Monday, December 22, 2008

ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကို တန္ဖိုးထားၾကပါစို ့။

ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန ့၂၀၀၈ ႏွင့္ ျမန္မာဆရာဆရာဆရာမမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳေဆာင္းပါး
သိန္းႏိုင္

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္ကို ကမၻာ့ဆရာမ်ား(world teachers day) အေနျဖင့္သတ္မွတ္ထားရွိပါတယ္။ ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ ယူနက္စကို အဖြဲ ့အစည္း ၾကီးကေန ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္သတ္မွတ္ခဲ့ျပီး အဲဒီေန ့တိုင္းမွာ ကမၻာ တ၀ွမ္းလံုးမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားကို ပညာေရးအဖြဲ ့အစည္းအသီးသီးမွ က်င္းပ ျပဳလုပ္ၾကတာပါ။ ေန ့စဥ္ေန ့တိုင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ စာသင္ခန္းေတြ ထဲမွာ စာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ စာသင္ယူျခင္း ကို ျပဳလုပ္ေနၾကတယ္မဟုတ္လား။ မ်ဳိးဆက္တစ္ခုကေန ေနာက္မ်ဳိးဆက္ တစ္ခုအတြက္ ဘာသာစကား လက္ေဆာင္ ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းယင္း ပညာသင္ယူလိုစိတ္ကို ပ်ဳိးေထာင္ယင္း၊ ရွင္သန္မႈအတြက္ျဖည့္ဆည္းယင္း၊ အသိပညာမြတ္သိပ္မႈကိုလည္း ေျဖေဖ်ာက္ ေပးေနၾကတာပါ။ အသိပညာေတြကို မွ်ေ၀ေပးျပီး စြမ္းရည္ေတြရရွိလာတဲ့အခါမွာ ဘ၀ေတြဟာ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ လာမွာပါ။ အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ လက္ရွိမ်က္ေမွာက္ေခတ္
ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ တန္ဖိုး ထားျခင္း ျဖစ္သလို အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္မ်ားရဲ ့လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးျခင္းပါဘဲ။ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ဟာလူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းအတြင္းမွာ ပညာေရးႏွင့္ ဖြံ႕့ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားရဲ႕ အေရးၾကီးတဲ့ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အထင္ကရ ထုတ္ေဖၚျပသျခင္းလည္းျဖစ္တယ္။ သကၠရာဇ္ ၂၀၀၀ ျပည္ႏွစ္ကတည္းက စတင္ခဲ့တဲ့ ကေလးမ်ားအားလံုးအတြက္ ပညာေရး လႈပ္ရွားမႈ Education for All ဟာ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ အေတာ္ကေလး တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိခဲ့ျပီးျဖစ္တယ္။ သို ့ေပမဲ့ သကၠရာဇ္ ၂၀၁၅ ေရာက္တဲ့အခါ တစ္ကမၻာလံုးမွာ ကေလးအားလံုးမူလတန္း ပညာေရးဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္ေနႏိုင္ေရး Universal primary education by 2015 ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိဖို ့ဆိုရင္ ေလာေလာဆယ္မွာ အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ ေက်ာင္းဆရာဆရာမဦးေရ ၁၈ သန္းေက်ာ္ ထပ္မံလိုအပ္ေနေၾကာင္းကို ယူနက္စကိုအဖြဲ ့ၾကီးက ခန္ ့မွန္းထားပါတယ္။ ပညာေရးေန႕ထူးေန႔ျမတ္အျဖစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန႕ကို ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႕အျဖစ္သီးျခား သတ္မွတ္ ထားျခင္းဟာ ဆရာဆရာမမ်ားကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳျခင္းႏွင့္ အတူ သူတို႔ရဲ႔အင္မတန္အေရးၾကီးလွတဲ့ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ မူၾကိဳအရြယ္ကေလးငယ္ေလးေတြ၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္းကေလးေတြ၊ လူငယ္ေတြ၊ လူၾကီးေတြအားလံုးအတြက္ ဘ၀တစ္သက္တာပညာေရးခရီးကို ေရွ ့ေဆာင္လမ္း ထြင္ရင္း ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးေနတာ ဆရာဆရာမေတြဘဲမဟုတ္ပါလား။

အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ား ရွားပါးေနမႈဟာ ၂၀၁၅ ပညာေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကို ေရာက္ရွိဖို ့ရာ အတြက္ အၾကီးမားဆံုးေသာ အတားအဆီးျဖစ္ေနေၾကာင္းလည္း ဆိုပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန ့အထူးအစီအစဥ္ေတြထဲမွာ အရည္အေသြးျပည့္၀တဲ့ ပညာေရးအတြက္ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္အကိုင္နဲ ့ ပတ္သက္တဲ့ ဆရာအတတ္ပညာ အရည္အခ်င္းျမွင့္သင္တန္းေတြကို ဦးစားေပးထားျခင္းပါ။ ႏိုင္ငံအသီးသီးမွာရွိတဲ့ ေက်ာင္း ဆရာ ဆရာမသမဂၢေတြအေနနဲ ့လည္း အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အစည္းေတြ၊ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕ေတြကို ေတာင္းဆိုထားတဲ့ အခ်က္ေတြထဲမွာ လံုေလာက္တဲ့ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ျခင္းႏွင့္ မြမ္းမံသင္တန္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန ့ေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ ဆရာဆရာမ်ားရဲ ့အေရးပါတဲ့ အခန္းက႑ကို အသိအမွတ္ျပဳထားတဲ့ “ဆရာဆရာမမ်ားကို တန္ဖိုးထားၾကပါစို ့” Teacher Matters! အတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၆၆ ခုႏွစ္ကတည္းက အစဥ္အလာအရ ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ၾကတဲ့ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔တိုင္းမွာ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႔အစည္းၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ယူနက္စကို၊ ယူအင္န္ဒီပီ၊ အုိင္အယ္လ္အိုႏွင့္ ယူနီဆက္ဖ္ အဖြဲ႔ၾကီး ေလးဖြဲ႔ရဲ႔အၾကီးအကဲေလးဦးအျပင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံတကာပညာေရးအဖြဲ႔ၾကီး Education International ရဲ႔ ဥကၠဌပါ ပါ၀င္ျပီး အၾကီးအကဲငါးဦးအေနနဲ႔ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို စုေပါင္းသ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔ၾကပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြက္ စုေပါင္းသ၀ဏ္လႊာထဲမွာ "ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔တြင္ ႏိုင္ငံအားလံုး၊ ေတာႏွင့္ျမိဳ႔ပါမက်န္ ကမၻာ့တစ္နံတလ်ားရွိ ဆရာဆရာမမ်ားအားလံုးကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။ အရည္အခ်င္းျပည့္၀ေသာ လူတိုင္းအတြက္ ပညာေရးကို လက္၀ယ္ရရွိရန္ ဆရာဆရာမမ်ား၏ အခန္းက႑ကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ထုတ္ေျပာဆိုျပီး တက္ၾကြမႈရွိေသာ၊ ေလးစားတန္ဖိုးထားအပ္ေသာ၊ ထိေရာက္ေသာဆရာဆရာမ အင္အားစုကို အားေပးျမႇႇင့္တင္သည့္ မူ၀ါဒမ်ားေပၚထြက္လာေစရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ကြၽႏု္ပ္တို႔ အခိုင္အမာေျပာဆိုပါသည္။ ယေန႔ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔တြင္ ဆရာဆရာမမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားကို တန္ဖိုးထားၾကပါစို႔ ဆိုသည္ကို အခုိင္အမာ ေျပာဆိုလိုပါသည္။" လို႔ဆိုျပီး ဆရာဆရာမမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ဖို႔လိုတဲ့အခ်က္ကို အဓိကထားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ့ပညာေရးေလာကမွာ ထင္ရွားတဲ့ ဆရာၾကီးဦးသန္းဦးက ပညာ့၀န္းက်င္ေကာင္းႏွင့္ ဆရာ့ ၀န္းက်င္ေကာင္းေတြကို ၾကံဆဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးဟာ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ပညာရာစု၊ ပညာေခတ္၊ ပညာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႔တကယ့္လိုအပ္ခ်က္ အႏွစ္သာရျဖစ္ေၾကာင္းကို ၂၀၀၈ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းမွာ မီးေမာင္းထိုးတင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ မွန္ပါတယ္။ ေခတ္အစဥ္အဆက္ ျမန္မာေတြရဲ႔ယဥ္ေက်းမႈမွာ ဆရာဆရာမေတြကို တန္ဖိုးထားခဲ့၊ ေလးစားခဲ့၊ ျမတ္ႏိုးခဲ့၊ ရိုေသခဲ့၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ရွင္သန္ခြင့္ေတြေပးခဲ့ပါတယ္။ ပညာ့၀န္းက်င္ေကာင္းႏွင့္ ဆရာ့၀န္းက်င္ေကာင္းေတြကို ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ဘူးတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းလည္းျဖစ္တယ္။ အဲဒီေခတ္ေတြ အေတာ္ကေလး အလွမ္းေ၀းေ၀းမွာ က်န္ရစ္ေနခဲ့ပါျပီ။ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ဘယ္လိုအေမြေတြကို ထားရစ္ခဲ့ၾကမလဲ။

မ်က္ေမွာက္ပညာေခတ္ရဲ႔ ျမန္မာ့ပတ္၀န္းက်င္က ပညာေရးႏွင့္ ဆရာဆရာမမ်ားရဲ႔လူမႈဘ၀ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ သင့္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ပညာ့၀န္းက်င္ေကာင္းႏွင့္ ဆရာ့၀န္းက်င္ေကာင္းရွိေနပါသလား။ ေက်ာင္းပညာေရးကဆင့္ အနာဂတ္လူ႔အဖြဲ႔စည္းကို ပံုေဖၚထုဆစ္ေနၾကတဲ့ လူသားဗိသုကာဆရာဆရာမမ်ားရဲ႔ အရည္အေသြးျမင့္မားေနပါျပီလား။ အသိပညာႏွင့္ အသိတရားေတြျဖန္႔ျဖဴးသူေတြမွာ လံုေလာက္တဲ့ အသိပညာေတြ ရရွိပါရဲ႔လား။ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွင္သန္ရပ္တည္ခြင့္ေတြေကာရွိပါရဲ႔လား။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ ့အေျခခံပညာမွာ ႏွစ္စဥ္ေက်ာင္းဆရာဆရာမအသစ္လိုအပ္ခ်က္ဟာ တစ္ေသာင္းငါးေထာင္ နီးပါခန္ ့ရွိတယ္လို ့ျပည္တြင္းစစ္တမ္းမ်ားအရ အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္းပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ေရရွည္အႏွစ္ ၃၀ ပညာေရး စီမံခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္ထားခဲ့တဲ့အထဲမွာ ဆရာအတတ္ပညာ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး လုပ္ငန္းေတြကိုလည္း ထည့္သြင္းထားခဲ့တာေတြ႔ရပါတယ္။ ႏွစ္ေနရာတည္းေသာ ပညာေရးဘြဲ ့သင္တန္းေတြ ထားရွိတဲ့ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ရယ္၊ စစ္ကိုင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသား ဖြံ႔ျျဖိဳးေရးသိပံၸ၊ ပညာေရး ေကာလိပ္ရယ္၊ ၅၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနတဲ့ လက္မွတ္မဲ့ ေက်ာင္းဆရာ၀န္ထမ္းအေရးေပၚအေျခအေနေၾကာင့္ ဖြင့္လွစ္ထားရွိတဲ့ ေဒသအသီးသီးမွာရွိတဲ့ ပညာေရးေကာလိပ္ ၂၀ နီးပါးဟာ ႏွစ္စဥ္လိုအပ္ခ်က္ရဲ ့တစ္၀က္ကိုေတာင္ မျဖည့္ဆည္း ေပးႏိုင္ေသးပါဘူး။

ကေလးေက်ာင္းထြက္ႏႈန္းႏွင့္ အျပိဳင္ လက္ရွိေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားရဲ ့အလုပ္စြန္ ့ႏႈန္း ဟာလည္း ေၾကာက္ခန္းလိလိ ျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာေတြြ ့ရွိရပါတယ္။ ဘယ္သူမွ မလုပ္ခ်င္ဆံုး ၀န္ထမ္းအလုပ္အကိုင္ဟာ ေက်ာင္းဆရာဆရာမ အလုပ္အကိုင္ျဖစ္ေနရတာဟာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။

စား၀တ္ ေနေရးမျပည့္စံု၊ မဖူလံုျခင္းႏွင့္အတူ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ အလုပ္ရဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရး သမိုင္းေခတ္အဆက္ဆက္မွာ အနိမ့္က်ဆံုးျဖစ္ေနတာကေတာ့ အင္မတန္ ၀မ္းနည္းေၾကကြဲစရာပါ။ မူတန္းျပ က်ပ္ သံုးေသာင္းလစာဟာ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုတည္းနဲ႔မိမိတစ္ဦးတည္းရဲ႔ စားေရးကို (၀မ္းစာတစ္ခုတည္းကို) လ၀က္ေတာင္ ္မဖူလံုႏုိင္ပါဘူး။ အဲဒီအတြက္ တစ္ေန႔ရွစ္နာရီ အခ်ိန္ျပည့္ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမ အလုပ္အကိုင္ကို မလုပ္ခ်င္ၾကေတာ့တာဟာ အံ့ၾသစရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။

ဆရာဆရာမမ်ားဟာ ေက်ာင္းဆရာ အလုပ္အကိုင္ တစ္ခုတည္းနဲ႔ စား၀တ္ေနေရး မဖူလံု ႏိုင္တဲ့အတြက္ အျခားအျခားေသာ အလုပ္အကိုင္မ်ားကို တြဲဖက္ လုပ္ကိုင္ ေနၾကရတယ္။ ေခါင္းရြက္ ေစ်းျခင္းေတာင္းတဲ့မွာ ခပ္ႏြမ္းႏြမ္း အျဖဴအစိမ္း ေက်ာင္းဆရာမ ၀တ္စံုကို ထည့္ျပီး ေက်ာင္းမတက္ခင္ ႏွင့္ ေက်ာင္းအဆင္းမွာ လမ္းေဘး ေစ်းေရာင္း ေနၾကရတဲ့ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမမ်ားရဲ႔ ဘ၀ေတြ၊ မနက္ ေစာေစာထျပီး အလုပ္ၾကမ္း လုပ္တဲ့ စာသင္ခန္းထဲက ကေလးေတြရဲ႔ လစာက အခ်ိန္ျပည္ ့ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္း ေက်ာင္းဆရာမရဲ႔ လစာထက္ ျမင့္ေနတာေတြ၊ မေအာင္ရင္ ေငြျပန္အမ္းမယ္ ဆိုတဲ့ အတန္းပိုင္ ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႔ က်ဴရွင္ေတြ၊ ျမတ္ႏိုးတဲ့ ဆရာမအလုပ္ကို ေက်ာခိုင္းျပီး အိမ္နီးခ်င္း တုိင္းျပည္ေတြမွာ ေအာက္ေျခသိမ္း လုပ္ကိုင္ ေနၾကရတာေတြ၊ လဘက္ရည္ဆိုင္မွာ ကြၽန္ေတာ္ ေက်ာင္းဆရာပါလို႔ မေျပာရဲတာေတြ၊ စာသင္ခန္း အတြင္းဘက္ကို တစ္ခါမွ မ၀င္ဘူးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြ၊ ဘီအီးဒီ ပညာေရးဘြဲ႔ကို ေလးႏွစ္ တက္ေရာက္ ႏိုင္ဖို႔ ကုန္က်စရိတ္ကို တြက္ခ်က္ျပီး ဒီတစ္သက္ ေက်ာင္းဆရာမ အလုပ္နဲ႔ ျပန္ဆပ္လို႔ မေက်ႏိုင္ဘူး ဆိုတဲ့ ၀ါသနာပါတဲ့ လူငယ္ေတြ၊ ဘ၀ေတြ -- ဘ၀ေတြ---ပညာေရးႏွင့္ အျခားအျခားေသာ ဘ၀ေတြ။

