေကာ္လာေတြကို ေလ်ာ့ခ်ေနပါတယ္။ အခု က်ေနာ္တို့ရတာ ယန္း ၁၆၀၀၀ ျဖစ္သြားပါပီ။ က်ေနာ္တို့ လာတုန္းက allowance ၂၅၀၀၀ ယန္း ရပါတယ္။ ေနမဲ့ ေနရာေရာက္တဲ့ အထိ အခမဲ့ ပို့ေပးပါတယ္။ ဒီႏွစ္ေရာက္လာတဲ့ သူေတြကို allowance မေပးေတာ့ပါဘူး။ ကိုယ္ေနမဲ့ ေနရာ ေရာက္တဲ့အထိ စရိတ္ ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ရွင္းေနရပါပီ။ က်ေနာ့္ သူငယ္ခ်င္း ႏိုင္ငံျခားသား ေျပာျပတာပါ။
ဒါေၾကာင့္တခ်ိဳ့ကလဲ ျမိဳ့ၾကီးကို ေက်ာင္းတက္ဖို့ မေရြးၾကပါဘူး။ ျမိဳ့ေသးရင္ အကုန္အက် ပိုနည္းလို့ပါ။
ပညာသင္ ေလ်ွာက္ခ်င္သူေတြ ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ေအာင္လို့ပါ။
ကိုယ္ဘာကို လိုအပ္သလဲ ဆိုတာ ခ်င့္ခ်ိန္ပီး ေလ်ွာက္ႏိုင္ၾကပါေစ။
႔႔ပီးေတာ့ Monbusho သမားေတြ ကို ေငြတြင္မက လူဦးေရပါ ေလ်ာ့ခ်ေနပါပီ။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းအဆင္ေျပရင္ စေကာ္လာေတြ အမ်ားၾကီးရိွပါတယ္ ဆိုတာ ေျပာပါရေစ။ သာမန္အားျဖင့္ေတာ့ Monbusho သမားေတြကို Private ေက်ာင္းေတြက သိပ္လက္ခံေလ့မရိွပါဘူး။
ဒါေပမဲ့ အခုေနာက္ပိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ား လက္ခံ လာတာ ေတြ့ရပါပီ။ ေအာက္မွာ စေကာ္လာနဲ့ ဆိုင္တဲ့
website ေတြ ေပးထားပါတယ္။

http://www.rotary.org/foundation/educational/amb_scho/current/index.html

http://www.jasso.go.jp/study_j/scholarships_e.html

http://www.asiaseed.org/ayfj/

http://www.jasso.go.jp/index_e.html
အခုလို တင္ျပေပးတဲ့ မမာလာနဲ့ကိုေစးထူး
ေက်းဇူးပါ။

ေလးစားစြာျဖင့္
4:11 AM
Anonymous Anonymous said...

မွားသြားလို့ပါ စေကာ္လာ က အခု လက္ရိွ ယန္း ၁၆၀၀၀၀ ပါ။
အိမ္စားရိတ္က အနဲဆံုး ၃၀၀၀၀ ကေန ၆၀၀၀၀ ရိွပါတယ္။ တေယာက္တည္းေနဖို့အတြက္ပါ။ ရွယ္ယာသံုးတဲ့ အခန္းေတြလဲ ရိွပါတယ္။ ေစ်းသက္သာပါတယ္။
အိမ္စားရိတ္ကေတာ့ အနဲဆံုး ၂၀၀၀၀ ကေန ၃၀၀၀၀ ေသာင္း ၾကားရိွပါတယ္။
ေက်ာင္းနဲ့ အိမ္နီးရင္ေတာ့ ခရီးစရတ္ မကုန္ပါဘူး။

Tuesday, March 18, 2008

Reading for Study (part-1)

ေက်ာင္းစာဖတ္ျခင္း (အပိုင္း-၁)


က်ြန္မတို႔ငယ္ငယ္တုန္းကဆိုရင္ ေက်ာင္းစာက်က္ျခင္းနဲ႔ အျပင္စာဖတ္ျခင္းဆိုတဲ့ စကားစုေလးေတြကိုသာ ရင္းႏွီးက်ြမ္း၀င္ခဲ့ရပါတယ္။ ေက်ာင္းစာဖတ္ျခင္းဆိုတဲ့ စကားစုေလးနဲ႔ မရင္းႏွီးခဲ့ရသလို ၾကားဖူးျခင္းေတာင္ မရွိခဲ့ရပါ။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ျမန္မာ့ပညာေရးစနစ္ဟာ ၾကက္တူေရြးစာက်က္တဲ့စနစ္ကို ဦးစားေပးထားလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ္ေတြ႔

တကယ္ေတာ့ က်ြန္မတို႔ငယ္စဥ္ဘ၀ ပညာသင္ယူခဲ့ရပံုဟာ စဥ္းစားေတြးေျမာ္ျမင္မွဳ၊ ေဖာက္ထြက္ေတြးေတာမွဳ၊ ပညာဥာဏ္ဗဟုသုတတိုးပြားမွဳေတြ ရရွိဖို႔ ထက္စာရင္ သည္၊၏ မေရြး အလြတ္က်က္မွတ္မွဳေတြ၊ ဆရာ၊ဆရာမေတြရဲ့ ၾကိမ္လံုးေတြ၊ အေၾကာက္တရားေတြနဲ႔ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့ရတာက ပိုမ်ားပါတယ္။ လူၾကီးမိဘအမ်ားစုကလဲ `စာက်က္စမ္း`လို႔သာ ေျပာေလ့ရွိၾကျပီး၊ စာဖတ္ဖို႔အားေပးတိုက္တြန္းတဲ့ မိဘေတြက အလြန္နည္းပါတယ္။ ေက်ာင္းကမွတ္စုစာအုပ္ေလးကိုမွ မကိုင္ထားရင္ ေက်ာင္းစာလုပ္ေနတယ္လို႔ အထင္မခံရေတာ့ပဲ စိတ္ေလေနတယ္၊ စာမလုပ္ခ်င္ဘူးလို႔သာ သတ္မွတ္ခံရတတ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းစာနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ျပင္ပစာအုပ္ေတြ ကိုင္ဖို႔ေနေနသာသာ သင္ရိုးစာအုပ္ထဲက စာကိုဖတ္ျပီး၊ စာေမးပြဲမွာ ျပန္ေရးမိရင္ေတာင္ ဆရာမေပးထားတဲ့မွတ္စုနဲ႔ သည္၊၏ လြဲေနတယ္ဆိုျပီး အမွတ္ေလွ်ာ့ခံရျပန္ပါေရာ။