လူငယ္ေတြ အတြက္ စံျပဳႏိုင္သူ ျဖစ္သင့္တယ္ ဆိုတဲ့ ေက်ာင္းဆရာ အလုပ္အကိုင္ရဲ႔ ေဆာင္ပုဒ္ဟာ ေပ်ာက္ဆံုး ခဲ့ရပါျပီ။ ျပိဳလဲေနျပ ီျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႔ စာရိတၱမ႑ိဳင္ကို ကယ္ထူဖို႔ ဘယ္သူေတြမွာ တာ၀န္ရွိပါလဲ။ အာစရိယ ဂုေဏာ အနေႏၲာ၊ ပညာသမာ အာဘာနတၴိ အစရွိတဲ့ သီက်ဴးသံေတြ ဆိတ္သုန္းခဲ့ရပါတယ္။ အစဥ္အလာၾကီးမားခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းဆရာ၊ ဆရာမအလုပ္အကိုင္ရဲ ့တန္ဖိုးႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာေတြ ျမန္မာ့ပညာေရးရႈခင္းက ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါး ျဖစ္ေနပါျပီ။

လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၃၀ေက်ာ္ တေခတ္တခါက စာေရးသူတို ့ရဲ ့ဆရာဆရာမမ်ားဟာ ဂုဏ္ယူစြာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ၊ ၾကည္ႏူးစြာ၊ ေက်နပ္စြာ၊ လိုလားစြာ၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ၊ ၀ါသနာၾကီးမားစြာ တန္ဖိုးထားျပီးလုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ အနာဂတ္ကာလ ပန္းခင္းအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ အိပ္မက္ေတြကို ဖူးပြင့္ေစဖို ့ဆရာဆရာမမ်ားရဲ ့ ရင္မွာ ပ်ဳိးေထာင္ခဲ့တာပါ။ ပညာေရးေစတနာအင္အားေတြ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားရဲ ့ရင္ဘတ္ထဲမွာ အျပည့္ရယ္ပါ။ ဒီေက်ာင္းဆရာဆရာမအလုပ္နဲ ့ပတ္သက္ျပီးအဲဒီဆုတ္ကပ္ေခတ္ကာလမွာ လက္ကိုင္ဆိုရိုးစကားတစ္ခြန္းရွိခဲ့ပါတယ္။ “ရိကၡာမရွိေပမဲ့ သိကၡာရွိတယ္” ဆိုတာပါ။ ၂၁ ရာစုုႏွစ္ဦးပိုင္းမွာေတာ့ ဆိုရုိးစကားေျပာင္းလဲခဲ့ရပါျပီ။ “ရိကၡာေရာ သိကၡာပါမရွိေတာ့ျပီ” တဲ့။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျမန္မာေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ား ဘယ္လိုရွင္သန္ရပ္တည္ေနၾကရပါသလဲ။ လက္ရွိဘ၀ေတြနဲ ့ အနာဂတ္ ကံၾကမၼာမ်ားအတြက္ ဘာေတြ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိၾကပါ သလဲ။ ထားရွိခြင့္ေရာရွိပါေသးရဲ ့လား။ အစဥ္အလာနဲ ့ေက်ာင္းဆရာ ၊ဆရာမ အလုပ္အကိုင္ ရဲ႕ေေစတနာ၊ ၀ါသနာ၊ အနစ္နာ၊ အသိပညာ ခြန္အားေတြကို ဆရာ၊ ဆရာမေတြ ရဲ ့ရင္ဘတ္ ထဲ က ဘယ္သူထုတ္ယူသြားခဲ့ပါသလဲ။

လက္မွတ္မဲ့ဆရာဆရာမအရည္အတြက္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိေနတဲ့အတြက္ ပညာေရး ေကာလိပ္ေတြကို နယ္အသီးသီးမွာ ျဖစ္သလိုဖြင့္လွစ္ခဲ့ရတယ္။ မျပည့္စံုတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ အဂၤါစဥ္မမီတဲ့ေက်ာင္းေတြ၊ တကၠသိုလ္ေတြ၊ ၀န္ထမ္းအင္အား၊ ပညာေရး အရင္းအျမစ္နဲ႔ စာၾကည့္တိုက္၊ သင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းလုိအပ္ေနမႈေတြဟာ နည္းျပမ်ား ႏွစ္စဥ္ၾကံဳေတြ႔ေနရတာပါ။ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္မႈနိမ့္ပါးေနေသးတဲ့ ႏိုင္ငံေတြမွာ မသင္မေနရ မူလတန္းပညာေရးကို ကေလးတိုင္း ရရွိႏိုင္ဖို ့ဆိုရင္ ဆရာအင္အားကို ၂၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမွင့္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားပါတယ္။ ဒီပညာေရး သင္တန္းေတြမွာ လည္း ေခတ္မီ ဆရာအတတ္ပညာေရး သင္ရိုးညြန္းတမ္းေတြ တည္ေဆာက္ဖို ့လိုအပ္ ေနပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ရဲ ့ေတာင္းဆိုခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံသားေတြကို ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးႏိုင္တဲ့ အစီအစဥ္ေတြ၊ လုပ္ငန္းခြင္အရည္အခ်င္းျမွင့္သင္တန္းေတြမွာ ကေလးဗဟိုျပဳ ပညာေရးအစီအစဥ္ေတြ၊ တက္ၾကြတဲ့သင္ယူေလ့လာမႈနည္းစနစ္ေတြ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ အကဲခတ္ျပီး ဘက္စံုစစ္ေဆးျခင္းစနစ္ေတြ၊ ဘက္စံုပညာေရးအစီအစဥ္ေတြကို အရွိန္အဟုန္နဲ ့ေရာ အရည္အေသြးပါျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆရာ ဆရာမအလုပ္ကို ၀ါသနာပါျပီး အရည္အခ်င္းရွိတဲ့သူေတြ လက္လွမ္းမီ တက္ေရာက္ သင္ၾကားႏိုင္ခြင့္ အတြက္လည္း ပညာေတာ္သင္ဆုေတြကို ဖန္တီးထားရွိသင့္ပါတယ္။

ပညာေရးပညာရွင္ေတြကဒီလိုဆိုပါတယ္။ အဂတိလိုက္အစားဆံုးတုိင္းျပည္ေတြမွာ အထိခိုက္ဆံုးက႑ဟာ ပညာေရးျဖစ္ပါသတဲ့။ ရွင္းပါတယ္။ တိုင္းျပည္ရဲ႔ အသိပညာ၊ အနာဂတ္စာရိတၲ၊ စံတန္ဖိုးေတြရယ္နဲ ့တိုင္းျပည္ရဲ႔ စိတ္ဓါတ္ေတြကို ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေနရတဲ့ ေက်ာင္းပညာေရးဟာ နစ္နာေနျပီ၊ ထိခုိက္ေနျပီ၊ အရည္အေသြးက်ဆင္းေနျပီ၊ ေခတ္မမီ ေတာ့ျပီ၊ ခြဲျခားမႈေတြကိုခံစားေနရျပီ ဆိုရင္ အနာဂတ္ဘ၀ေတြ ဘယ္လိုရွင္သန္ႏုိင္မွာလဲ။ ေသခ်ာတဲ့အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ အမ်ားစုၾကီးရဲ႔အနာဂတ္ဘ၀ေတြ နစ္နာေတာ့မယ္၊ ထိခုိက္ေတာ့မယ္၊ လူသားအရည္အေသြးေတြ က်ဆင္းသြားမယ္၊ ခြဲျခားတတ္လာမယ္။ ရွင္သန္ေနတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ႏုိင္ပါေတာ့မလား။

ေက်ာင္းပညာေရးရဲ႔ က်ဆံုးမႈ (သို႔မဟုတ္) ေအာင္ျမင္မႈဟာ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားရဲ႔ အရည္အေသြးမ်ားနဲ႔ စြမ္းရည္ေတြအေပၚမွာ အမ်ားၾကီးမူတည္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဆရာအတတ္ပညာ သင္တန္းေတြ၊ အရည္အခ်င္းျမႇင့္သင္တန္းေတြ ၀န္ထမ္းအသစ္ ခန္႔အပ္ေရးေတြနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္သင္တန္းေတြအတြက္ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ မူ၀ါဒေတြကို စနစ္တက် ခ်မွတ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ၾကရပါတယ္။ ႏုိင္ငံတုိင္းလိုလိုမွာ ေက်ာင္းဆရာလုပ္ႏိုင္ဖို႔ရာ ေက်ာင္းဆရာဘြဲ႔ (သို႔မဟုတ္) ပညာေရးဘဲြ႔ရရွိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဘယ္ဌာနမွာ ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္ၾကာၾကာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ဘယ္ပညာရပ္မွာျဖစ္ျဖစ္ မဟာဘဲြ႔ေတြ၊ ပါရဂူဘြဲ႔ေတြအထိရသည္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာင္းဆရာဘြဲ႔မရွိရင္ေတာ့ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းတြင္းမွာ စာသင္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ကို မရရွိႏိုင္ပါ။ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ တန္ဖိုးျမင့္မားတဲ့ ေက်ာင္းဆရာအတတ္ပညာဟာ အေသအခ်ာေလ့က်င့္ယူရမည့္ ပညာတစ္ရပ္ျဖစ္လို႔ပါဘဲ။ အဲဒီအတြက္ စာေရးသူဟာ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွာ ပညာေရးဘြဲ႔ သင္တန္းကို တက္ေရာက္ေနခဲ့စဥ္မွာ အသက္ ၄၀၊ ၅၀ ေက်ာ္အရြယ္ လုပ္သက္ရွိ သိပၸံပညာရွင္ေတြ၊ ပညာရပ္နယ္ပယ္အသီးသီးက ပါရဂူဘြဲ႔ရေတြ၊ ေလယာဥ္ေမာင္း အင္ဂ်င္နီယာၾကီးေတြဟာ (ေက်ာင္းဆရာဘြဲ႔) ပညာေရးဘြဲ႔အတြက္ သင္တန္း ျပန္လည္ တက္ေရာက္ၾကရပါတယ္။ ဘြဲ႔ေတြအလီလီရထားၾကေပမယ့္ အနည္းဆံုးအခ်ိန္ျပည့္ တစ္ႏွစ္ေလာက္ေတာ့ ျပန္တတ္ၾကရတာပါ။ သူတို႔ႏိုင္ငံေတြမွာ တစ္သက္တာမွာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အလုပ္ေတြကို မၾကာခဏ ေျပာင္းလဲလုပ္တတ္ေလ့ရွိၾကတယ္မဟုတ္လား။ အျခားေသာ အေတြ႔အၾကံဳေတြဟာ ေက်ာင္းပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳမွာပါ။ သို႔ေပမဲ့ ပညာေရးဘဲြ႔ေတာ့လိုအပ္ေနေသးတယ္ေလ။ ကေလးသူငယ္ေတြကို ပညာသင္ၾကားေပးေနတဲ့ မူၾကိဳ၊ မူလတန္း၊ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းစတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ တကၠသိုလ္က အသိအမွတ္ျပဳ ပညာေရးဘြဲ႔ တစ္ခုခုရရွိထားျပီး အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာရယ္၊ အစိုးရ ပညာေရးဌာန မွ အသိအမွတ္ျပဳေက်ာင္းဆရာလိုင္စင္ေတြရွိမွသာလွ်င္ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိတာပါ။ ဆြဲခန္႔ဆိုတာမ်ဳိးမရွိပါဘူး။ ကေလးေတြအေၾကာင္း၊ ကေလးဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အေၾကာင္း၊ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ သင္ယူေရးအေၾကာင္း၊ ပညာေရးဒႆနအေတြးအေခၚ၊ ပညာေရးစိတ္ပညာ၊ သင္ခန္းစာစီစဥ္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပညာရည္တိုးတက္မႈကို စစ္ေဆးနည္း အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဒီမိုကေရစီစံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈေတြကို ေက်ာင္းပညာေရးမွ ပ်ဳိးေထာင္ေပးျခင္း၊ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ၊ ဆရာ့ဘ၀ဆရာ့အလုပ္အကိုင္၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ ပညာေရး ဆက္ႏြယ္ေနမႈ၊ အနာဂတ္ဘ၀မ်ားရဲ႔ ရွင္သန္ေရး စတဲ့ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားေတြ၊ ဗဟုသုတေတြဟာ ေက်ာင္းဆရာအလုပ္အတြက္ မရွိမျဖစ္ေတြပါ။ ဘာသာရပ္နယ္ပယ္အလုိက္၊ အတန္းအလိုက္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း၊ သင္ရိုးမာတိကာမ်ား၊ ေခါင္းစဥ္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ စာသင္ၾကားနည္း အမ်ဳိးမ်ဳးိ ကိုလည္း ေျခေျချမစ္ျမစ္ ေလ့လာၾကရတယ္။ တကၠသိုလ္ကပါေမာကၡေတြရယ္ ၀ါရင့္ ဆရာဆရာမၾကီးမ်ားရဲ႔ ၾကီးၾကပ္မႈေတြ ေအာက္မွာ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းတြင္း လက္ေတြ႔တန္းျပသင္ၾကားျခင္းကိုလည္း ႏွစ္စဥ္ဆင္းၾကရပါတယ္။ သင္တန္းဆင္းေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကိုလည္း ထိုက္တန္စြာ ပံ့ပိုးျပီး တန္ဖိုးထားၾကပါတယ္။

ျမန္မာ ေက်ာင္းဆရာဆရာမတစ္ဦးရဲ႔ ၀င္ေငြလစာဟာ အိမ္နီးခ်င္း ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံက ေက်ာင္း ဆရာဆရာမမ်ားရဲ႔ လစာေတြနဲ႔ ၁၀ ဆ ကြာျခားေနတယ္။ လူေနမႈစရိတ္ကေတာ့ အတူတူေလာက္ရွိတာပါ။ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာမွာ ေပးဆပ္ စြန္႔လႊတ္ခဲ့ၾကသူ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားရဲ႔ လူမႈဘ၀ကို စာနာေထာက္ထားသင့္ပါတယ္။

ေက်ာင္းဆရာဆရာမေတြက ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးခဲ့လို ့အခုလို အသိဥာဏ္ေတြရရွိခဲ့၊ လူလားေျမာက္လာခဲ့၊ မိမိႏွင့္ မိမိရဲ ့ ပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္း၊ ကမၻာၾကီးအေၾကာင္းကို တိုးတက္သိျမင္ခြင့္ေတြ ရရွိခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးတရားေတြကို အစဥ္သျဖင့္ သတိရေနသင့္တယ္ မဟုတ္ပါလား။ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္မွာရွိေနတဲ့ အေျခခံပညာေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကို တန္ဖိုးထားျခင္းဟာ မိမိရဲ ့ဘ၀ကို ဆယ္စုႏွစ္ တစ္ခုေက်ာ္ ပဲ့ကိုင္ထိန္းေက်ာင္း လမ္းညြန္ေပး ခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးတရားကို ေပးဆပ္ရာေရာက္သလို အနာဂတ္ဘ၀မ်ားစြာအတြက္လည္း ပံ့ပိုးကူညီျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားရဲ ့ ပညာ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး၊ စား၊ ၀တ္၊ ေနေရး လူမႈဘ၀ျပည့္စံုဖူလံုေရးႏွင့္ ဆရာအလုပ္အကိုင္ ဆရာဆရာမ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အညီ ဘ၀ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးေတြအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ား၊ ျပည္နယ္၊ ျမိဳ ့၊ ရပ္ရြာေဒသလူ ့အဖြဲ ့အစည္းမ်ားဟာ အေကာင္းဆံုးျဖည့္ဆည္းေပးရမွာပါ။ ဒါဟာ ၂၀၀၈ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန ့ ဂုဏ္ျပဳေဆာင္ပုဒ္ျဖစ္တဲ့ “ဆရာဆရာမ်ားကို တန္ဖိုးထား ၾကပါစို ့” ႏွင့္ အညီလည္း က်င့္ၾကံလုပ္ေဆာင္ရာျဖစ္သလို ျမန္မာေတြရဲ ့အနာဂတ္ အတြက္လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကို တန္ဖိုးထားခြင့္ရွိေသာ ပညာ့၀န္းက်င္ေကာင္းႏွင့္ ဆရာ့ ၀န္းက်င္ေကာင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္ပိုင္ဆုိင္ႏိုင္ပါေစ။

သိန္းႏိုင္
၅ ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၀၈၊ ကမာ့ဆရာမ်ားေန ့ ၂၀၀၈ အမွတ္တရ ေဆာင္းပါး။

Friday, December 12, 2008

ႏုိင္ငံျပဳ ပညာ

စံပယ္ျဖဴ မဂၢဇင္းမွ စာေရးဆရာ မုိးသန္ ဘာသာျပန္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံျပဳပညာ ေဆာင္းပါးကို ဒီကေန႔ တင္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါး ေရးသားဖို႔အတြက္ ကုိးကားျပဳစုတဲ့ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္မ်ားကေတာ့ Geoff An drews နဲ႔ Michael Saward ေရးသားတဲ့ Living Political Ideal's၊ Richard Hudelson ေရးသားထားတဲ့ Modern Political Philiosophy နဲ႔ Encarta Reference 2007 တုိ႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ စာေရးဆရာ မုိးသန္ အေနနဲ႔ ျပည္တြင္း တင္းက်ပ္မႈ ၾကားထဲမွ ေရးသားတင္ျပရလို႔ နားလည္ေပးေစလိုၿပီး ယေန႔ ျမန္မာႏုိင္ငံေရး အေျခအေန ေျပာင္းလဲႏုိင္ဖုိ႔ စဥ္းစားသံုးသပ္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္္မ်ား၊ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ား အစရွိသျဖင့္ စိတ္၀င္စားစရာ ႏုိင္ငံေရးသိပံၸ ပညာရပ္မ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေရးသား တင္ျပထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံျပဳပညာျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸ ပညာရပ္ဟာ ႏို္င္ငံတခုမွာ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္တဲ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္တခုကုိ တုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏို္င္တဲ့ ပညာရပ္တခုလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ အနာဂါတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ဗဟုသုတ အသိပညာ ၾကြယ္၀ဖို႔ ဒီေဆာင္းကို ဖတ္သင့္တယ္ဆုိတာ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

.......................................................

ပုဂၢလိက လူသားလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ရပ္တည္ရင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေရွးရႈႏုိင္ေရးကို အာမခံႏုိင္မည့္ စနစ္မ်ား၊ မူေဘာင္မ်ားကို ေတြးေခၚေဖာ္ထုတ္ ခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူ႔သမုိင္း တစ္ေလွ်ာက္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ သိပံၸပညာရပ္ႀကီးတစ္ခုအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ ဤ စာစုတြင္ ႏုိင္ငံေရး သိပံၸပညာရပ္မ်ား၏ အေျခခံက်ေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား၊ ထုိနယ္ပယ္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ပညာရွင္မ်ား အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းနာမ်ား၊ အေကာက္အယူ မ်ားကို တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

လူတုိ႔သည္ ပုရြက္ဆိတ္မ်ား၊ ပ်ားမ်ားကဲ့သုိ႔ အစုအေပါင္း အသိုက္အၿမံဳႏွင့္ ေနတတ္ေသာ သတၱ၀ါ ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏ ရွင္သန္ရပ္တည္ေရးအတြက္ တစ္ဦးေပၚ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ အမီွသဟဲ ျပဳရင္း စနစ္က်သည့္ ဆက္ဆံေရး ပံုစံေအာက္တြင္ ေပါင္းစုေနထုိင္းျခင္း၊ အရည္အေသြးေပၚ မူတည္၍ တာ၀န္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တာ၀န္ယူမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ခြဲေ၀ထမ္းေဆာင္ၾကျခင္းျဖင့္ ကုိယ့္ အစုအေ၀း အသိုက္အၿမံဳအတြင္း ရွင္သန္ လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ လူသားႏွင့္ပ်ားမ်ား၊ ပုရြက္ဆိတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး သတၱ၀ါမ်ားၾကားတြင္ ႀကီးမားေသာ ကြာဟမႈ ရွိသည္။ အျခား သတၱ၀ါမ်ားသည္ ဗီဇ၏ လႊမ္းမိုးမႈ သက္သက္ျဖင့္ သူတုိ႔ အသိုက္အၿမံဳ၏ အစဥ္အလာ ဖြဲ႔စည္းမႈ စည္းကမ္းမ်ားအတုိင္း ရွင္သန္ေနၾကရျခင္း ျဖစ္သည္။ သူတုိ႔၏ ပုဂၢလိက ဘ၀သည္ အေရႊ႔အေျပာင္းမရွိ၊ ေရြးခ်ယ္ရန္ အခြင့္အလမ္း မရွိၾကေခ်။ လူသားတု႔ိမွာကား ထိုသို႔မဟုတ္ေပ။ ေရွ ႔မ်ိဳးဆက္မွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ အသိတရားမ်ားကို ေနာက္မ်ိဳးဆက္သို႔ လက္ဆင့္ကမ္း တတ္သည့္ အသိဥာဏ္ပိုင္ရွင္ ျဖစ္သည္။ အသိဥာဏ္ ျမင့္မားသည့္ အေတြးအေခၚ ပညာရွင္ႀကီးမ်ားသည္ သူတုိ႔ ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ သမုိင္းေခတ္၏ ေနာက္ခံကားေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုး လူမႈ ဖြဲ႔စည္းပံုစံမ်ား၊ လူမႈ ဆက္ဆံေရးပံုစံမ်ား၊ စံျပႏိုင္ငံေတာ္ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႔ကို မတူညီေသာ ရႈေထာင့္အသီးသီးမွ ေတြးေခၚႀကံဆ ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ပုဂၢလိက လူသားလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ရပ္ခံရင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေရွ ႔ရႈႏုိင္ေရးကို အာမခံႏုိင္မည့္ စနစ္မ်ား၊ မူေဘာင္မ်ားကို ေတြးေခၚေဖာ္ထုတ္ခ်ေပးခဲ့ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ လူ႔သမုိင္းတစ္ေလွ်ာက္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရးရာ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ သိပံၸပညာရပ္ႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာရပ္၏ အေျခခံက်ေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား၊ ထိုနယ္ပယ္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ပညာရွင္မ်ား အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းနာမ်ား၊ အယူအဆမ်ားကို တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာရပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးကို စနစ္တက် ေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံေရး၏ေရာင္ျပန္ဟပ္မႈမ်ား၊ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးဟူသည္ လူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါ၀ါ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပါ၀ါအတြက္ ရုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရး သိပံၸ ပညာရွင္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး ပါ၀ါမ်ားကို အစိုးရမ်ားက မည္သို႔မည္ပံု အသံုးခ်သည္တုိ႔ကို ေလ့လာေလ့ရွိသည္။ အျခား တစ္ဖက္တြင္လည္း စီးပြားေရးအေပၚ ႏုိင္ငံေရး၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပံုမ်ား၊ သာမန္အရပ္သူ အရပ္သားတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးအေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔အေပၚ ႏိုင္ငံေရး၏ ၾသဇာသက္ေရာက္ပံုမ်ား စသည္တု႔ိကို ေလ့လာသည္။ အစုိးရမ်ား၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ ပါ၀ါက်င့္သံုးပံုမ်ားကို အေလးေပးေလ့လာျခင္းသည္ အျခားေသာ လူမႈသိပံၸပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸတုိ႔ကို ျခားနားေစေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာရွင္မ်ားသည္ အစုိးရမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈတုိ႔၏ ဆက္စပ္ပံုကို ေလ့လာႏုိင္ရန္ စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့လာရမႈ ရွိသည္။ ထို႔အတူ လူမႈ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး အေဆာက္အအံု တုိ႔အၾကား ဆက္ႏြယ္ေနမႈကို သိရွိနားလည္ေစရန္ လူမႈပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့လာရမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရး သိပံၸ၏ အေရးပါမႈ

ႏိုင္ငံေရး သိပံၸသည္ အေရးႀကီးေသာ ပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀ ရာစုအတြင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသားတုိ႔သည္ မတူညီေသာ ႏိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ားကို ယံုၾကည္စြဲကိုင္ၾကေသာ အၿပိဳင္ႏုိင္ငံေရး အုပ္စုမ်ား၊ အုပ္စုိးသူမ်ား၊ အာဏာရွင္မ်ား၏ ဒဏ္ေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ၾကရသည္။ လူသားတုိ႔၏ ဘ၀သည္ သူတုိ႔ေနထုိင္ရာ ႏုိင္ငံ အစုိးရမ်ား၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို ခံေနၾကရၿပီး သူတုိ႔ ေနထုိင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လူမႈ အေဆာက္အအံုအေပၚ မူတည္၍ တာ၀န္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား မတူညီၾကေပ။ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ပညာေပးျခင္း၊ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အႀကံေပးျခင္း၊ ဦးေဆာင္လမ္းျပျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး အေတြးအျမင္ မ်ိဳးစံု ေပၚေပါက္ရွင္သန္လာေစရန္ သုေတသန ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈနဲ႔ ေတာ္လွန္ေရး၊ ဖိႏွိိပ္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်မႈႏွင့္ မညီမွ်မႈ၊ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ အေၾကာင္းျခင္းရာတုိ႔၏ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို နားလည္ႏုိင္ေစရန္၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။


ႏိုင္ငံေရး သိပံၸ၏ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား

(၁) ႏုိင္ငံေရး ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈ (Comparative Politics)

မတူညီေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ႏုိင္ငံ့ေရးရာမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ ႔ေသာ ပညာရွင္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံတစ္ခု၏ အေျခအေနမ်ားကို မတူညီေသာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွစ္ခု ပိုင္းျခား၍ ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာၾကသလို ယဥ္ေက်းမႈျခင္း ဆင္တူသည့္ ႏိုင္ငံအုပ္စုမ်ား (ဥပမာ - အေရွ ႔ေတာင္ အာရွ ႏုိင္ငံမ်ား) ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၾကသည္။ ထုိပညာရွင္တုိ႔သည္ ေလ့လာေနေသာ ႏုိ္င္ငံ (သို႔မဟုတ္) ႏုိ္င္ငံအုပ္စုမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ သမုိင္း ေနာက္ခံ အေျခအေန၊ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာတုိ႔ကို ကြ်မ္းက်င္ၾကသူမ်ား ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ပညာရွင္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈျခင္း မတူညီေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကို ေလ့လာၾကၿပီး ထုိႏုိင္ငံတုိ႔၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ရရွိလာေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ သမုိင္း သင္ခန္းစာအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး စနစ္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္လိုေသာ ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ ရင္ဆုိင္ရႏိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္သလို၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနပါကလည္း ႀကိဳတင္ျဖည့္ဆည္းႏိုင္သည့္အတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိေပသည္။

(၂) ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး (International Relation)

ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးပညာသည္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံစံုေက်ာ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈ ပံုစံမ်ား၊ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ပညာရွင္မ်ား အသံုးျပဳေသာ အစဥ္အလာ ခ်ဥ္းကပ္နည္း ႏွစ္ခုမွာ Realism ႏွင့္ Liberalism တုိ႔ ျဖစ္သည္။ Realism အစဥ္အလာအရ ႏိုင္ငံတကာစနစ္ (International Order) ၏ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းထားႏုိင္ရန္ အင္အားညိႇေရး (Balance of Power) အယူအဆကို အသံုးျပဳသည္။ Liberalism အစဥ္အလာအရ ၾကည့္ျမင္ သံုးသပ္မည္ ဆုိလွ်င္မူ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းၾကား ေပၚေပါက္လာေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၾကား၀င္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈကို အားေပးသည္။ ဥပမာ ကုလသမဂၢ၊ အီးယူ မဟာမိတ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၀င္ေရာက္ ညိႇႏိႈင္းေပးရသည့္ သာဓက ရွိပါသည္။ ဤသို႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။

(၃) ႏုိင္ငံေရး သီအုိရီမ်ား (Political Theories)

ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာရပ္ စတင္ထြန္းကားခဲ့ရာ ဂရိေခတ္မွ စတင္၍ ယခုအခ်ိန္ထိ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရး သီအုိရီမ်ားကုိ ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး သီအုိရီမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈ၊ ညီမွ်မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ မွန္ကန္မႈ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ စသည့္ ႏိုင္ငံေရး၏ အေရးပါေသာ အေျခခံ အယူအဆမ်ားကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸကုိ ေလ့လာရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ယုတၱိေဗဒဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေရး သီအုိရီမ်ားတြင္ ေတ႔ြျမင္ႏုိင္သည္။ ႏိုင္ငံေရး သီအုိရီမ်ားသည္ ဥပေဒနယ္ပယ္၊ ဒႆနိက နယ္ပယ္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္။

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏုိင္ငံေရး သီအုိရီပိုုင္ရွင္မ်ားသည္ လူသားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ စံျပဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကို တင္ျပၾကသလုိ၊ အုပ္စုိးသူႏွင့္ အုပ္စုိးခံသူမ်ားၾကား ပဋိညာဥ္ျပဳမႈ စသည္တုိ႔ကို ေလးနက္စြာ စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး သီအုိရီမ်ားကို ဓမၼဓိဌာန္ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း စဥ္းစားေတြးေခၚ တည္ေဆာက္ထားေသာ Normative Theories မ်ား၊ လူသား၏ သဘာ၀ကုိ အေျချပဳစဥ္းစားေသာ Prudential Theories မ်ားႏွင့္ လူသားတုိ႔၏ လြတ္လပ္မႈ အေျခခံမွ စဥ္းစားေသာ Constructive Theories မ်ားဟူ၍ သံုးမ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္သည္။ Normative Theories မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားတုိ႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒကို လိုက္နာမႈတို႔တြင္ မည္သည့္အတြက္ ထုိသုိ႔လုပ္သင့္ျခင္း ျဖစ္သည္တုိ႔ကို ကိုယ္က်င့္တရား ရႈေထာင့္၊ ဓမၼဓိ႒ာန္ရႈေထာင့္တုိ႔မွ ဆန္းစစ္ျပဳျခင္း ျဖစ္သည္။ Prudential Theories မ်ားမွာမူ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ဆင္ျခင္တံုတရားတုိ႔ထက္ လူသား၏ မိမိအက်ိဳးစီးပြားရွိမႈကို လုိလားေသာ သဘာ၀ကို အေျချပဳၿပီး ဆန္းစစ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရး သေဘာတရားမ်ား ျဖစ္သည္။ Constructive Theories ပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားတုိ႔ မည္သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အေပၚ သစၥာေစာင့္သိၾကသည္ဆုိသည္ထက္ လိုအပ္မႈအရ ႏိုင္ငံေတာ္က အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ စနစ္တု႔ိိအေပၚတြင္ မည္သုိ႔မည္ပံု ပါ၀င္ပတ္သက္သင့္သည္ ဆုိသည္တု႔ိကုိ ရွင္းလင္းျပျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား အေဆာက္အအံုတုိ႔၏ လႊမ္းမိုးမႈထက္၊ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈကို အသံုးခ်ၿပီး လိုအပ္ပါက အေဆာက္အအံုပိုင္းဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္တုိ႔ကို ေ၀ဖန္ပိုင္းဆစ္ ျပျခင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

(၄) လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Public Administration)

ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာရွင္အခ်ိဳ ႔သည္ လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆုိင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အစိုးရ ဌာနမ်ား၏ ဆက္ႏြယ္မႈကို ေလ့လာၾကသည္။ ထုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိျမင္ကာ ႏုိင္ငံေရး သိပံၸပညာရွင္မ်ားသည္ ပိုမုိတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေသာ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စနစ္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ေပသည္။

(၅) ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား (Public Policies)

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ၊ စီးပြားေရး အေျခအေန စသည့္ လူထုႏွင့္တုိက္ရိုက္ သက္ဆုိင္ေသာ အေရးအရာမ်ားကို ေလ့လာကာ မည္သုိ႔မည္ပံု ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ေျဖရွင္းရမည္ဆုိသည္ကို စဥ္းစားေ၀ဖန္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤပညာရပ္သည္ ျပည္သူ႔ေပၚလစီဆုိင္ရာ အယူအဆမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ ေလ့လာမႈမ်ား ရွိသလို၊ ႏုိင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒ၊ ႏုိင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရး မူ၀ါဒမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ ေလ့လာသည္။ ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ လုိအပ္ေသာ က်င့္၀တ္မ်ားကိုမူ ႏိုင္ငံေရးသီအုိရီမ်ားမွ ထုတ္ယူ အသံုးျပဳသည္။

(၆) ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အျပဳအမူ (Political Behavior)

ျပည္သူတု႔ိ၏ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈ စသည့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ အျပဳအမူတုိ႔ကို ေလ့လာေသာ ပညာရပ္ ျဖစ္သည္။ ထုိပညာရပ္သည္ လူထု၏ မဲဆႏၵေပးရာတြင္ အျခားေသာ လူမႈေရး ဖိအားတုိ႔၏ လႊမ္းမိုးမႈ ကင္း မကင္း၊ လူတုိ႔၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အစြဲအလမ္းမ်ား (ဥပမာ - ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ)၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား ပါ၀င္ရာတြင္ ျပည္သူတုိ႔၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခံစားမႈမ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြားအျမင္မ်ား စသည္တုိ႔ကို ေလ့လာသည္။ ေလ့လာေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ပါတီစည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပါတီတုိ႔၏ မူ၀ါဒ ေရးဆြဲေရးမႈမ်ားအေပၚ မ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳသည္။

ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာရွင္တုိ႔၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ဗ်ဴဟာမ်ား

ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စနစ္တက် ရွင္းျပႏိုင္ရန္အတြက္ ရႈေထာင့္သံုးမိ်ဳးမွ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ ရွိသည္။

ပထမဦးဆံုး ပံုစံမွာ လူ႔သဘာ၀ကို အေျခခံေသာ ဆင္ေျခေရြးခ်ယ္မႈ ပံုစံ (Relational Choice Model) ျဖစ္သည္။ ထုိရႈေထာင့္မွ ေလ့လာမည္ဆုိလွ်င္ လူသားတုိ႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိမိတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွးရႈတတ္သူမ်ား ျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ မည္သည့္ အေျခအေနတြင္မဆုိ မိမိတို႔အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ႏုိင္ဆံုးလမ္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း မိမိတို႔အတြက္ အက်ိဳးျပဳႏုိင္ဆံုး ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစုိးရမ်ားကိုသာ ေထာက္ခံၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစံမွာ စနစ္ပိုင္းဆုိင္ရာ လိုအပ္မႈကို အေျခခံေသာ ပံုစံ (Function Model) ျဖစ္သည္။ လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ စနစ္တစ္ခုသည္ လူသားတုိ႔၏ လိုအပ္မႈကို အျပည့္အ၀ ျဖည့္ဆည္း မေပးႏိုင္ေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိုစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြဆန္းစစ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိလႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ သမိုင္းဆုိင္ရာ တုိးတက္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ ညႊန္ျပမွတ္မ်ား ျဖစ္လာသည္။

တတိယ ခ်ဥ္းကပ္မႈ ပံုစံမွာ လူသားတု႔ိ၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ေလာကအျမင္မ်ားကို အေျခခံေသာ ေလ့လာမႈပံုစံ (Interpretive Model) ျဖစ္သည္။ ထုိရႈေထာင့္အရ ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ထုိျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သူတုိ႔၏ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို နားလည္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ထုိျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ရာတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူ ျပဳသည္။

ႏိုင္ငံေရး သိပံၸပညာရပ္၏ သုေတသန လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ားကို ဆက္လက္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႔ေသာ ႏုိင္ငံေရး သုေတသီတုိ႔သည္ ကိန္းဂဏာန္းပမာဏ အေျချပဳနည္းနာ (Quantitative Method) ကို အသံုးျပဳ၍ နမူနာ အုပ္စုငယ္မ်ား အတြင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိမႈမ်ားကို အေျခခံျပဳကာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ား၊ သီအုိရီမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ လူသားတုိ႔၏ စိတ္သည္ အစဥ္အၿမဲ ေျပာင္းလဲတတ္သည့္ အေလ်ာက္ နမူနာပံုစံငယ္မ်ားအတြင္း ေလ့လာရရွိေသာ အခ်က္အလက္ ရလဒ္မ်ားသည္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ လက္ေတ႔ြအေျခအေနမ်ားတြင္ အံ၀င္ခြင္က် မျဖစ္ႏိုင္သည္မ်ား ရွိႏိုင္ေပသည္။ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာ လူတို႔၏ အျပဳအမူမ်ားကို ေဖာ္မ်ဴလာ သေဘာမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ မရႏိုင္သည္မ်ား ရိွေပသည္။ ဥပမာ မည္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသိပံၸ ပညာရွင္ကမွ် ၁၉၈၉ခုႏွစ္ ဆုိဗီယက္ ယူနီယံ ၿပိဳကြဲမႈကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ ႔ေသာ ပညာရွင္တုိ႔က ျဖစ္ရပ္တခုတည္းကို သီးသန္႔ေလ့လာမႈ (Case Study) မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္သာ ထုိေလ့လာေနေသာ ျဖစ္ရပ္၏ လက္ေတြ႔ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ျပႆနာ ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြသင့္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ကိန္းဂဏာန္း ပမာဏ အေျချပဳ နည္းပညာ (Quantitative Method)

ထုိ သုေတသန နည္းနာတြင္ လူထု သေဘာထား စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈႏွင့္ ေလ့လာေနေသာ အုပ္စု (သို႔မဟုတ္) လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအေပၚ ေယဘုယ် ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္မႈတုိ႔ ပါ၀င္သည္။ သေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ ပံုစံတြင္မူ မဲဆႏၵနယ္ တခု (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္တစ္ခုအတြင္း လူထု၏ ဘ၀ရပ္တည္မႈ အေျခအေန၊ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း၊ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္း စသည့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အေျခအေနတို႔ကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္၍ ေလ့လာေသာ ပံုစံျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ထုိေဒသ (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ႏုိင္ငံေရး စနစ္ႏွင့္ လက္ေတြ႔ အေျခအေနၾကား ကြာဟမႈ ရွိ မရွိ ေလ့လာ သိရွိႏိုင္သည္။

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္း သီးသန္႔ ေလ့လာျခင္း

ထုိ သုေတသန နည္းနာအရ ထူးျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား (ဥပမာ ေတာ္လွန္ေရး ျဖစ္ပြားမႈ၊ စစ္ျဖစ္ပြားမႈ၊ ႏိုင္ငံ စီးပြားေရး တုိးတက္လာမႈ) စသည္တုိ႔ကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ၍ အေၾကာင္းရင္းမ်ား၊ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေလ့လာျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ေလ့လာရာတြင္ အစဥ္အလာ သီအုိရီမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းထက္ ေလ့လာေနေသာ ျဖစ္ရပ္၏ ထူးျခားေသာ ျပႆနာမ်ားကို စနစ္တက် နားလည္ႏို္င္ရန္ ႀကိဳးပမ္းျခင္းႏွင့္ ထုိျပႆနာမ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ဦးစားေပး ရွာေဖြရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ အသစ္သစ္ေသာ တုိးတက္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ဤနည္းလမ္းသည္ မ်ားစြာ အသံုး၀င္ေပသည္။

အျခား နည္းလမ္းမ်ား (The Other Methods)

အထက္ပါ နည္းလမ္း (၂) ခု အျပင္ အေျခအေန၏ လုိအပ္မႈအေပၚ မူတည္၍ အျခားပညာရပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈမ်ားအတုိင္း သုေတသန ျပဳလုပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဥပမာ - ေပၚလစီတစ္ခုကို ကာလအတုိင္းအတာ တစ္ခု သတ္မွတ္၍ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ က်င့္သံုးၾကည့္ကာ အက်ိဳးဆက္ကို ေလ့လာျခင္း၊ ေပၚလစီ တစ္ခုကို မတူညီေသာ ေနရာႏွစ္ခုတြင္ စမ္းသပ္က်င့္သံုးေစၿပီး ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္သည္။

(ဤ ေဆာင္းပါးသည္ အေျပာက်ယ္လွေသာ ပညာသမုဒ္ျပင္က်ယ္ႀကီးထဲမွ ေရစက္ကေလး တစ္စက္သဖြယ္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး သိပံၸ၏ ေလ့လာမႈ နယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ သေဘာသဘာ၀ကို ၿခံဳငံုမိေစရန္ မိတ္ဆက္သေဘာျဖင့္ အက်ဥ္းမွ် တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။)

ရည္ညႊန္း -

''Living Political Ideal's'' : by Geoff An drews and Michael Saward
''Modern Political Philiosophy" : by Richard Hudelson
Encarta Reference 2007

Wednesday, November 19, 2008

ခံစားမိေသာ ကေလးပန္းခ်ီလက္ရာမ်ား

ေရးသားတင္ျပသူ- ခင္ေလးၾကည္ၾကည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်ာင္းပညာေရးမွာ အႏုပညာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ခံစားကၽြမ္း၀င္တတ္ေစဖို႔ အတြက္ အားေပး မႈေတြ အေတာ္ေလး အားနည္းေနေသးတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေက်ာင္းေတြမွာ ပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲေတြ၊ အဆို အက ၿပိဳင္ပြဲ ေတြကို အခါအားေလ်ာ္စြာ က်င္းပေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတြ အျဖစ္ပဲ က်င္းပ တာ မ်ားၿပီး ပန္းခ်ီ၊ ဂီတ၊ အက စတဲ့ ပညာရပ္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ေရး ဆိုတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေအာက္မွာပဲ ရွိေနတတ္ပါတယ္။

ဒီေန႔ေခတ္ ပညာေရး သေဘာတရားေတြမွာ E.Q (သို႔) E.I (Emotional Intelligence Quotient) ဆိုိတာကို I.Q (Intelligence Quotient) ထက္ပိုၿပီး ဦးစားေပးသင့္တယ္ဆိုတဲ့ အျမင္ေတြ က်ယ္ျပန္႔လာပါတယ္။ ျမန္မာလို ျပန္ရရင္ မွ်ေ၀ခံစားႏိုင္မႈ စြမ္းရည္ ပမာဏ လို႔ ေခၚရမယ္ ထင္ ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သင္႐ုိး ညႊန္းတမ္းျပဳစုေရးအဖြဲ႕မွာ ပါခဲ့တဲ့ ဆရာတင္မိုးတို႔လို ပညာရွင္ၾကီးေတြရဲ႕ ေစတနာကိုလည္း သူေရးဖြဲ႕ခဲ့တဲ့ ကဗ်ာေတြထဲမွာ အမ်ားႀကီးေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ `ဆရာတို႔က ရသ ခံစား တတ္ ေအာင္ လူတိုင္းကို သင္ေပး ခ်င္တာ၊ ရသ ခံစားတတ္မွ လူအခ်င္းခ်င္းကိုယ္ခ်င္စာတရားရွိမွာ´လို႔ဆရာ့ သေဘာထားကို ဆရာ့သမီးေတြ ေရးတဲ့ ေဆာင္းပါးထဲမွာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ (ငွက္ကေလး ရဲ႕ခရီးသြား၊ မိုးမိုးႏွင္း မိုးခ်ဳိသင္း-မိုးမခ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ)။

ကေလးပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲေတြကို က်င္းပတဲ့အခါမွာလည္း ကေလးေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္ထက္ သူတို႔ရဲ႕ ပန္းခ်ီလက္ရာ၊ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိရဲ႕လားဆိုတဲ့ အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ စဥ္းစားေလ့ရွိၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ပန္းခ်ီ အႏုပညာဆိုတာ အင္မတန္ ေလးနက္က်ယ္၀န္းတဲ့ အဆင့္ရွိသလိုပဲ လူတိုင္း နားလည္ႏိုင္၊ ခံစား ႏိုင္၊ ဖန္တီးႏိုင္တဲ့ အဆင့္တဆင့္လည္း ရွိပါတယ္။ က်မတို႔ရဲ႕ ကေလးေတြကို ေလာကကို ခ်စ္တတ္ေအာင္၊ သဘာ၀ အလွအပကို ျမတ္ႏိုးတတ္ေအာင္၊ စိတ္အလွကို ေမြးျမဴတတ္ လာေအာင္လို႔ ပန္းခ်ီအပါအ၀င္ ကဗ်ာ ဂီတ စတဲ့ ပံု သဏၭာန္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အႏုပညာ ဘာသာရပ္ေတြကို သင္ၾကားၿပီး ေက်ာင္းစာသင္ခန္းေတြက တဆင့္ ေလ့က်င့္ေပးဖို႕ လိုပါတယ္။

ေအာက္တိုဘာ(၅) ရက္ `ကမာၻ႔ဆရာမ်ားေန႕အထိမ္းအမွတ္´ ကေလးပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲေလးတစ္ခုကို ထိုင္းႏိုင္ငံ မွာ အေျခ စိုက္တဲ့ `အမ်ဳိးသားက်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး ေကာ္မီတီ´ရဲ႕ သင္႐ုိးညႊန္းတမ္းဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ လုပ္ငန္း တစ္ရပ္အေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ ခဲ့ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ကေလးငယ္ေတြကို စာသင္ေပး ေနတဲ့ ေက်ာင္းေတြဆီ လက္လွမ္းမွီ သမွ် ဖိတ္ေခၚစာေတြပို႕ခဲ့ပါတယ္။

နယ္ေျမအသီးသီးရဲ႕ အေျခအေနကိုစဥ္းစားၿပီး ေရေဆးျဖစ္ေစ၊ ေရာင္စံုျဖစ္ေစ၊ ခဲျဖစ္ေစ၊ ႏွစ္သက္ရာကို အသံုးျပဳၿပီး ေရးဆြဲႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆရာမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္ေပမဲ့ မိမိႏွစ္သက္ရာပံုကို ေရးဆြဲႏိုင္ေၾကာင္း၊ လက္ရာေကာင္းမြန္မႈ သာမက ေရးဆြဲသူရဲ႕ စိတ္ကူး စိတ္သန္း ေကာင္းမြန္မႈ ကိုပါ ထည့္သြင္း စဥ္းစားမွာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ မိမိေရးဆြဲတဲ့ ပန္းခ်ီကား အမည္နဲ႕ ေရးဆြဲရတဲ့ ခံစားခ်က္ကိုပါ ထည့္ေရးေပးဖို႕ ကိုလည္း ဖိတ္ေခၚစာနဲ႔အတူ ေပးပို႔အေၾကာင္းၾကားခဲ့ပါတယ္။

ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ပန္းခ်ီကားခ်ပ္ေပါင္း (၄၄၀) ကား ရခဲ့ပါတယ္။ အဲသည္အထဲကမွ အသက္အပိုင္းအျခားအလိုက္ အငယ္တန္းနဲ႔ အႀကီးတန္းခြဲၿပီး အေကာင္းဆံုးလက္ရာရွင္ဆု (၅)ဆုစီနဲ႕ ႏွစ္သက္ဖြယ္လက္ရာရွင္ဆု (၁၀) ဆုစီ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ မူလတည္းက သတ္မွတ္ထားခဲ့တဲ့ ဆုအေရအတြက္ေၾကာင့္ ဆုေရြးခ်ယ္ မခံရ ေပမဲ့လည္း လက္ရာေကာင္းတဲ့ ပန္းခ်ီကား ေလးေတြ အမ်ားႀကီးရွိသလို၊ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းလွတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အေတြးစိတ္ကူးေလး ေတြက သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ေနာက္ခံ ကိုပါ သိထားခဲ့ရင္ စဥ္းစားစရာေတြ အမ်ားႀကီးကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ က်မၾကည့္႐ႈ အကဲျဖတ္ခဲ့ရတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ပန္းခ်ီကားေလးေတြနဲ႕ သူတုိ႔ ေရးဆြဲရတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကို စိတ္၀င္စားသူအားလံုးကို ေ၀မွ်ခ်င္တာပါ။

……………………………………………………………………………….။

အရင္ဆံုး ေရာင္နီဦးေက်ာင္း က ကေလးေတြဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေလးေတြကို ျပခ်င္ပါတယ္။ ေရာင္နီဦး ေက်ာင္း ဆိုတာက ၈ ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးနဲ႔အတူ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္က ဖြင့္ခဲ့ တဲ့ ေက်ာင္းပါ။ အခုအခ်ိန္မွာ အထက္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္နဲ႔ ထိုင္းျမန္မာ နယ္စပ္တေနရာက ဒုကၡသည္စခန္း တစ္ခုထဲမွာရွိပါတယ္။ အဲဒီေက်ာင္းေလးကို ေရာက္ခဲ့ဖူးၿပီး ကေလးေတြနဲ႕အတူ (၄)ရက္ ေနခဲ့ဖူးပါတယ္။

ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား အမ်ားစုက ကရင္လူမ်ဳိးကေလးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းေရာက္စမွာ အံၾသရတာ က သူတို႔ရဲ႕ အျဖဴအစိမ္းေက်ာင္း၀တ္စံုရယ္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္အတိုင္းအသံုးျပဳတဲ့ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံထဲမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ ေက်ာင္းေတြမွာ ကေလးေတြဟာ မ်ားေသာ အား ျဖင့္ ထိုင္းေက်ာင္း၀တ္စံုကိုပဲ၀တ္ၾကရပါတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ရွင္းျပတာက ၈၈ အေရးအခင္း မွာ က်ဆံုးသြားတဲ့ အျဖဴအစိမ္း၀တ္ ေက်ာင္းသားေလး ေတြကို အမွတ္ရ ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႕ သူတို႔ရဲ႕ ေက်ာင္း၀တ္စံုကို အျဖဴအစိမ္းပဲ သတ္မွတ္ထား ပါတယ္တဲ့။ ေက်ာင္းတက္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ကိုလည္း ျမန္မာျပည္က အသံုးျပဳတဲ့အခ်ိန္အတိုင္းသတ္မွတ္ထားတာက သူတို႔ဟာ ျမန္မာျပည္သား ကေလးေတြ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ မေမ့ေအာင္လို႔ပါတဲ့။(ထိုင္းစံေတာ္ခ်ိန္နဲ႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္က ၄၅ မိနစ္ ကြာပါတယ္။)

ျမန္မာျပည္က အခ်ိန္အတိုင္း ထိုးလိုက္တဲ့ ေက်ာင္းတက္ေခါင္းေလာင္းသံေနာက္မွာေတာ့ တေက်ာင္းလံုး ဟိန္းထြက္ လာတဲ့ သီခ်င္းသံကိုၾကားလိုက္ရပါတယ္။
`ငါတို႔ေက်ာင္းသား…ေပါင္းစည္းလို႔ ညီၾကမည္….အမ်ဳိးသားေရးကို ႀကိဳဆိုလို႔အတည္….ဒီမိုကေရစီ ပညာေရး တြက္ရည္….တို႔အသား တို႔အေသြး ေပးလႈမည္…´။
ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ဆိုတဲ့သီခ်င္းကလည္း `ပဥၥမေျမာက္ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ေမြးဖြားျခင္း´တဲ့။
`….ျပည္သူေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားအေပါင္းရဲ႕ ..အ႐ိုးတြန္ခ်ိန္ေရာက္လာၿပီေလ…ျမန္မာႏိုင္ငံပဥၥမ ေျမာက္ကို …တို႔ တည္ေထာင္စို႔ေလ…´။

ဒီေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားေနတဲ့ ကေလးေတြလည္းရွိပါတယ္။ သူတို႔ကေတာ့ IDP လို႔ အတို ေခၚတဲ့ ျပည္တြင္း မွာ ေနစရာအတည္မရွိပဲ ေရႊ႕ေျပာင္းပုန္းေအာင္း ေနၾကရတဲ့ ကေလးအမ်ားစုျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ မိဘေတြ (အမ်ားစုက မိခင္ ဖခင္ အစံုမရွိၾကပါ)က ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ က်န္ခဲ့ၿပီး ကေလးေတြကို ပညာတစ္ခုရဖို႔္ နဲ႔ လံုျခံဳမႈအတြက္ ေက်ာင္းတက္ႏိုင္တဲ့အ႐ြယ္ကစလို႔ ဒီေက်ာင္းကိုပို႔ထားခဲ့ၾကတာပါ။ က်မနဲ႔အတူ အိပ္ခဲ့ရတဲ့ တတိယတန္း ေက်ာင္းသူ ေလး ကေတာ့ အသက္(၆) ႏွစ္တည္းက ဒီေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစား ေနခဲ့တာပါတဲ့။ `အမိုးနဲ႔မေတြ႕ရတာ သံုးႏွစ္ရွိသြားၿပီ´ လို႔ ေျပာပါတယ္။ သမီး ဘယ္ေတာ့႐ြာျပန္ဦးမလဲလို႔ ေမးမိေတာ့ `အမိုးလာမေခၚေသးဘူးေလ… အမိုး လာေခၚရင္ျပန္မွာေပါ့´ တဲ့။ `အမိုးကမွာလိုက္တယ္ အမိုးတို႔အမ်ဳိးထဲမွာ စာသင္ဖူးတဲ့သူ ဆိုတာမရွိလို႕ သမီးက စာသင္ ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္တဲ့´။

ညသန္းေခါင္ေလာက္မွာေတာ့ မုန္တိုင္းက်လို႔ မိုးေတြရြာ ေလေတြတိုက္ၿပီး ေက်ာက္ေတာင္ေစာင္းမွာ ေဆာက္ထားတဲ့ ေက်ာင္းသူ အေဆာင္တစ္ခုလံုး သိမ့္သိမ့္ တုန္ေနလို႔ လန္႔ႏိုးလာပါတယ္။ သစ္ကိုင္း က်ဳိးက်တဲ့ အသံ ေတာင္ေစာင္းေပၚက သစ္ပင္လဲၿပီး ေလွ်ာက်လာတဲ့ အသံေတြၾကားလို႔ က်မ ျပန္မအိပ္ရဲ ေတာ့ပါဘူး။ ထရံေပါက္ၾကားက မီးေရာင္ေလး လင္း ေနတာ ျမင္ရလို႔ ေခ်ာင္းၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဟိုဘက္ ထရံတစ္ခ်ပ္အျခားက ဆယ္တန္းေက်ာင္းသူေလး ႀကိဳးစားပမ္းစားသခ်ၤာတြက္ေနတာကို ယိမ္းႏြဲ႕ေနတဲ့ ဖေယာင္းတိုင္မီးေရာင္ေအာက္မွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ `သမီးလည္း အိပ္ မေပ်ာ္ဘူးလား´ လို႔ အေဖာ္ညွိမိေတာ့ `သမီး ဒီသခ်ၤာတစ္ပုဒ္တြက္ေနတာ မရေသးလို႔ မအိပ္ေသးတာပါ´တဲ့။ ေၾသာ္ သူတို႔ အတြက္ေတာ့ ဒီမုန္တိုင္းေလာက္က ေၾကာက္စရာမဟုတ္ေတာ့ဘူးထင္ပါရဲ႕။ သမီး ဒီမွာ (၁၀)တန္း စာေမးပြဲ ေျဖၿပီး ရင္ ဘာ ဆက္လုပ္မလဲလို႔ စပ္စုေတာ့ `သမီးရြာျပန္မယ္ေလ။ အမိုးတို႔ ရြာမွာပဲရွိမယ္ထင္တယ္။ ရြာနဲ႕ခြဲလာတာ (၆)ႏွစ္ ရွိသြားၿပီ။´တဲ့။ သူက ဆက္ေျပာျပေနတယ္`သမီးတို႔ငယ္ငယ္တုန္းကေတာ့ ရြာမွာ ေက်ာင္းရွိေသး တယ္။ ေနာက္ ေတာ့ စစ္တပ္က စစ္ထိုးလာလို႔ တရြာလံုးမီးေလာင္သြားတယ္´ တဲ့။

အဲဒီလို ေနာက္ခံဘ၀ ေတြရွိတဲ့ ကေလးေတြ ေရးဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေလးေတြကို ၾကည့္လိုက္ပါဦး။

Photobucket

ေရးဆြဲသူကေတာ့ ဇာနည္ထက္ ပါ။ အသက္ (၆)ႏွစ္အရြယ္ သူငယ္တန္းႀကီးေက်ာင္းသားေလးပါ။ သူ႔ခံစားခ်က္ကေတာ့ `သစ္ပင္လိုပဲ သားသားလည္း မိသားစုနဲ႕ အျမဲရွင္သန္ခ်င္လုိ႔ပါ´ တဲ့။

ေနာက္တပံုကေတာ့..
Photobucket

သူငယ္တန္းႀကီးကပဲ အသက္(၆) ႏွစ္အရြယ္ မင္းကူထူး ဆြဲထားတဲ့ပံုေလးပါ။ ပန္းခ်ီကားနာမည္က `ဒီအရုပ္ကေလးကို လိုခ်င္တယ္´ တဲ့။ သူေရးထားတဲ့ ခံစားခ်က္ကေတာ့ `သားသားဆီမွာ ဒီအ႐ုပ္ေလးေတြမရွိလို႔ ၀မ္းနည္းစြာနဲ႕ဆြဲတာပါ´။