က်ြန္မကေတာ့ အေမေျပာဖူးသလို ငယ္ယ္ကတည္းက သူပုန္စိတ္ပါေနလို႔ထင္ပါရဲ့။ အမွတ္ဘယ္ေလာက္ေလ်ာ့ေလ်ာ့၊ ေနာက္ဆံုးအရိုက္ပဲခံရခံရ၊ ဆရာမမ်ားနဲ႔ ျပႆနာတက္သည္အထိကုိ ေခါင္းမာစြာနဲ႔ပဲ ေက်ာင္းစာေတြနဲ႕ ပတ္သက္မယ္ထင္တဲ့ ျပင္ပစာအုပ္မ်ားကို လိုက္လံရွာေဖြဖတ္ေလ့ရွိတယ္။ ေက်ာင္းစာဆိုတာဖတ္ရမယ္လို႔ မသိခဲ့ေပမယ့္ အျမဲက်က္မွတ္ေနရတာၾကီးကို မၾကိဳက္တာေၾကာင့္ပါ။ သင္ရိုးစာအုပ္ေတြကို ကိုင္ၾကည့္မိတိုင္း၊ ဒီစာအုပ္ေတြရဲ့လာရာလမ္းကို က်ြန္မစိတ္၀င္စားေနမိတတ္တယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီစာအုပ္ေတြ၊ မွတ္စုေတြဟာ စာအုပ္ေတြအမ်ားၾကီးထဲကေန ျပန္လည္ထုတ္ႏွဳတ္ေဖာ္ျပထားတာေတြမွန္း သိရေလေလ၊ မူရင္းစာအုပ္ေတြကို က်ြန္မစိတ္၀င္စားလာေလေလပဲ။ သင္ရိုးစာအုပ္ေတြကို ၾကည့္မိတိုင္း ရုပ္ရွင္ကားတခုလံုးမၾကည့္ရပဲ trailer ပဲၾကည့္ေနရသလိုလို ခံစားခဲ့ရတယ္။

ဒီလိုနဲ႔ဆယ္တန္းေအာင္ျပီး ေဆးတကၠသိုလ္ေရာက္ေတာ့ တကၠသိုလ္ေရာက္လာတာမို႔၊ ႏွဳတ္တိုက္စာက်က္ရတာေတြ ေလ်ာ့လာျပီး၊ ဖတ္မွတ္ေလ့လာရတာေတြ၊ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာရတာေတြ ပိုမ်ားလာမွာပဲ ထင္မိခဲ့တယ္။ အထင္နဲ႔အျမင္ပါစင္ေအာင္ လြဲပံုမ်ားကေတာ့ ေက်ာင္းသူအေဆာင္မွာ ခဏေလးသြားေနမိစဥ္ခဏ၊ စာအလြတ္ရြတ္ပြဲၾကီးေတြနဲ႔ သြားတိုးေနလို႔ ညဘက္ေတြမွာ နားဒုကၡအေတာ္ကို မ်ားခဲ့ရပါေလေရာ။ စာအလြတ္ရြတ္ပြဲေတြတင္မက ဆယ္တန္းအထိ တျငီးျငီးတညဴညဴနဲ႔တက္ခဲ့ရတဲ့ က်ဴရွင္ဆိုတာၾကီးနဲ႔ပါ ေဆးေက်ာင္းေရာက္တဲ့အထိ သြားတိုးခဲ့ရတာကေတာ့ က်ြန္မရဲ႕ ကံဆိုးမွဳပဲထင္ပါရဲ့။ တေန႔လံုးေက်ာင္းမွာ စာသင္ရတာကိုပဲ မေမာႏိုင္မပန္းႏိုင္၊ အခ်ိန္အားေလးေတာင္ မထားေတာ့ပဲ အေဆာင္ေက်ာင္းသူေတြစုျပီး၊ က်ဴရွင္ေခၚသင္ၾကတာပါ။ တကယ္ဆို ေဆးေက်ာင္းမွာ ရည္ညြန္းစာအုပ္ေတြ စကိုင္ရတာမို႔ ေက်ာင္းမွာသင္ျပီး၊ အေဆာင္မွာ ျပန္စာဖတ္ရင္ လံုေလာက္ေပမယ့္ ျမန္မာ့ယိုယြင္းပ်က္စီး ပညာေရးစနစ္ဆိုးၾကီးေၾကာင့္ ေက်ာင္းသားေတြဟာ စာဖတ္ျခင္းကို စိတ္မ၀င္စားၾကေတာ့ပဲ က်ဴရွင္တက္ျပီး ဆရာမထုတ္ေပးတဲ့မွတ္စုကို အလြတ္ျပန္က်က္ၾကတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကို ေရာက္ကုန္ပါေတာ့တယ္။သူငယ္ခ်င္းေတြရွိတဲ့ တျခားတကၠသိုလ္ေတြအေၾကာင္း စံုစမ္းၾကည့္ေတာ့၊ သူတို႔လဲ ဒီလိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ပဲဘြဲ႔ရေအာင္ လုပ္ေနၾကတာေတြ ၾကားလာရျပန္တယ္။ အမွန္တကယ္ဖတ္မွတ္ေလ့လာေနတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ားစုကေတာ့ ဘြဲ႕ရရင္ျပီးေရာေတြပဲ ျဖစ္ကုန္ၾကပါတယ္။

ေက်ာင္းစာဖတ္ျခင္းဆိုတာ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ့္ အရာတခုလို႔ စတင္သိလာခဲ့ရတာကေတာ့ ျပင္ပစီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္းတခုကို သြားတက္မိတဲ့အခ်ိန္မွာပါ။ ဘာသာရပ္တိုင္းမွာ assignment ဆိုတာေတြ တင္ရပါတယ္။ အက္ေဆးပံုစံမ်ား၊case studies မ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ စာၾကည့္တိုက္ထဲက စာအုပ္မ်ားကိုမွ မဖတ္ၾကည့္ရင္ ဘယ္လိုမွ ေအာင္ဖို႔မလြယ္ပါဘူး။ သင္ရိုးစာအုပ္နဲ႔လံုး၀မလံုေလာက္ေတာ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ က်ြန္မလက္ထဲကို အာဂံုေဆာင္က်က္စရာမလိုပ၊ဲ ဖတ္မွတ္ေလ့လာရမယ့္ စာအုပ္ၾကီးတအုပ္စတင္ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ ေရာ္ဘင္ေရးထားတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲေရးစာအုပ္ပါ။ က်ြန္မအေတာ္ကို ႏွစ္ျခိဳက္သြားပါတယ္။ စာမ်က္ႏွာ တေထာင္နီးပါးစာအုပ္ၾကီးပါ။ ဒါေပမယ့္ စိတ္၀င္စားစရာအေတာ္ေကာင္းတာမို႔ လက္ကမခ်ႏိုင္ေအာင္ပါပဲ။ ဖတ္ရတာ စိတ္၀င္စားတာမို႔ ညအိပ္ရင္ေတာင္ ေခါင္းအံုးေဘးမွာထားျပီး အိပ္ျဖစ္တဲ့အထိပါ။ နံနက္မိုးလင္းတာနဲ႔ ဆက္ဖတ္ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြအတြက္ က်ြန္မရင္ခုန္ေနမိတယ္။ အဲဒီကေနစျပီး၊ `ေက်ာင္းစာဖတ္ျခင္း`ရဲ့ ခ်ိဳျမိန္ေသာ အရသာဟာ က်ြန္မကို စြဲမက္သြားေစခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းစာဆိုတာကို အလြတ္က်က္ရမယ္လို႔ သင္ၾကားေလ့က်င့္ေပးခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာစနစ္ၾကီးကို က်ြန္မမုန္းလာမိတယ္။ စာေတြကို အတင္းသြတ္သြင္းက်က္မွတ္ခဲ့ရတဲ့ က်ြန္မရဲ့ ဦးေႏွာက္ေလးကို သနားလာမိတယ္။ ျပင္ပစာေပေတြမွာ ေပ်ာ္ေမြ႔တဲ့က်ြန္မတေယာက္ ေက်ာင္းစာေတြမွာလဲ ေပ်ာ္ေမြ႔သြားတာ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္ေတြကို အိမ္လို သေဘာထားလာမိတဲ့အထိပါပဲ။ စာအုပ္တအုပ္ကိုဖတ္ျပီးတာနဲ႔ သူကိုးကားထားတဲ့ စာအုပ္စာရင္းကို မိတၱဴဆြဲ၊ ထပ္ရွာဖတ္နဲ႔ မျပီးဆံုးႏိုင္တဲ့ ခရီးရွည္ၾကီးကို ေလွ်ာက္ရသလိုပါပဲ။ စာအုပ္ေတြနဲ႔ ဘ၀နဲ႔က တထပ္တည္း ျဖစ္လာပါတယ္။ `ေက်ာင္းစာဖတ္ျခင္း`ဆိုတာက အဲဒီေလာက္အထိကို ဆြဲေဆာင္အားေကာင္းပါတယ္။

အဲဒီလိုဆြဲေဆာင္အားေကာင္းတဲ့ ေက်ာင္းစာဖတ္ျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဖတ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ဖတ္ျခင္းမွ ရရွိေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး၊ ဖတ္ပံုဖတ္နည္း၊ စာအုပ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဖတ္ေနစဥ္ေလ့လာမွတ္သားျခင္းနဲ႔ စာဖတ္ႏွဳန္းျမန္ဆန္ေအာင္လုပ္ျခင္းေတြနဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆက္လက္ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။

ခင္မမမ်ိဳး (၁၉၊ ၀၃၊ ၂၀၀၈)

Sunday, March 16, 2008

ျမန္မာ့ပညာေရးနဲ႔ Civic Education

ဒီတပတ္မွာေတာ့ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးသန္႔ရဲ႔ ျပည္ေရးျပည္ရာ Civic Education သင္ရိုးၫႊန္းတန္းဆိုင္ရာ ပညာေရး ေဆာင္းပါးကို အျပီးသတ္ ေဆြးေႏြး တင္ျပမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းပညာေရးရဲ႔ အထက္တန္းအဆင့္မွာ ႏိုင္ငံေရး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ ဗဟုသုတေတြ ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးသင့္တယ္ ဆိုတဲ့ ဦးသန္႔ရဲ႕ အယူအဆကို ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္ေတြမွာတုန္းက တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဦးသန္႔က အထက္တန္းအဆင့္ေက်ာင္းသားေတြဟာ အသက္၁၅ႏွစ္ေက်ာ္ျပီးျဖစ္တာမို႔ ေက်ာင္းပညာေရးထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးကိုထည့္ျပီး သင္ၾကားေပးရေတာ့မယ္လို႔ အၾကံျပဳ ထားပါတယ္။ အဲလိုသင္ၾကားေပးရာမွာလည္း ဘုရင္စနစ္၊ ကိုလိုနီစနစ္၊ အရင္းရွင္စနစ္၊ ဆိုရွယ္လစ္စနစ္၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ေတြအထိ မ်ိဳးစံုေအာင္ သင္ေပးရပါမယ္။ ဒါမွပဲ လူငယ္ေတြဟာ သူတို႔ႏွစ္သက္ရာ စနစ္တခုကို စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ႏို္င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလို ေရြးခ်ယ္ခြင့္လည္းရွိရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဦးသန္႔ရဲ႕ အယူအဆအရေတာ့ ဘယ္လိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ိဳးကိုပဲ သင္သင္၊ ေကာင္းက်ိဳးနဲ႔ ဆိုးျပစ္ေတြကိုေတာ့ ခ်ိန္ထိုးႏႈိင္းယွဥ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လံုး၀ဥႆံု ျပီးျပည့္စံုတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရယ္လို႔ မရွိႏို္င္ေသးေပမဲ့ အေကာင္းရႈေထာင့္ ပိုမ်ားတယ္လို႔ ဆိုႏို္င္ျပီး၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ လက္ခံအသံုးျပဳေနတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကိုေတာင္မွပဲ အက်ိဳးနဲ႔ အျပစ္ ကို ခ်ိန္ထိုး ေျပာျပေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီလက္ေအာက္မွာသာ ရွိေနေသးတဲ့ ၁၉၄၀ေက်ာ္ကာလဟာ ကမၻာမွာေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ အတန္သင့္ ထြန္းကားေနပါျပီ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႔ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳး၊ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္ ေတြကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ သံုးသပ္ႏို္င္ေနၾကျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဦးသန္႔ကေတာ့ သူ႔ရဲ႔ ေဆာင္းပါးထဲမွာ ဥပမာေပးတဲ့ သင္ခန္းစာအျဖစ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးက်ိဳးေတြကို ေဆြးေႏြး ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ ေက်ာင္းသား လူငယ္ေတြ အေနနဲ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစား သံုးသပ္ရမယ့္ ႏိုင္ငံ့အေရးအရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဦးသန္႔ရဲ႔ တင္ျပထားခ်က္ထဲက ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္ေတြကို ေျပာျပပါ့မယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ အားသာခ်က္ ေကာင္းက်ိဳးေတြကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရဟာ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ထားတဲ့သူေတြသာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူ႔အလိုက် သာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူကိုယ္စားလွယ္ေတြက အျမဲ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ ဆက္သြယ္ေနရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံအတြင္း မေက်နပ္မႈ ပုန္ကန္မႈ ေတြလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေခ်နည္းပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ျပည္သူေက်နပ္မွပဲ သူတို႔ရဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက ေအာင္ျမင္မယ္ဆိုတာပါပဲ။

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာဆိုရင္ တရားဥပေဒကလည္း ျပည္သူလူထုက ေက်နပ္လက္ခံျပီး စနစ္တက် ေရးဆြဲထားတဲ့ တရားဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွပဲ ျပည္သူလူထုဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္အခြင့္အေရးကို တရားသျဖင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ရၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ေတာ့ ျပည္သူလူထုကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္တာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအသိအျမင္နဲ႔ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ႏိုင္တဲ့ ဉာဏ္ရည္ ေတြ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာႏို္င္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အေရးၾကီးတဲ့ ေနာက္ထပ္အားသာခ်က္ကေတာ့ ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ လူတိုင္းလူတိုင္း တန္းတူအခြင့္အေရး ရႏို္င္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေကာင္းက်ိဳးေတြဟာ ႏိုင္ငံသားေတြ ကို စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ လံုျခံဳမႈေပးႏို္င္တာမို႔ ႏို္င္ငံေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ႏို္င္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပါပဲ။

ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အားနည္းခ်က္ေတြရွိတာကိုလည္း ဦးသန္႔က ေထာက္ျပ ေဆြးေႏြး ထားတာေတြ႔ရပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူအစိုးရကို ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမွာက္ရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပည္သူအားလံုးတန္းတူ ႏို္င္ငံေရးအသိဉာဏ္ ရွိဖို႔ဆိုတာ ခဲယဉ္းပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္မႈဟာ အျပစ္ အနာအဆာ ရွိႏို္င္ပါတယ္။ ေနာက္တခုကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ပါတီ ပံုသ႑န္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိလာ ႏို္င္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံရဲ႕ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈကို ထိခိုက္လာေစႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ အစိုးရဟာလည္း သက္တမ္းမရွည္တာမို႔လို႔ ႏိုင္ငံအေရးကိစၥေတြကို တဆက္တစပ္တည္း ေဆာင္ရြက္ရ တာမ်ိဳး မဟုတ္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါ တယ္။ ေနာက္တခ်က္ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ေငြအေျမာက္အမ်ား သံုးၾက တာမို႔လို႔ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို ထိခိုက္ေစႏိုင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြလို႔ ဦးသန္႔က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ဘာလင္ျမိဳ႔က ဘာေဟာ့ဖ္(Berghof)သုေတသနဌာနက ဒါရိုက္တာျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာ ေဒးဗစ္ဘလြန္းဖီး(Dr.David Bloomfield) ကေတာ့ 'ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရွာေဖြက်င့္သံုးခဲ့ၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဆိုးေတြထဲမွာေတာ့ အသက္သာဆံုးစနစ္တခုျဖစ္တယ္'လို႔ သူ႔ရဲ႕ ရင္ၾကားေစ့ေရး(Reconciliation) ဆိုင္ရာ စာတန္းတစ္ေစာင္္ထဲမွာ ဆိုထားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ေလာေလာဆယ္ ခု ၂၀၀၇ခုႏွစ္ထိလည္း ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အမ်ားစုဟာ လူ႔အခြင့္အေရးကို ဦးစားေပးတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို အသံုးျပဳေနၾကတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ မ်က္ေမွာက္အေနအထားနဲ႔ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္လည္း အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ကေန ရုန္းထြက္ႏိုင္ဖို႔ ရုန္းထြက္တတ္ဖို႔အတြက္ ေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟာ ေလ့လာသင္ယူသင့္တဲ့၊ ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျပီး က်င့္သံုးသင့္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တရပ္ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံတႏိုင္ငံရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱယား ေကာင္းမြန္မႈဟာ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြရဲ႕ အရည္အေသြးေပၚမူတည္သလို ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအသိဉာဏ္ပညာ ၾကြယ္၀ ဖြ႔ံျဖိဳးမႈ အေပၚမွာလည္း အမ်ားၾကီး မူတည္ေနပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ႏိုင္ငံသားေတြကို ႏိုင္ငံေရးအသိပညာေပးဖို႔အတြက္ စာသင္ခန္းေတြကေန ၾကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ Civic Education ဟာ ကိုယ့္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေရးကို ဦးတည္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြျဖစ္ဖို႔လိုတာမို႔၊ Civic Education ထဲမွာ ဘာသာေရးသင္ခန္းစာေတြကိုပါ ထည့္သြင္း သင္ၾကားသင့္တယ္ လို႔လည္း ဦးသန္႔က ေျပာထားပါတယ္။ လက္လွမ္းမီသမွ် ဘာသာေရးေတြကို ေက်ာင္းသားတိုင္း မျဖစ္မေန သင္ယူၾကရတဲ့အတြက္၊ စိတ္ႏွလံုး ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႔ေရးနဲ႔ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ကို အားေပးေစႏိုင္ျပီး ဘာသာေရးတိုင္းကို ေလးစား တတ္သြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာလည္း စာသင္သားေတြကို ပဋိပကၡစိတ္ေတြ ေလ်ာ့နည္းေစဖို႔ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ဦးသန္႔ရဲ႕ ျပည္ေရးျပည္ရာဘာသာရပ္အျဖစ္ လမ္းၫႊန္ထားတဲ့ သင္ခန္းစာေတြဟာ တခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ၾကရမယ့္ လူငယ္စာသင္သားေတြအတြက္ တကယ္ လိုအပ္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၀ႏွစ္မ်ားရဲ႕ အေစာပိုင္းကာလေတြကတည္းက ဦးသန္႔တင္ျပခဲ့တဲ့ အၾကံေပးခ်က္ေတြဟာ ခု ႏွစ္ေပါင္း၆၀ေက်ာ္ခဲ့တဲ့အထိ ျမန္မာျပည္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခြင့္ မရၾကေသးတာလည္း ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာလည္း အာဏာရွင္စနစ္ၾကီးစိုးမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနာဂတ္မွာ တရားမွ်တျပီး ေတာ္မွန္တဲ့၊ ယဥ္ေက်းတဲ့ အစိုးရကို ရေရး အတြက္ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းမွာ Civic Education ဘာသာရပ္ကို စနစ္တက် သင္ၾကားခြင့္ရေရးဟာ အေရးၾကီးတဲ့ လိုအပ္ခ်က္တရပ္ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္းဦးသန္႔ရဲ႕ အၾကံျပဳေဆာင္းပါးကတဆင့္ ေဆြးေႏြး တင္ျပလိုက္ရပါတယ္္။

ေမျငိမ္း (၂၀၊၁၁၊၀၇)


Saturday, March 8, 2008

ပညာေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး

အထက္တန္းေက်ာင္းသားအရြယ္ဟာ အသက္၁၃ႏွစ္ေက်ာ္ျပီးအရြယ္မို႔ ေလာက၀န္းက်င္ဆိုင္ရာအေရးအရာ ေတြကို သင္ယူနားလည္ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထက္တန္း အဆင့္မွာေတာ့ Civic Education ကို အဆင့္ျမွင့္ျပီး သင္ၾကားေပးရေတာ့မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေရွးျမန္မာမင္းေတြလက္ထက္ကစျပီး ေခတ္အလိုက္ ျပည္သူျပည္သားေတြရဲ႕ တာ၀န္ေတြကို ေျပာျပေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သမိုင္းနဲ႔ခ်ီျပီး ရွင္းလင္း ေျပာျပရပါမယ္။ ဥပမာ- ခုလိုအခ်ိန္မွာဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းနဲ႔ ေကာင္းက်ိဳး ဆိုးျပစ္ေတြကို စနစ္တက် ေျပာျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိုပဲ တပါတည္းမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ၀တၱရားေတြနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြကိုပါ အက်ယ္တ၀ံ့ ရွင္းလင္း သင္ၾကား ေပးရ ပါမယ္။ ျပီးေတာ့ အခုအခ်ိန္မွာဆိုရင္ေတာ့ ေခတ္ရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏို္င္ငံရဲ႕ အဂါၤရပ္ေတြနဲ႔ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ သေဘာသဘာ၀ေတြကို ထည့္သင္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

အထက္တန္းအဆင့္ပညာေရးဟာ ႏို္င္ငံတခုကို တည္ေထာင္ဖို႔၊ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေအာင္ လုပ္ဖို႔ေတြအတြက္ တကယ့္ကို အသံုး၀င္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းေတြကို ေသခ်ာ ပ်ိဳးေထာင္ရေတာ့မယ့္ အေရးၾကီးတဲ့ အဆင့္တဆင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ႏိုင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္ပံုကအစ အေရးပါတဲ့ က႑ေတြကို ေသေသခ်ာခ်ာသိဖို႔ လိုေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထက္တန္းအဆင့္ Civic Education သင္ရိုးထဲမွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တာ၀န္၀တၱရားမ်ား ဆိုျပီးေတာ့ ႏိုင္ငံအစိုးရေတြက ျပည္သူလူထု အတြက္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမယ့္ အေရးအရာေတြကို ထည့္ေပးရပါမယ္။ အဲသလိုပဲ ျပည္သူလူထုေရာ အစိုးရေတြပါ တန္းတူလိုက္နာရမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒေတြကိုလည္း သင္ရိုးထဲမွာ ထည့္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွပဲ အစိုးရေရာ ျပည္သူလူထုဟာ Good citizen ေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။