Photobucket

ဒီပံုက ေစာေဒါေလ့ထူး အသက္(၉)ႏွစ္ဆြဲတဲ့ပံုပါ။ သူက ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသားေလးပါ။ သူဆြဲထားတဲ့ ေက်ာင္းေရွ႕အလံတိုင္က အလံက ကရင္အမ်ဳိးသားအလံပါ။ ပန္းခ်ီကားအမည္က `႐ြာထဲကေက်ာင္းပံု´။
ေရးဆြဲရတဲ့ ခံစားခ်က္ကေတာ့ `က်ေနာ္စိတ္ကူးယဥ္ေသာရြာကေလး တရြာႏွင့္ သီးသန္႔ေက်ာင္းေလး တေက်ာင္းကို တည္ေထာက္ခ်င္ၿပီး လွပေသာေတာင္တန္း၊ လယ္ကြင္းထဲ၌ ဆန္၊ စပါး၊ အသီးအရြက္မ်ား စိုက္ခ်င္လို႔´ ပါတဲ့။

ေအာက္ကပံုက ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသား (၁၀)ႏွစ္သားေလး ေစာကလို႔ကေလာ္ထူး ဆြဲတဲ့ပံုပါ။
Photobucket

သူ႔ရဲ႕ ပန္းခ်ီကားေခါင္းစဥ္ကေတာ့ ေၾကာက္စရာပဲ `နအဖ စစ္တပ္မ်ားက YNU တပ္သားမ်ားေနေသာ ေနရာကို ပစ္ေနတဲ့ပံု´ တဲ့။ YNU ဆိုတာ ေရာင္နီဦးကို အတိုေျပာခ်င္တာထင္ပါရဲ႕။ သူ ခံစားခ်က္ကေတာ့ `သားသားႀကီးလာရင္စစ္ဗိုလ္ျဖစ္ခ်င္လို႔ပါ´တဲ့ေလ။

Photobucket

ဒီပံုေလးကေတာ့ ပိုးပိုးေလး အသက္(၆) ႏွစ္ သူငယ္တန္းႀကီး ေက်ာင္းသူေလး ဆြဲတဲ့ပံုပါ။ ပန္းခ်ီကား ရဲ႕အမည္က `ေကာင္မေလးႏွင့္ အိမ္ကေလး´ ေရးဆြဲရတဲ့ ခံစားခ်က္က `သမီးက ဒီအိမ္ေလးထဲမွာ တေယာက္ထဲပဲေနခ်င္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီပံုေတြကို ဆြဲတာပါ´ တဲ့။


ေအာက္ကပံုေလးေတြကေတာ့ အငယ္တန္းအဆင့္မွာ ႏွစ္သက္ဖြယ္လက္ရာရွင္ အျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ပံုတခ်ဳိ႕ပါ။

Photobucket

ဒီပံုအမည္က `ေက်ာင္းပတ္၀န္းက်င္ ႐ႈခင္းပံု´ ခံစားခ်က္ကေတာ့ ႐ုိး႐ုိးပါပဲ`ေက်ာင္းႏွင့္ ေက်ာင္းပတ္၀န္း က်င္ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္၍´ တဲ့။ ေရးဆြဲသူက ေစာေအာင္ေအာင္ အသက္(၁၀) ႏွစ္၊ တတိယတန္းပါ။

Photobucket

ဘဲမယ္ အသက္(၁၀)ႏွစ္ ဆြဲတဲ့ပံုေလးပါ။ ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသူေလးျဖစ္ပါတယ္။ ပံုနာမည္က `အိမ္ႏွင့္ျခံပံု´ ျဖစ္ၿပီး သူ႔ခံစားခ်က္ကေတာ့ `ဤပံုလိုမ်ဳိး ကိုယ့္အိမ္ႏွင့္ကိုယ့္ျခံေနခ်င္တယ္´ တဲ့။


က်မ ေတာ္ေတာ္သေဘာက်လို႔ အငယ္တန္းမွာ အေကာင္းဆံုးလက္ရာရွင္ဆု ေရြးခဲ့တဲ့ပံုေလးကေတာ့ ႐ုိး႐ုိးေလးပါပဲ။ `သဘာ၀ ႐ႈခင္းပံု´ လို႔အမည္ေပးထားပါတယ္။ သူ႔ ခံစားခ်က္ကလည္း သိပ္ခ်စ္ဖို႕ေကာင္းပါတယ္။ ၾကည့္လိုက္ပါ။

Photobucket

Photobucket

`တဲက လူေတြေနဖို႕ေဆာက္ထားတယ္။
ေခ်ာင္းက တိရစာၧန္ ေတြ ေရေသာက္ဆင္းလို႔ရတယ္။
ေတာင္ေတြက အလြန္လွပတယ္။
စပါးပင္က လူေတြစားဖို႔စိုက္ထားတယ္။
ေနကလူေတြအတြက္ အလင္းနဲ႕အပူရေစတယ္။
တိမ္က မိုးေပၚမွာပဲေနတယ္။
မိုးတြင္းအခါ မိုး႐ြာခ်တယ္။
ျမက္ခင္းျပင္လဲ စိမ္းလန္းစိုေျပတယ္။´

သဘာ၀ တရားႀကီးရဲ႕လွပမႈကို ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အေကာင္းျမင္ထားတဲ့ စိတ္ကူးေလးလဲဆိုတာ။ ေရးဆြဲသူကေတာ့ ႏွင္းျဖဴျဖဴဦး စတုတၳတန္းေက်ာင္းသူေလးျဖစ္ၿပီး အသက္(၉)ႏွစ္ခြဲပဲရွိပါေသးတယ္။

Photobucket

ဒီပံုေလးကလည္း အေကာင္းဆံုးလက္ရာရွင္ဆုရတ့ဲပံုပါပဲ။ ေရးဆြဲရတဲ့ ခံစားခ်က္က `က်ေနာ္တို႔ရြာ၏ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္းကို သတိရေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္´ တဲ့။ ပံုကိုအမည္ေပးထားတာကလည္း ႐ုိး႐ုိးေလး ပါပဲ `ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပံု´ တဲ့။ ေရးဆြဲသူကေတာ့ ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသားေလး ေအာင္မ်ဳိးထက္ အသက္(၈)ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ပံုထဲကလိုပဲ ႐ြာကဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေရာ ကိုရင္ေရာ အရိပ္အေယာင္မွ ရွိပါေသးရဲ႕လား လို႔ စဥ္းစားမိပါတယ္။


ေအာက္မွာျပထားတဲ့ပံုက အႀကီးတန္းအဆင့္က အေကာင္းဆံုးလက္ရာရွင္ဆု ေရြးခံရတဲ့ ပံုေလးတပံုပါ။

Photobucket

ပန္းခ်ီကားအမည္က `ေရာင္နီဦး´တဲ့ ။ သူ႔စိတ္ကူးကေတာ့ `ကၽြန္ေတာ္သည္ ေရးဆြဲသည့္ ခံစားခ်က္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀မွာ ေနရတဲ့ ေက်ာင္းအားလံုးကို ေရာင္နီဦးက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ စာသင္ဘက္ကလည္း ေကာင္းသည္။ ဆရာ/မ ကလည္း ညီညာထႂကြသည္။ computer centre လည္းရွိသည္။ ေရာင္နီဦးေက်ာင္း သည္ N.G.S.O လည္း ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားလည္း မူးယစ္ေဆး၀ါး မသံုးစြဲေအာင္ ဆရာ/မ စည္းကမ္းခ်က္ခ်ပါသည္။ ေရာင္နီဦးေက်ာင္းသည္ ကၽြန္ေတာ့္ အတြက္ မေမ့ႏိုင္တဲ့ ေက်ာင္း တစ္ ေက်ာင္း ျဖစ္သည္။´ သူေျပာတဲ့ N.G.S.O ဆိုတာ ေရာင္နီဦးေက်ာင္းက အတန္းႀကီးေက်ာင္းသားေတြ ကိုယ္တိုင္ ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းေတြ ႏွစ္စဥ္ ဒီမိုကေရစီက်တဲ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြနဲ႔ဖြဲ႕ထားတဲ့ New Generation Students Organization ကိုေျပာတာပါ။ ေရးဆြဲတဲ့ ေက်ာင္းသားအမည္က ေမာင္ထြန္းထြန္း အသက္ (၁၅) ႏွစ္ ပဥၥမတန္း ေက်ာင္းသားပါ။


အႀကီးတန္းအဆင့္ ႏွစ္သက္ဖြယ္လက္ရာရွင္ဆုရတဲ့ ပန္းခ်ီကားေလး (၁)ကားကေတာ့ -
အသက္ (၁၁)ႏွစ္အရြယ္ စတုတၳတန္းေက်ာင္းသား ေစာဇဘလုထူး ဆြဲထားတဲ့ကားေလးပါ။ ပန္းခ်ီကားကို အမည္ေပးမထားခဲ့ေပမဲ့ သူေရးဆြဲရတဲ့ ခံစားခ်က္ကိုဖတ္ၾကည့္ၿပီးရင္ သူ႕အစားအမည္တပ္ေပးၾကပါလား။ သူ႔လက္ေရးအတိုင္းေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Photobucket
Photobucket

`ကၽြႏ္ုပ္ရဲ႕ ငယ္ငယ္တုန္းက ဇြဲကပင္ေတာင္ကို မသြားရဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဇြဲကပင္ကို ဆြဲလို႔တတ္တယ္။ ဇြဲကပင္ ေတာင္ ကိုသြားခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ မသြားရဘူး။ ဇြဲကပင္ကို တကယ္ျမင္ခ်င္တယ္´ တဲ့။


ဒီလက္ရာပိုင္ရွင္ကေတာ့ ေနာ္ဒါးေလ့ အသက္(၁၃)ႏွစ္ ပဥၥမတန္းေက်ာင္းသူပါ။ သူ႕ပံုေလး အမည္က `ရြာအျပင္က တဲကေလးႏွင့္႐ႈခင္းပံု´ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ခံစားခ်က္ကေတာ့ `က်မေရးဆြဲသည့္ ရြာအျပင္က တဲကေလးသည္ ႐ြာထဲရွိ ႐ြာသားမ်ားအတြက္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားရပါသည္။ ေနပူေသာ အခါတြင္ သစ္ပင္မ်ား ေအာက္၌ရွိေသာ တဲကေလးထဲတြင္ အနားယူလို႔ရပါသည္။ ခရီးေမာပန္းလာၿပီး ေရငတ္ေသာအခါတြင္လည္း တဲကေလးထဲရွိေရကို ေသာက္လို႔ရပါသည္။ က်မ၏ ခံစားခ်က္ကို ဖြင့္ဆိုလိုက္ရပါသည္။ ´
Photobucket

ဒါေတြကေတာ့ စိတ္၀င္စားဖြယ္ပံုေလးေတြပါပဲ -

Photobucket

ေရးဆြဲသူအမည္- မသန္းၾကည္၊ အသက္(၁၂) ႏွစ္။ အတန္း - စတုတၳတန္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - စစ္အာဏာရွင္ရဲ႕ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ပံု
ေရးဆြဲရသည့္ခံစားခ်က္ - က်မေရးတဲ့ ပန္းခ်ီကား ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာ ရွိသမွ် လူေတြကို သတ္ျဖတ္ၾကတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ မေနရဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ သူမ်ားႏိုင္ငံမွာ လာေရာက္ မွီခို ေနထိုင္ ရတယ္။ န အ ဖ ရဲ႕ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈကို က်ေတာ္ က်မတို႕ တစ္ေန႕က်ရင္ ျပန္ၿပီး လက္စားေခ် မယ္လို႕ က်မ ကတိေပးပါတယ္။

ေရးဆြဲသူ- ေစာသူရဟိန္း
အသက္ - ၁၄ ႏွစ္
အတန္း - အဌမတန္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - န အ ဖ က ျမန္မာႏိုင္ငံ ကို ဖ်က္ဆီးေန၍ ျပည္သူက ကာကြယ္ပံု
ေရးဆြဲရသည့္ ခံစားခ်က္ - ကၽြန္ေတာ္သည္ ဒီပန္းခ်ီကားကို ေရး ဆြဲျခင္းျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကပဲ လာပါသည္။ အေၾကာင္းအရင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ နအဖေၾကာင့္ ျပည္သူဘ၀ေတြက သူတို႔လက္ခုပ္ထဲက ေရလုိဘ၀ပဲ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျပည္သူလူထုကိုေမတၱာ ေအးခ်မ္းေသာ အရိပ္ေအာက္မွာပဲထားခ်င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့စစ္ဘီလူးကေအးခ်မ္းတဲ့ ေမတၱာကိုမီးဟုန္းဟုန္းလိုေတာက္ေစတဲ့ အျဖစ္ ဖ်က္စီး၍ ျပည္သူဘ၀ က ေခြးလို ၀က္လိုပဲေျပးေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ခံစားခ်က္ျပည့္ျပည့္နဲ႕ ဒီပန္းခ်ီကားခ်ပ္ကို ဆြဲရ ပါသည္။

Photobucket

ေရးဆြဲသူ- မူမူ၀င္း
အသက္- ၁၁ ႏွစ္
အတန္း- ဆ႒မတန္း
ပန္းခ်ီကားအမည္- ဘုန္းႀကီးမ်ား သပိတ္ေမွာက္ပံု
ေရးဆြဲရသည့္ ခံစားခ်က္- ဒီလုိအပံုကိုဆြဲရျခင္းအေၾကာင္းေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတုန္းက ဘုန္းႀကီးသံဃာေတာ္မ်ား သပိတ္ေမွာက္ပံုကိုေရးဆြဲသည္။

Photobucket

ေရးဆြဲသူအမည္ - ေစာအဲ့ခ်ဲ
အသက္- ၁၄ ႏွစ္
အတန္း - သတၱမတန္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - န အ ဖ က သံဃာေတာ္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ေနပံု။
ေရးဆြဲရသည့္ခံစားခ်က္ - ကၽြန္ေတာ္ဒီပန္းခ်ီကားကို ဆြဲရတာ ျပည္တြင္းထဲမွာရွိေနေသာ သံဃာေတာ္ေတြက ဖုန္းႀကီး၊ သံဃာေတာ္ေတြကို ႏွိပ္စက္တာေတြကို ေဖာ္ျပေသာသေဘာပါ။

Photobucket

အမည္ - မေအးေအးစိုး
အသက္ - ၁၁ ႏွစ္
အတန္း - ပဥၥမတန္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - သဘာ၀ရႈခင္းပံု
ေရးဆြဲရသည့္ ခံစားခ်က္ - က်မ၏ မိခင္ရြာကေလးအားလြမ္းဆြတ္၍ ေရးဆြဲထားပါသည္။

Photobucket

………………………………………………………………………………………။

ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ရေနာင္းခရုိင္မွာရွိတဲ့ ျမန္မာစာသင္ေက်ာင္းက ကေလးေတြဆြဲတဲ့ပံုတခ်ဳိ႕ပါ။ သူတို႔ မိဘေတြကေတာ့ ရာဘာေစးျခစ္တဲ့ အလုပ္သမားေတြ၊ ငါးဖမ္းစက္ေလွ အလုပ္သမားေတြ၊ အမ်ားစုပါ။