အဲသလိုပဲ အထက္တန္းေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္ သင္ယူသင့္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဆိုတာ ဘာလဲဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ကေနစျပီး ဒီမိုကေရစီအစိုးရနဲ႔ အာဏာရွင္အစိုးရ ဆိုျပီး အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စားရွိတာကို သင္ၾကားေပးရ ပါမယ္။ တဆက္တည္းပဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ပံုနဲ႔ အာဏာရွင္စနစ္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ပံု ေတြကိုလည္း ကမၻာတ၀ွမ္းက အျဖစ္အပ်က္ေတြ၊ သမိုင္းအခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ယွဥ္ျပီး စနစ္တက် သင္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါမွပဲ ေက်ာင္းသားေတြကိုယ္တိုင္ ခ်ိန္ထိုးႏႈိင္းယွဥ္ျပီး သံုးသပ္ေရြးခ်ယ္ႏို္င္မွာပါ။

အဲဒီသင္ခန္းစာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ျပီးေတာ့ပဲ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္အေၾကာင္း၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္အေၾကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရပံုစံနဲ႔ တရားဥပေဒက႑ကိုလည္း သင္ရိုးထဲမွာ ထည့္ရပါမယ္။ ဒါေတြဟာ လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ မျဖစ္မေနရင္ဆိုင္ရမယ့္ ႏိုင္ငံ့ အေရး အရာေတြကို ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ေနေအာင္ ေလ့က်င့္္ေပးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွလည္း အရြယ္ေရာက္လို႔ ကိုယ္တိုင္ ႏိုင္ငံအေရးေတြမွာ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာေတာ့ အားလံုးကို နားလည္ေနျပီးသားျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသေသခ်ာခ်ာ သံုးသပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္အေရးပါတဲ့ သင္ခန္းစာေတြကေတာ့ ကိုလိုနီစနစ္အေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း အေၾကာင္းေတြနဲ႔ လြတ္လပ္ေရးအေၾကာင္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေရးမွာေတာင္မွပဲ လြတ္လပ္စြာကိုးကြယ္ယံုၾကည္ခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားခြင့္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ျပည္သူ႔လြတ္လပ္ေရး(Civil Liberty)၊ ျပီးေတာ့ လြတ္လပ္စြာမဲေပးခြင့္၊ တန္းတူ ရာထူးထမ္းေဆာင္ခြင့္ေတြလို ႏိုင္ငံေရးအရလြတ္လပ္ေရး(Political Liberty) နဲ႔ သူတပါး လက္ေအာက္ခံမဟုတ္္တဲ့ အမ်ိဳးသား လြတ္လပ္ေရး (National Liberty) လို႔ ရွိတာေတြကို ေက်ာင္းသားေတြအေနနဲ႔ အေသးစိတ္သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွပဲ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ လံုး၀ျပည့္စံုတဲ့ လြတ္လပ္ေရးမ်ိဳး ရေနရဲ႕လား၊ မရေနဘူးလားဆိုတာကိုပါ စာသင္သား လူငယ္ေတြ တရားနည္းလမ္းက်က် သိျမင္တတ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္၊

အခုေျပာျပသြားတဲ့ သင္ရိုးေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးအတြက္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဟာင္း ဦးသန္႔က အၾကံျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီသင္ရိုးေတြဟာ ဒီမိုကေရစီပညာေရး တည္ေဆာက္ ေနျပီလို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ေၾကညာေနတဲ့ ခုလို အခ်ိန္ထိေတာင္ တပိုင္းတစေလာက္ေတာင္ သင္ယူခြင့္ မရေသးတဲ့ သင္ခန္းစာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္လို႔ စေကာ့တလန္က ေက်ာင္းသား ေတြရဲ႕ အခြင့္အေရးကို ထည့္ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဒါကလည္း ျပည္ပအေျခစိုက္ ပညာေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ရဲ႕ ျပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုတာလတြင္း ပညာေရးခရီးစဥ္တုန္းက အေတြ႔အၾကံဳ ျဖစ္ပါတယ္။

စေကာ့တလန္က ေက်ာင္းေတြမွာ မူလတန္းကေလးေတြကို ‘ၾကီးလာရင္ ဘာျဖစ္ခ်င္ သလဲ’ ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ စာစီစာကံုး ေရးေစပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာ အသက္၉ႏွစ္အရြယ္ ေက်ာင္းသူကေလးတစ္ေယာက္က ပါလီမန္ အမတ္ ျဖစ္ခ်င္တယ္လို႔ ေရးခဲ့ပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ တိုင္းျပည္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္လို႔လို႔ ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီ ေက်ာင္းသူကေလးကို ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးက ပါလီမန္ထဲကို ေလ့လာသူ အေနနဲ႔ ေခၚသြားျပီး ပါလီမန္အမတ္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ခြင့္ စကားေျပာခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းသူေလးကိုယ္တိုင္ ကလည္း ပါလီမန္ထဲက အမတ္ေတြရဲ႕ေရွ႕၊ စင္ျမင့္ေပၚ မွာ သူ႔အေနနဲ႔ ပါလီမန္အမတ္ ျဖစ္ခ်င္ရတဲ့အေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာျပပါတယ္။ အဲသလိုပဲ တရားသူၾကီးျဖစ္ခ်င္သူကို တရားခြင္ထဲ၊ ဂီတမွဴးျဖစ္ခ်င္သူကို ဂီတေက်ာင္း ထဲ ေခၚသြားျပီး ေလ့လာခြင့္ေပးတဲ့ အစီအစဥ္မ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကေလးေတြဟာ အျမင္က်ယ္ျပီး အေတြးအေခၚ ဥာဏ္ရည္အရာမွာ သိပ္ေကာင္းၾကတယ္လို႔ ေဒါက္တာသိန္းလြင္က သူကိုယ္တိုင္ေတြ႔ခဲ့တဲ့ အေတြ႔အၾကံဳကို ေျပာျပခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအျပင္ မူလတန္းေက်ာင္းတေက်ာင္းမွာေတာ့ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ ေရာက္သြားခ်ိန္မွာ ေက်ာင္းသား ကေလးငယ္မ်ားက ေရႊ၀ါေရာင္နဲ႔ အနီေရာင္ ပိုးဖဲတံဆိပ္ေလးေတြနဲ႔ ၾကိဳဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီဖဲျပားေလးေတြကို ဘယ္သူကမွ မခိုင္းေစဘဲ၊ မလႈံ႔ေဆာ္ပါဘဲနဲ႔ ကေလးေတြကိုယ္တိုင္က လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေမတၱာပို႔လမ္းေလွ်ာက္တဲ့ သံဃာေတာ္မ်ားနဲ႔ ျပည္သူလူထုအေပၚ အာဏာပိုင္ေတြက သတ္ျဖတ္ခဲ့ တာကို သတင္းေတြမွာ ျမင္ရၾကားရတဲ့အတြက္ ၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ လုပ္ခဲ့တာလို႔ ကေလးေတြက ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ကေလးေတြဟာ မူလတန္းအဆင့္ေလးမွာေတာင္မွပဲ အံ့ၾသစရာေကာင္း ေလာက္ေအာင္ ဗဟုသုတရွိျပီး ကိုယ္ခ်င္းစာတတ္တဲ့ စိတ္မ်ိဳးလည္းရွိေနၾကတယ္လို႔ ေဒါက္တာသိန္းလြင္ကပဲ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါေတြဟာ ေခတ္မီတိုးတက္ျပီး လြတ္လပ္ပြင့္လင္းတဲ့ ပညာေရးစနစ္ကို ခံစားခြင့္ရတဲ့ အက်ိဳးဆက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ အလွမ္းေ၀းေနတဲ့ တိုင္းျပည္အေရးကိစၥေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြအတြက္၊ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေရးပါလွတဲ့ ဗဟုသုတ သင္ခန္းစာေတြပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ဆံုးရႈံးေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဲလို သင္ခန္းစာမ်ိဳးေတြကို ေက်ာင္း ပညာေရးထဲမွာ အျမန္ဆံုးသင္ယူခြင့္ သင္ၾကားခြင့္ရဖို႔ အေရးတၾကီး လိုအပ္ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေမျငိမ္း
၅ ႏို၀င္ဘာ ၂၀၀၇။

Wednesday, March 5, 2008

ျမန္မာ့ပညာေရးနဲ႔ Hidden Curriculum

ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးသန္႔ရဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြကို သံုးပတ္ဆက္တိုက္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့တာမွာ ျပီးခဲ့တဲ့ တပတ္ကေတာ့ မူလတန္းအဆင့္ ပညာေရးထဲမွာ ျပဌာန္းသင့္တဲ့ သင္ရိုးေတြ သင္ခန္းစာေတြအေၾကာင္း ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီတပတ္ေတာ့ အလယ္တန္းအဆင့္မွာ ျပဌာန္းသင့္တဲ့ သင္ရိုးေတြအေၾကာင္းကိုဆက္ျပီး ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားပါ့မယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေက်ာင္းေတြမွာ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုဟာ ေက်ာင္းခ်ိန္အျပီးမွာ က်ဴရွင္ တက္ရတာ၊ အခ်ိန္ပို တက္ရတာေတြနဲ႔ စာကုန္းက်က္ရတာနဲ႔ တေန႔တာကို ကုန္ဆံုးေနၾကရပါတယ္။ တခါတေလ စေနတနဂၤေႏြ မွာေတာင္ မနားၾကရဘဲ က်ဴရွင္တက္ ေနၾကရတာမ်ိဳးေတြေတာင္ ရွိပါတယ္။ အဲသေလာက္ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားၾကီးေပးျပီး သင္ေနရေပမဲ့ ကေလးေတြအတြက္ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ သင္ၾကားနည္းမ်ိဳး မဟုတ္တာမို႔ အက်ိဳးမရွိလွပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ ျပႆနာက လက္ေတြ႔ဘ၀ထဲမွာ အသံုး၀င္တဲ့ လိုအပ္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြ ပါ၀င္မႈ နည္းတာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခခံပညာေရးမွာ အလယ္တန္းဆိုတာက ၅တန္းကေန စပါတယ္။ အလယ္တန္း တက္တဲ့ ေက်င္းသားဟာ သတ္မွတ္ခ်က္အရဆိုရင္ အနည္းဆံုး အသက္ ၁၀ႏွစ္ ေက်ာ္ျပီးသား ျဖစ္ရပါမယ္။ ဒါေၾကာင့္ မူလတန္းမွာကတည္းက အေျခတည္ ခဲ့ျပီးသားျဖစ္တဲ့ တကိုယ္ရည္သန္႔ရွင္းေရးတို႔ ယဥ္ေက်းလိမၼာဖို႔ဆိုတာေတြ ကို ပိုျပီး အေျခခိုင္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးဖို႔ပဲ လိုပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ အသက္အရြယ္အရ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဗဟုသုတေတြကိုေတာ့ ပိုသိဖို႔ လိုအပ္လာတာမို႔ လူမႈ၀န္းက်င္နဲ႔ ဆက္ဆံေရးပံုစံေတြ၊ ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္ရာ လူမ်ိဳးစုေတြအေၾကာင္းနဲ႔အတူ ပတ္၀န္းက်င္ ေရေျမသဘာ၀ ရာသီဥတုနဲ႔ သက္ဆိုင္ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ထည့္သြင္း သင္ၾကားေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးသန္႔ရဲ႕ အဆိုအရေတာ့ အလယ္တန္းအဆင့္မွာ ေက်ာင္းသားေတြဟာ ျပည္သူ လူထုအေနနဲ႔ ေက်ျပြန္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ တာ၀န္၀တၱရားေတြကို သိဖို႔လိုေနျပီလို႔ ဆိုပါတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံကို ခ်စ္ခင္စံုမက္ဖို႔၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ရန္ေတြကို ခုခံကာကြယ္ဖို႔၊ တရား ဥပေဒေတြကို ေစာင့္သိရိုေသဖို႔၊ ႏိုင္ငံ့အေရးအရာကိစၥေတြမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ တတ္ဖို႔၊ စာေပအတတ္ပညာ တတ္ေျမာက္ဖို႔ ဆိုတာေတြဟာ စာသင္သားေတြ မျဖစ္မေန သိရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြပဲျဖစ္တယ္လို႔ ဦးသန္႔က တင္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီ သင္ခန္းစာေတြကို အေသးစိတ္ တင္ျပခ်င္ပါတယ္။

ျပည္သူလူထုေတြအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔တာ၀န္ဆိုတာ ရွိသလိုပဲ ရသင့္တဲ့အခြင့္အေရးေတြ ရွိတယ္ဆိုတာကိုလည္း ေက်ာင္းသားဘ၀မွာကတည္းက သိထားဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲဒီအခြင့္အေရးေတြကေတာ့ လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္၊ မိမိရဲ႕ အသက္အႏၱရာယ္နဲ႔ စည္းစိမ္ဥစၥာေတြကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပိုင္ခြင့္၊ တရားဥပေဒနဲ႔ မျငိစြန္းပါက လြတ္လပ္စြာ သြားလာ ေျပာဆို ေနထိုင္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံခြင့္၊ လြတ္လပ္စြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္၊ ဘာသာေရး လူမႈေရး ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႔မ်ား လြတ္လပ္စြာ ဖြဲ႔စည္းခြင့္၊ အစိုးရေဆးရံုမ်ား၌အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္၊ အစိုးရတရပ္အတြက္ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ စတဲ့ ျပည္သူျပည္သားအားလံုး တန္းတူရရမွာျဖစ္တဲ့ အေျခခံအခြင့္အေရးေတြကို ေက်ာင္းသားအရြယ္ကတည္းက သိေနေအာင္ သင္ၾကား ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွပဲ ေက်ာင္းသား ဘ၀မွာကတည္းက တရားမွ်တမႈဆိုတာကို သိျပီးေတာ့ သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ တရားမွ်တမႈ ရွိေအာင္၊ ေနထိုင္တတ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏို္င္ငံ ပညာေရးထဲမွာကေတာ့ အဲဒီ ျပည္သူလူထုေတြရဲ႔ တာ၀န္၀တၱရားနဲ႔ အခြင့္အေရးဆိုတာေတြကို သင္ခန္းစာထဲထည့္မသင္ရံုမက ဗဟုသုတဖတ္စာအေနနဲ႔လည္း ဖတ္ခြင့္မရွိပါဘူး။ အဲဒီအျပင္ ဆရာဆရာမေတြ ကိုယ္တိုင္ကလည္း သိခြင့္ မရခဲ့တာေၾကာင့္မို႔ ေက်ာင္းသားေတြကို ေနာက္ကြယ္ကသင္ရိုး Hidden Curriculum အေနနဲ႔ သင္ေပးတာမ်ိဳးလည္း မရွိတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ Hidden Curriculum ဆိုတာက ေထြေထြထူးထူး မဟုတ္ပါဘူး။ တရား၀င္ သင္ခြင့္မရတဲ့၊ ဒါမွမဟုတ္ ဆက္စပ္ႏွီးႏြယ္ျပီး သင္ေပးဖို႔ လိုအပ္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြပါပဲ။