အငယ္တန္းအဆင့္မွာ အေကာင္းဆံုးလက္ရာရွင္ဆုေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ ပံုတပုံကိုေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

Photobucket

ေရးဆြဲသူက ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသား အသက္(၁၀)ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္သန္႔ဇင္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းခ်ီကား အမည္က`ေရတံခြန္ပံု´လို႕ေပးထားပါတယ္။ ေရးဆြဲရတဲ့ ခံစားခ်က္ကေတာ့ `အေပ်ာ္ဆြဲျခင္း´ ပါတဲ့။ သူ႔လက္ရာေလးက တကယ္ပဲ ေရတံခြန္က ေရစီးက်သံ ေတာင္ၾကားေနရသလိုခံစားရေစပါတယ္။

Photobucket

ပံုအမည္က `စမ္းေခ်ာင္းကေလး´၊ ေရးဆြဲသူက မဇာျခည္ဦး ၊ အသက္က(၁၀)ႏွစ္၊ အတန္းကဒုတိယတန္း။ သူ႔ခံစားခ်က္ကေတာ့ `သမီးသြားလည္ခ်င္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္´ တဲ့။ ဒီပံုေလးကိုလည္း ႏွစ္သက္ဖြယ္ လက္ရာရွင္ဆု ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။

ႏွစ္သက္ဖြယ္လက္ရာရွင္ဆုရ ပံုေလးပါ။ ေရးဆြဲသူ - မပိုးသူဇာစိုး။ အသက္-(၁၀)ႏွစ္။ အတန္း - ဒုတိယတန္း ပါ။ ပန္းခ်ီကားအမည္က `ပင္လယ္ကမ္းေျခ´။ သူ႔ခံစားခ်က္က ရုိးရိုးေလးပါပဲ `ပင္လယ္သို႔ အေပ်ာ္ခရီး သြားခ်င္ပါသည္´တဲ့။

Photobucket

အႀကီးတန္းအဆင့္ အေကာင္းဆံုးလက္ရာရွင္ဆုရတဲ့ပံုေလးပါ။ေရးဆြဲသူက အိႏွင္းခင္၊ အသက္က(၁၂)ႏွစ္။ အတန္းက ဆ႒မတန္း။

Photobucket

ပန္းခ်ီကားအမည္က`ေက်းဇူးရွင္လယ္သမားမ်ား´ျဖစ္ျပီး ေရးဆြဲရတဲ့ ခံစားခ်က္ကေတာ့ …. `ဒီပံုေလးကိုေရးဆြဲရျခင္းကေတာ့ လယ္သမားမ်ား စိုက္ပ်ဳိးရိတ္သိမ္းလို႕ရခဲ့တဲ့ စပါးမ်ားကို သမီးတို႔ စားသံုး ၾကတာပါ။ တကယ္လို႔မ်ား ဒီစပါးမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိး ရိတ္သိမ္းတဲ့လူမရွိရင္ သမီးတို႕အသက္ေတြလည္း ရွည္မွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္သမီးလယ္သမားမ်ားကို ေက်းဇူးတင္တဲ့အေနနဲ႕ ဒီပံုေလးကို ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္´။


ဒီပံုေလးေတြကေတာ့ ဆုမေရြးခ်ယ္ခံရေပမဲ့ ႏွစ္သက္စရာ စိတ္ကူးေလးေတြမို႕ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Photobucket

ေရးဆြဲသူအမည္- ေမစုေမာင္။ အသက္- (၁၄)ႏွစ္။ အတန္း- ပဥၥမတန္း။
ပန္းခ်ီကားအမည္ - နားခိုရာ
ေရးဆြဲရသည့္ခံစားခ်က္ - ကၽြန္မတို႔ပညာသင္ၾကားေနေသာေက်ာင္းႀကီးသည္ ကၽြန္မတို႔အတြက္ နားခိုရာျဖစ္သလို ငွက္ကေလးမ်ားစက္နားခိုရာသည္လည္း ဘ၀သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ျဖစ္ျခင္းအေပၚ ခံစားၿပီးေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။´

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - စုလႈိင္ေထြး
အသက္ - ၁၂ ႏွစ္
အတန္း - ဆ႒မတန္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - ေပ်ာ္စရာေကာင္းတဲ့ ကၽြန္မတို႕ေက်ာင္း
ေရးဆြဲရသည့္ခံစားခ်က္ - ကၽြန္မတို႔ေက်ာင္းမွာ ဆရာ ဆရာမ မ်ားခြဲျခားျခင္းမရွိပါ။ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပန္းလို အျမတ္ တႏိုးထားပါတယ္။ ကၽြန္မခံစားေသာေၾကာင့္ဒီပံုေလးကိုေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

………………………………………………………………………………………။

ခ်င္းမိုင္ကေန ၁၃၈ ကီလို ေလာက္ေ၀းတဲ့ ေနရာမွာ ဖန္းခရုိင္ဆိုတာရွိပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေနၾကတဲ့သူ အမ်ားစုက ရွမ္းျပည္ က ရွမ္းလူမ်ဳိးေတြမ်ားပါတယ္။ သူတို႔ကို ထိုင္းရုိင္လို႔လည္းေခၚပါတယ္။ ဟိုးအရင္ကေတာ့ သူတို႔ေတြဟာ ျမန္မာျပည္ သား ေတြပါ။ ေနာက္ေတာ့ စစ္အာဏာရွင္ေတြ လက္ထက္မွာ သူတို႔ ရြာေတြကို ျဖတ္ေလးျဖတ္စနစ္နဲ႔ ရြာမွာ မေနႏိုင္ ေအာင္ လုပ္ခဲ့လို႔ ထိုင္းႏိုင္ငံဘက္ကိုေရာက္လာၾကတဲ့ သူေတြပါ။ သည္ဘက္က လိေမၼာ္ၿခံေတြမွာ အမ်ားစု အလုပ္လုပ္ ၾကပါ တယ္။

သူတို႔ကေလးေတြရဲ႕စာသင္ေက်ာင္းေလးကို သြားလည္ခဲ့ပါတယ္။ ၀မ္းနည္းစရာလို႔ ေျပာရမလားပဲ။ သူတို႔ ေက်ာင္းေတြ မွာ ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားသင္ဖို႔ အခြင့္အေရးမရၾကပါဘူး။ သူတို႔ေလးေတြ ေရွ႕ဆက္ ဘ၀ အသက္ေမြးဖို႕က ထိုင္းစာ ထိုင္းစကားတတ္မွ အဆင္ေျပမွာတဲ့ေလ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ မိခင္ဘာသာ ရွမ္းစာ၊ ထိုင္းစာနဲ႕ အဂၤလိပ္စာကိုပဲ ဦးစားေပး သင္ၾကရပါတယ္။

သူတို႔ေတြေနတဲ့ လိေမၼာ္ျခံထဲကိုလည္း အလည္လိုက္သြားခဲ့ပါတယ္။ လိေမၼာ္ျခံက အျမင္အားျဖင့္ေတာ့ အင္မတန္ သာယာၿပီး စိတ္ႏွလံုးခ်မ္းေျမ့စရာပါ။ ဒါေပမဲ့ သဘာ၀ လတ္ဆတ္တဲ့ေလ နဲ႕ လိေမၼာ္နံေလး ေမႊးေနရမဲ့အစား ျခံမွာသံုးတဲ့ ဓါတ္ေျမၾသဇာနံ၊ ပိုးသတ္ေဆးနံေတြပဲ လြင့္ပ်ံ႕ေနပါတယ္။ ျခံပိုင္ရွင္ေတြ ကလည္း ဒီပိုးသတ္ေဆးေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္ ႀကီးမားပံုကို ပညာမေပးၾကဘူးတဲ့။ အရင္တလေလာက္ကပဲ ပိုးသတ္ေဆး ေဖ်ာ္ထားတဲ့ စည္ထဲကို နာရီျပဳတ္က်လို႔ ဆင္း ေကာက္တဲ့ အလုပ္သမားတစ္ေယာက္ ေသသြားတယ္တဲ့။ သူတို႔သည္ျခံေတြမွာေနတာ ဘယ္ေလာက္ၾကာျပီလဲ။ သည္လို အဆိပ္ေငြ႕ေတြနဲ႔ဆို ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ ဆက္ေနႏိုင္မလဲ။

က်မ ခင္မိတဲ့ ရွမ္းဆရာမေလးတစ္ေယာက္ကို စကားေျပာၾကည့္ေတာ့ သူတို႔ အရင္ေနခဲ့တာက က်ဳိင္းတုံ ၿမိဳ႕နယ္ထဲက မိုင္းတံုမိုင္းဆတ္ဆိုတဲ့ ေရတံခြန္ရွိတဲ့ ရြာေလးေပါ့တဲ့။ ေလးတန္းေလာက္မွာ သူတို႔ေနတဲ့ရြာကို စစ္တပ္က ျဖတ္ေလးျဖတ္ ဆိုတာလုပ္လာလို႔ မိဘေတြနဲ႔အတူဒီဘက္ေရာက္လာတာပါတဲ့။ `က်မတို႔ရြာမွာဆိုေလ လိေမၼာ္ေတြကလည္း သဘာ၀ ေျမႀကီးကလည္းသဘာ၀ အားလံုးသဘာ၀ ´ပါပဲလို႔ သူက ျမန္မာလို မတတ္တတတ္ နဲ႔ႀကိဳးစားၿပီးေျပာျပပါတယ္။

သူတို႔ လြယ္ဇာတ္ေက်ာင္း က ကေလးေတြရဲ႕ပန္းခ်ီလက္ရာပံုေလးေတြက ခ်စ္စရာေကာင္းသလို သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ကူးေလးေတြကလည္း…

ဒီပံုက အေကာင္းဆံုးလက္ရာရွင္ဆုရတဲ့ပံုပါ။

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - နန္းရွဲန္စမ္
အသက္- ၁၂ ႏွစ္
အတန္း - စတုတၳတန္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - ကၽြန္မတို႔ေတာရြာေလး
ေရးဆြဲရသည့္ခံစားခ်က္ - `သဘာ၀ရဲ႕ေတာရြာေလး တစ္ေနရာမွာ အခ်က္ခ်က္အရာရာ အားလံုးမွာ ကၽြန္မ ခံစားေနတာပံု။´ ။

ေနာက္ တပံုက ႏွစ္သက္ဖြယ္လက္ရာရွင္ဆုရတဲ့ပံုပါ။

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - စိုင္းစမ္လူ
အသက္ - ၁၄ ႏွစ္
အတန္း - ပဥၥမတန္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - အိမ္မက္ထဲကေက်ာင္း
ေရးဆြဲရသည့္ခံစားခ်က္ - `ရွမ္းျပည္လြတ္လပ္ေသာအခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္၏ စာသင္ေက်ာင္းကို အိမ္မက္ျခင္းပံု ဆြဲထားသည္။´

ဒီပံုကလည္း ႏွစ္သက္ဖြယ္လက္ရာရွင္ဆုရပံုပါ။

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - နန္းဆိုင္နစ္ကြင္ခမ္း
အသက္ - ၁၄ ႏွစ္
အတန္း - ပဥၥမတန္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - သဘာ၀နယ္ေျမ
ေရးဆြဲရသည့္ခံစားခ်က္ - `ေလာေလာဆယ္ရွမ္းလူမ်ဳိးတို႔ ေနထိုင္ေရးတစ္ေနရာပံု ´။

သည္ကားေလးသံုးကားကေတာ့ က်မဆုေရြးခ်င္ေပမဲ့ နယ္ေျမစံုေအာင္ေပးရမယ္ဆိုတဲ့မူေၾကာင့္ မေရြးလိုက္ရတဲ့ ကားေလးေတြပါ။

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - စိုင္းဆုလံုးစုန္
အသက္ - ၁၄ ႏွစ္
အတန္း - ပဥၥမတန္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - ေက်ာင္း၏ရည္မွန္းခ်က္
ေရးဆြဲရသည့္ခံစားခ်က္ - `ကၽြႏု္ပ္၏ ဒီပံုေက်ာင္းမ်ဳိးရွိေစရန္ ရည္မွန္းၿပီးေရးဆြဲထားပံု´။

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - နန္းဆိုင္းစိန္
အသက္ - ၁၄ ႏွစ္
ပန္းခ်ီကားအမည္ - တို႔႐ုိးရာေတာဓေလ့
ေရးဆြဲသည့္ခံစားခ်က္ - ယခင္က ကၽြန္မတို႔မိသားစုေနထိုင္ခဲ့ေသာ ေတာရြာႏွင့္ေနအိမ္တို႔ကို လြမ္းရေသာေၾကာင့္ ဤပံုကို ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - စိုင္းေက်ာ္ျမင့္
အသက္ - ၁၃ ႏွစ္
အတန္း - ဒုတိယတန္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - ကၽြႏု္ပ္အိမ္
ေရးဆြဲရသည့္ခံစားခ်က္ - ဒီလိုအိမ္မ်ဳိးရွိေစရန္ ကၽြႏု္ပ္၏မိဘကို အတူတူေန ေပ်ာ္ေပ်ာ္စားစား ခ်မ္းသာေစခ်င္ ေရးဆြဲေသာပံု။
………………………………………………………………………………………။

ကရင္နီဒုကၡသည္ စခန္း က ကေလးေတြေရးဆြဲထားတဲ့ပံုေတြပါ။

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - နားရယ္
အသက္ - ၁၅ ႏွစ္
အတန္း - ဆ႒မတန္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - world teachers' day
ေရးဆြဲရသည့္ခံစားခ်က္ - ဆရာ/မ မ်ားကို အလုိအပ္ဆံုးျဖစ္သည္။

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - ေဘြးေန
အသက္ - ၁၂ ႏွစ္
အတန္း - အ႒မတန္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - ကမၻာ့ေက်ာင္းဆရာ/မ မ်ား ဂုဏ္ျပဳတဲ့ေန႕။
ေရးဆြဲရသည့္ခံစားခ်က္ - အေၾကာင္းမွာ ဆရာ ဆရာမတို႔သည္ သူ႔ပညာရွိအတိုင္း သူမယူထားဘဲ သူဘယ္လို ထင္လဲ ဆိုေသာ တစ္ေန႔မွာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားတို႔ အေနနဲ႕ ႀကီးထြားတိုးတက္မႈ ရွိေအာင္ သူသင္ေပးတာပါ။ ေနာက္ ေက်ာင္း သူ ေက်ာင္းသားတို႔ဟာ ဆရာ/မ ေက်းဇူးကို သိၿပီး ဆရာ/မ ကို အထူးယူ ဂုဏ္ျပဳေစခ်င္တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ဂုဏ္ျပဳၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္က တက္ေရာက္ အမွာ ေက်းဇူးစကားေျပာၾကားခဲ့တယ္။