ဥပမာေျပာျပရရင္ သမိုင္းဘာသာရပ္ထဲက ပုဂံေခတ္အေၾကာင္းသင္တဲ့အခါ က်န္စစ္သားမင္းရဲ႕ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ေရွးရႈေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ လုပ္ရပ္ကိုေျပာျပရင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္သူေတြအေနနဲ႔ လူမ်ိဳးစုခ်င္း ခ်စ္ၾကည္ေရးကို အေလးထားရမယ္၊ တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းကို ေသြးကြဲေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရင္ မင္းေကာင္း အစိုးရေကာင္း မဟုတ္ဘူးဆိုတာကို ေျပာျပလို႔ ရပါတယ္။ အဲဒီကေန တဆက္တည္းပဲ ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔ အဲလို မင္းဆိုးမ်ိဳူးကို ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ရွိတယ္ဆိုတာမ်ိဳးကိုလည္း ေျပာျပႏို္င္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျပည္သူအလိုမတူရင္ ေကာင္းတာ လုပ္တာဆိုေပမဲ့လို႔လည္း တိုင္းျပည္ပိုင္ ရတနာျဖစ္တဲ့ ဆင္ျဖဴေတာ္ကို လႉမိလို႔ ျပည္သူအလိုက် နယ္ႏွင္ဒဏ္ခံရတဲ့ ေ၀ႆႏၱရာမင္းအေၾကာင္းကိုပါ ဥပမာအျဖစ္ ထည့္ေျပာျပႏို္င္ပါေသးတယ္။ ျပီးေတာ့ အဲဒါကပဲ ဒီမိုကေရစီစနစ္ရဲ႔ သေဘာသဘာ၀ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ႏွီးႏြယ္ ေျပာျပ သြားႏို္င္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေနာက္ကြယ္က သင္ရိုးကို သင္ၾကားသြားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လိုပဲ မသင္ရဘူးလို႔ သတ္မွတ္ထားေပမဲ့လည္း ေက်ာင္းသားေတြ သိသင့္သိထိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို Hidden Curriculum အေနနဲ႔ အမ်ားၾကီး ထည့္ျပီး သင္ေပးသြား ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အဲသလိုပဲ ပထ၀ီ၀င္ထဲက သစ္ေတာအမ်ိဳးအစားေတြ၊ တည္ေနရာေတြကို သင္ရင္း သစ္ေတာရဲ႕ တန္ဖိုးၾကီးမားပံုနဲ႔ သစ္ေတာကို စည္းကမ္းမဲ့ ခုတ္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႔အတူ လက္ရွိ အေျခအေနမွာ သစ္ေတာေတြျပဳန္းေလာက္ေအာင္ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ သစ္ခုတ္ေနၾကတာကို ေျပာျပရပါမယ္။ ဒါဟာ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းကို မတရား ခိုးယူဖ်က္ဆီးေနတာနဲ႔ အတူတူပဲျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေျပာျပႏို္င္ပါတယ္။ သစ္ပင္ သစ္ေတာ ထိန္းသိမ္းဖို႔ အားေပးတိုက္တြန္းရင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံပိုင္ပစၥည္းကို ခုခံ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းၾကရမယ္ ဆိုတာ ေတြကို ေနာက္ကြယ္သင္ရိုးအျဖစ္သင္ေပးႏို္င္ပါတယ္။

ကမၻာ့သမိုင္းလို ဘာသာရပ္ကို သင္တဲ့အခါမွာလည္း ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕ သမိုင္းေတြကို သင္ရင္းကေန အမ်ိဳးသားေရး၀ါဒ (Nationalism) နဲ႔ ကမၻာအေရး၀ါဒ (Internationalism) ရဲ႕ အက်ိဳးအျပစ္ေတြအထိ ေရာက္ေအာင္ ေျပာျပရပါမယ္။ ခုေခတ္မွာဆိုရင္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္နဲ႔ Globalization အထိကို နားလည္ေအာင္ သိေအာင္ ေျပာျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲသလိုနဲ႔ပဲ ကမၻာ့သမိုင္းသင္ခန္းစာေတြထဲကေန လည္း ႏို္င္ငံေတြရဲ႕ အေကာင္းအဆိုး အက်ိဳးအျပစ္ေတြကို သင္ခန္းစာယူစရာ၊ အတုယူစရာေတြအျဖစ္ အမ်ားၾကီး ေျပာျပသြားႏိုင္ပါတယ္။

ခုခ်ိန္မွာ ျမန္မာႏို္င္ငံဟာ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံျဖစ္တာမို႔ ပညာေရး လြတ္လပ္ခြင့္ နဲ႔အတူ ႏွီးႏြယ္ဆက္စပ္ေနတဲ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ေတြ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ ေရးသား ေျပာဆိုခြင့္ေတြကို ဆံုးရႈံုးေနၾကရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အနာဂတ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေလာင္းေတြကို ေမြးထုတ္ရမယ့္ ဆရာဆရာမေတြကေတာ့ အစိုးရက ပိတ္ဆို႔ထားေပမဲ့ လည္း ေက်ာင္းသားေတြကို အသိအျမင္အလင္းပြင့္ေအာင္ သင္ေပးၾကရဖို႔အတြက္ တာ၀န္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဦးသန္႔ရဲ႕ သင္ရိုးေတြကို ေနာက္ကြယ္ သင္ရိုးအျဖစ္ သင္ေပးႏိုင္္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပလိုက္ပါတယ္။

(၂၉၊၁၀၊၀၇။)

Scholarship opportunity

For scholarship opportunity in Philippine for women

Download the form here

Monday, March 3, 2008

အလြတ္က်က္မွတ္သည့္ အေလ့အက်င့္

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံ၏ ပညာသင္ၾကားမွဳ စနစ္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာကာ ေဆြးေႏြးအေျဖ႐ွာေစသည့္ နည္းလမ္းထက္၊မွတ္စုေပး၍ အလြတ္က်က္မွတ္ေစသည့္ နည္းလမ္းက အေျခခံပညာေရးစနစ္ တြင္သာမက အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္ ထိေအာင္ လႊမ္းမိုးအသားက်ေနတာကို ေတြ႕႐ွိေနရပါတယ္။ ဒီအေျခအေနမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပညာသင္ၾကားရျခင္းဟာ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္းေတြကို အလြတ္အာဂံုေဆာင္ႏိုင္ေစဖို႔လား ? ဒါမွမဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလ့လားထားတဲ့ သင္႐ိုးေတြကို အေျခခံၿပီး ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနကို လိုက္ၿပီး အသံုးခ် ေျဖ႐ွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစဖို႔လား ? ဘယ္အတြက္ ျဖစ္မလဲ စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔လိုပါမယ္။

ဆရာေက်ာ္၀င္း ေရးတဲ့ စာအုပ္တစ္အုပ္မွာေတာ့ ပညာတက္ (ပညာ႐ွိ) ဆိုတာကို ဟိုးအရင္ကေတာ့ မွတ္သားႏိုင္မွဳစြမ္းရည္ နဲ႔တိုင္းတာတယ္၊ ပညာဗဟုသုတေတြ မ်ားမ်ား႐ွာေဖြ မွတ္သားႏိုင္ၿပီး ျပန္လည္႐ြတ္ျပႏိုင္သူမ်ိဳးေပါ့။ ေနာက္က်ေတာ့ ပညာ႐ွိ ဆိုတာကို အသံုးခ်ႏိုင္မွဳစြမ္းရည္ နဲ႔တိုင္းတာလာၾကတယ္၊ မိမိသင္ယူေလ့လာ ထားတဲ့ အတက္ပညာကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ေနရာမွာ ျပန္လည္အသံုးခ်ႏိုင္သူမ်ိဳးေပါ့။ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာေတာ့ ပညာ႐ွိဆိုတာကို ပညာေဖၚထုတ္ႏိုင္မွဳစြမ္းရည္ (နည္းပညာသစ္၊ေလ့လာေဖၚထုတ္မွဳအသစ္မ်ား) နဲ႔တိုင္းတာေနၾကပါၿပီတဲ့၊ သင္ယူေလ့လာထားတဲ့ ပညာရပ္ေတြကို ထပ္ဆင့္ေ၀ဖန္သံုးသပ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ကာ နည္းပညာသစ္မ်ား ေတြ႔႐ွိေဖၚထုတ္ေပးႏိုင္သူမ်ိဳးကိုေခၚပါသတဲ့။ ကဲကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုပညာ႐ွိမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကမလဲ ?
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြကေတာ့ ဟိုးအရင္က ပညာ႐ွိလို႔ သက္မွတ္တဲ့ ဘ၀မ်ိဳးကိုခ်ီတက္ေနရၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာက လူငယ္ေတြကေတာ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ပညာ႐ွိဘ၀ဆီ လွမ္းခ်ီေနၾကၿပီလို႔ အၾကမ္းအားျဖင့္ သံုးသပ္မိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ပညာ႐ွိဘ၀ကိုလွမ္းတက္ႏိုင္ဖို႔ ဘာေတြလိုအပ္မလဲ ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ့္ အေနနဲ႔ ကေတာ့ ဘက္ေလးဘက္လံုးက အခ်ိဳးညီစြာ လွမ္းတက္ႏိုင္ရပါမယ္။ ဘက္ေလးဘက္ဆိုတာကေတာ့ ၁၊စနစ္ ၂၊ဆရာ ၃၊ေက်ာင္းသားႏွင့္ ၄၊ပံ့ပိုးကူညီသူတို႕ ကိုဆိုလိုတာပါ။

ကၽြန္ေတာ္ စနစ္နဲပတ္သတ္၍ေတာ့၊ မိမိတိကိုယ္တိုင္ စီမံေတာင္းဆိုႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ႐ွိတဲ့ အတြက္ေရာ၊ က်ယ္ျပန္႔လြန္းတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ပါ မေဆြးေႏြးလိုပါ။ ဆရာေတြရဲ႕ သင္ၾကားမွဳစနစ္နဲ႔ ခံယူခ်က္ အေပၚေတာ့ အနည္းငယ္ ေဆြးေႏြးၾကည့္ခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္း တူမေလးတစ္ေယာက္ စာေမးပြဲေျဖခါနီး စာက်က္ေနတာ သူ႕စာကေထာက္ေနလို႔ ေခ်ာသြားေအာင္ နည္းနည္းျပင္ေပးတာ ခါးခါးသီးသီးကို ျငင္းဆိုတာခံရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က အဓိပၸါယ္ ဆိုလိုရင္း အတူတူဘဲလို႔ ႐ွင္းျပကာမွ မ်က္ရည္ေပါက္ႀကီးငယ္က်ေအာင္ ငိုပါေတာ့တယ္။ အမွတ္ျပည့္ရဖို႔ အတြက္ ေက်ာင္းကဆရာ ေပးတဲ့မွတ္စုအတိုင္း ၏ ၊ သည္ လြဲလို႔မရပါဘူးတဲ့ ခင္ဗ်ာ။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ဆိုးသလဲ ဆိုရင္ ၀ါက်ေတာင္ ေက်ာင္းကဆရာဖြဲ႕ေပးတဲ့ တိုင္းက်က္ေျဖသတဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ ေတာ့္ေတာ့္ကို စိတ္လည္းပ်က္ၿပီး၊ ကေလးေတါကိုလည္း သနားမိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ အလင္းေပးတယ္ဆိုတဲ့ ဆရာေတြက ဘာေၾကာင့္ ကေလးေတြ႕ရဲ႕ မ်က္စိေတြကို လြတ္လပ္ခြင့္ မေပးဘဲ ဘာေၾကာင့္မ်ား ကန္႔သတ္ေဘာင္ခတ္ ထားရတာလဲဗ်ာ။

ကၽြန္ေတာ့္ အျမင္ေျပာရရင္ ဆရာေတြက ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ေလးစားအထင္ႀကီးမွဳကို ခံယူခ်င္တယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ အားထားရတဲ့ သူရဲေကာင္းအျဖစ္ ခံယူခ်င္ၾကတယ္ အဒီေတာ့ ဆရာေျပာတာသာ အမွန္ က်န္တဲ့သူေျပာတာ အကုန္အမွားဆိုတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာတယ္။ ကေလးေတြကလည္း ျပင္ပေတြ႕႐ွိခ်က္ေတြကို ဆရာကိုတင္ျပေဆြးေႏြး တဲ့အခါမွာ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရတဲ့အခါမွာ ေမြးရာပါ ဆူးစမ္းလိုစိတ္ေတြဟာ ေမွးမွိန္ေပ်က္ကြယ္ လာခဲ့တာ အေျခခံပညာေရးက စခဲ့တာ အထက္တန္းပညာေရး ထိတိုင္ေအာင္ပါဘဲ။ ဆရာေတြက အေျဖတိုင္းမွာ ေနာက္ထပ္သီးျခား မတူညီႏိုင္တဲ့ အေျဖေတြ႐ွိႏိုင္ ေသးတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ကေလးေတြကို ဖံုးအုပ္ထားၾကတယ္။ ဒီအခါမွာ သင္႐ိုးတစ္ခုလံုး အလြတ္ရသည့္တိုင္ ဒီသင္႐ိုးထဲမွာ မပါတဲ့ ကြဲျပားတဲ့ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ရၿပီ ဆိုလ်င္ ........ (ဆက္လက္ေဆြးေႏြးလိုပါသည္)
မ်ိဳးသန္႔

 

© 2007 IngridGrey By Arephyz