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - ဖေရမယ္
အသက္ - ၁၃ ႏွစ္
အတန္း - အ႒မတန္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - world teachers' day
ေရးဆြဲရသည့္ခံစားခ်က္ - က်မသည္ ဒီပန္းခ်ီကားရဲ႕ ခံစားခ်က္မွာ ဆရာ/မ မ်ားသည္ ေက်ာင္းသား အတြက္ အနစ္နာေစၿပီးေသာ ဆရာ/မျဖစ္ေသာေၾကာင့္ က်မဒီပန္းခ်ီကို ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္သည္။ ( သူေရးခ်င္တာ အနစ္နာခံၿပီး ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္)။

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - ေယာဟန္
အသက္ - ၁၅ ႏွစ္
အတန္း - သတၱမတန္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - world teachers' day
ေရးဆြဲရသည့္ခံစားခ်က္ -
ဆရာ/မ ကိုတကယ္ လိုအပ္သည့္အရာျဖစ္သည္။

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - ေဒြးေထြးမူး
အသက္ - ၁၄ ႏွစ္
အတန္း - အ႒မတန္း

………………………………………………………………………………………။

ထပ္ၿပီးတင္ျပမဲ့ပံုေလးေတြကေတာ့ မဲေဆာက္ေဒသမွာရွိတဲ့ ေရြ႕ေျပာင္းျမန္မာ ကေလးမ်ားဆြဲထားတဲ့ ပံုေလးေတြပါပဲ။ အငယ္တန္းမွာ အေကာင္းဆံုးလက္ရာရွင္ဆုရတဲ့ပံုေလးေတြကို အရင္ၾကည့္ပါဦး။

Photobucket

ဒါက ပါရမီေက်ာင္း က ကေလး ဆြဲထားတဲ့ပံုပါ။ ပန္းခ်ီကားအမည္က `ပါရမီေက်ာင္း´တဲ့။ ေရးဆြဲရသည့္ ခံစားခ်က္ ကလည္း ရုိးရုိးပါပဲ။`ပါရမီေက်ာင္းပုံကို ေရးဆြဲထားပါသည္´ တဲ့။ ဒါေပမဲ့ သူေရးဆြဲထားတဲ့ ရႈေထာင့္က အျမင္ဆန္းသစ္ သလုိ လက္ရာကလည္း ေကာင္းတဲ့အတြက္ အေကာင္းဆံုး လက္ရာရွင္ဆု ေရြးေပးလိုက္တာပါ။ ေရးဆြဲသူကေတာ့ ေအာင္မင္းဦး အသက္(၁၀)ႏွစ္၊ တတိယတန္းပါ။

ေနာက္တပံုက ေက်ာင္းဥယ်ာဥ္ေလးတဲ့။ အေကာင္းဆံုးလက္ရာရွင္ဆုပါပဲ။

Photobucket

ေရးဆြဲသူက ရန္ပိုင္သက္။ အသက္က (၁၀) ႏွစ္။ အတန္းက စတုတၳတန္း။ ေက်ာင္းက SAW School ပါ။ ေရးဆြဲရတဲ့ ခံစားခ်က္ကေတာ့ `ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေက်ာင္းတြင္ သစ္ပင္ နည္းနည္းရွိပါသည္။ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၿပီး သစ္ပင္နည္းနည္း ရွိေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္က ဥယ်ာဥ္လို လွတယ္ထင္ပါတယ္။´
စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းတာက သူပံုထဲက ေက်ာင္းေရွ႕ အလံတိုင္က အလံပံုေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူဆြဲတာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အလံပံုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီက ကေလးအမ်ားစုကေတာ့ ေက်ာင္းေရွ႕အလံတိုင္မွာ ထုိင္းႏိုင္ငံေတာ္အလံကိုပဲဆြဲတာမ်ားပါတယ္။

ႏွစ္သက္ဖြယ္လက္ရာရွင္ ဆုရတဲ့ပံုေလးေတြကို ၾကည့္ၾကစို႕…

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - အိေႁႏၵလႈိင္
အသက္ - ၁၀ ႏွစ္
အတန္း - ပဥၥမတန္း
ေက်ာင္း - C.D.C ေက်ာင္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - သဘာ၀ အလွ
ေရးဆြဲရသည့္ခံစားခ်က္ - ဤပံုထဲတြင္ ေရးဆြဲထားေသာ အိမ္မ်ားႏွင့္ ျမစ္၊ ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေအးခ်မ္းျခင္း သာယာျခင္း ျဖစ္သည္။ ပန္းခ်ီဆြဲရသည္မွာ ေပ်ာ္႐ႊင္ပါသည္။ ကၽြန္မသည္ တကယ္သြားရသလို ခံစားရပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤ ပန္းခ်ီ ကားကို ေရးဆြဲျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၎ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္သည္ ႐ြာေလးတစ္႐ြာ၏ ႐ုပ္ပံုကားခ်ပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေနရာသည္ သာယာလွပ စိမ္းလန္းစုိေျပေနပါသည္။ ကၽြန္မသည္ ပန္းခ်ီ၀ါသနာကို ႏွစ္သက္ပါသည္။ ေနာက္တခါဆိုရင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ မဟုတ္ တတိယ တစ္ခုခု ရေအာင္ႀကိဳးစားပါမည္။ ( ပန္းခ်ီၿပိဳင္ပြဲမူအရ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ မခြဲပါဘူး။ အေကာင္းဆံုး လက္ရာရွင္ဆုနဲ႕ ႏွစ္သက္ဖြယ္ လက္ရာရွင္ဆု ဆိုၿပီးေတာ့ပဲ ခြဲျခားထားပါတယ္။ သူႀကိဳးစားေမွ်ာ္လင့္တဲ့ အတိုင္း ဆုရခဲ့ ပါတယ္။)

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - မေခ်ာစုလႈိင္
အသက္ - ၁၀ ႏွစ္
အတန္း - ပဥၥမတန္း
ေက်ာင္း - SAW School
ပန္းခ်ီကားအမည္ - ေက်ာင္းတြင္းသန္႔ရွင္းေရး
ေရးဆြဲရသည့္ ခံစားခ်က္ - ဆရာမ မ်ားႏွင့္ ကၽြန္မတို႕ သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ၾကေသာ သာယာလွပေသာေန႔ ျဖစ္ပါသည္။

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - ေမာင္ကို႐ႈိင္း
အသက္ - ၉ ႏွစ္
အတန္း - ဒုတိယတန္း
ေက်ာင္း - ဆာမူေထာ္ေက်ာင္း
ပန္းခ်ီကားအမည္ - ေက်ာင္းပံု
ေရးဆြဲရသည့္ခံစားခ်က္ - ကၽြန္ေတာ္တို႕ေက်ာင္းသည္ အျမဲသန္႔ရွင္းေနပါသည္။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ားသည္ အျမဲသန္႔ရွင္းေနပါသည္။
(သူလည္းေက်ာင္းေရွ႕အလံတိုင္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံကို ႀကိဳးစား လႊင့္တင္ထားပါတယ္။)

အႀကီးတန္းမွာအေကာင္းဆံုးလက္ရာရွင္ဆု တစ္ပံုပါ။

Photobucket

ေရးဆြဲသူက ေအာင္မ်ဳိးေက်ာ္၊ အသက္က (၁၄)ႏွစ္၊ အတန္းက ဆ႒မတန္း၊ ေက်ာင္းက C.D.C ေက်ာင္း ကပါ။ ပန္းခ်ီကားအမည္က `ေတာဓေလ့ရဲ႕အလွ´။ေရးဆြဲရတဲ့ခံစားခ်က္က `ေတာဓေလ့၏အလွကို ျမင္တတ္ တန္ဖိုးထား တတ္ေစရန္´ တဲ့။
ႏွစ္သက္ဖြယ္လက္ရာရွင္ဆုရတဲ့ပံုေလးေတြပါ။

Photobucket

ဒီပံုေလးက မဲေဆာက္ C.D.C ေက်ာင္း က စတုတၳတန္းေက်ာင္းသားေလး ေစာအဲသာမူး ေရးဆြဲတဲ့ပံုပါ။ အသက္က (၁၂)ႏွစ္ပါ။ ပန္းခ်ီကားရဲ႕နာမည္ကေတာ့ `ကရင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္အလွ´ျဖစ္ၿပီး သူေရးဆြဲရတဲ့ ခံစားခ်က္ကို ဒီလုိ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။`ကရင္ျပည္နယ္သည္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕လူမ်ဳိးႏွင့္ တိုင္းျပည္ျဖစ္သည္။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ မိသားစုမ်ား ေနထိုင္ၾကသည္။ အဲ့ခါမွ ကၽြန္ေတာ္ကရင္ျပည္ပံုကို ဆြဲပါ သည္။´

Photobucket

ဒီပံုေလးမွာေတာ့ ေရးဆြဲသူရဲ႕ စိတ္ကူးက တမ်ဳိးေလးပါ။`ေက်ာင္းပိတ္ရက္တြင္ ေက်ာင္းေရွ႕မွ ျဖတ္သြားပံု ျဖစ္ပါသည္´တဲ့။ ပန္းခ်ီကားအမည္ေလးကလည္း `ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္´ပါတဲ့။ ေရးဆြဲသူကေတာ့ ထင္ေပၚသိန္း၊ အသက္(၁၁)ႏွစ္၊ တတိယ တန္း ေက်ာင္းသားပါ။ သူက ပါရမီေက်ာင္း ကပါ။

Photobucket

ဒီပန္းခ်ီကားေလးကေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ ေရးဆြဲဟန္နဲ႕ အေရာင္သံုးပံုေတြေၾကာင့္ ႏွစ္သက္ဖြယ္လက္ရာ ရွင္ဆု ေရြးခ်ယ္လိုက္တဲ့ ပံုေလးပါ။ စာသင္ခန္းနံရံမွာ ခ်ိတ္ဆြဲထားတဲ့ ထိုင္းဘုရင္မင္းျမတ္ ရဲ႕ ပံုကိုလည္း ႀကိဳးစား ေရးဆြဲ ထားပါေသးတယ္။ ေရးဆြဲသူက- ေမာင္စိုးသူ၊ အသက္(၁၂)ႏွစ္၊ ဆ႒မတန္း၊ SAW School ကျဖစ္ပါတယ္။ပံုအမည္က `သန္႕ရွင္းေသာပတ္၀န္းက်င္တြင္ စာသင္ရျခင္း´ပါ။ ေရးဆြဲရတဲ့ခံစားခ်က္ကေတာ့ `သန္႕ရွင္းေသာ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ စာသင္ရပါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ စာျမန္ျမန္တတ္ႏိုင္သည္ဟုထင္ပါသည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းပါက စာတတ္ျမန္သည္ဟု ဆရာကေျပာခဲ့ပါသည္´တဲ့။
ေအာက္ကပံုေလးေတြက ဆုမခ်ိတ္ခဲ့ေပမဲ့ သေဘာက်စရာပံုေလးေတြပါ။

Photobucket

ေရးဆြဲသူ - သက္ျပည့္ေအာင္ အသက္- ၁၃ ႏွစ္၊ အတန္း - ပဥၥမတန္း၊ ဆာမူေထာ္ ေက်ာင္းကပါ။ သူ႔ပံုေလးကိုအမည္ေပးထားတာက `ဆရာစာသင္ေနပံု´တဲ့။ ခံစားခ်က္က`ေက်ာင္းတြင္ ဆရာ၊ ဆရာမ စာသင္ေနပံုကို ေရးဆြဲထားပါသည္´တဲ့။ ပလပ္စတစ္ကုလားထိုင္အနီေလးနဲ႔ ေက်ာက္သင္ပုန္းေနာက္က သစ္ပင္ေလးေတြကလည္း ပန္းခ်ီကားေလးကို ခ်စ္စရာေကာင္းေအာင္ အားျဖည့္ေပးထားပါတယ္။

Photobucket

ေသြးသစ္ေက်ာင္း New Blood School က ေက်ာင္းသားေလးဆြဲထားတဲ့ပံုပါ။ ပန္းခ်ီကားအမည္က `စာသင္ေက်ာင္းသို႔ သြားသည္´တဲ့။ သူ႔ခံစားခ်က္ကို ေသေသခ်ာခ်ာေရးျပထားပါတယ္။ `ဤပန္းခ်ီကားခ်ပ္ပံုထဲတြင္ ေက်ာင္းသားညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္သည္ နံနက္ပိုင္းတြင္ စာသင္ေက်ာင္းသုိ႕ ေစာစီးစြာ ေက်ာင္းသြားၾက၍ ေက်ာင္း သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ မိမိတာ၀န္ကို ေက်ပြန္လုပ္ေဆာင္ၾကရန္အတြက္ ေက်ာင္းသို႔ ေစာစီးစြာ သြားေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ နံနက္ခ်ိန္ခါတြင္ ေက်ာင္း၏ ႐ႈခင္း လွပမႈႏွင့္ ေလေကာင္း ေလသန္႔ရရွိၿပီး စာသင္ေက်ာင္း၏ အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ အညီ ေက်ာင္း၏ လွပမႈမွာလည္း ထည္ထည္၀ါ၀ါ ရွိေနျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္´။ ေရးဆြဲတဲ့သူက ေမာင္သာထူး အသက္(၁၅)ႏွစ္။ အ႒မတန္းကပါ။

Photobucket

ဒီပံုအမည္ေလးကေတာ့ `ကူညီ႐ုိင္းပင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ား´တဲ့။ သူ႔ခံစားခ်က္က `ေက်ာင္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ သူငယ္ခ်င္း တေတြ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ ခင္မင္စြာ ကူူညီၿပီး အတူတူ ပညာသင္ၾကပါသည္´။ ေရးဆြဲသူက ေမာင္၀င္းႏိုင္ထြန္း အသက္(၁၃)ႏွစ္ စတုတၳတန္း SAW School ကပါ။

Photobucket

ေမာင္ေဇယ်ာၿဖိဳး ဆြဲတဲ့ပံုေလးပါ။ သူက အသက္(၁၅)ႏွစ္၊ အ႒မတန္း၊ ေသြးသစ္ေက်ာင္း (New Blood School) ကပါ။ သူပံုေလးက ခ်စ္စရာေကာင္းသလို သူ႔စိတ္ကူးေလးကလည္း ႏွစ္သက္စရာပါ။ ` လူသားမ်ားသည္ တစ္ေန႔တာ တစ္ေန႔ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေနၾကရသည္။ ထိုသို႔ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေနရ၍ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေျပေပ်ာက္ေစလိုရန္ ေန၀င္ခ်ိန္ ညေန ေစာင္းမွာ တိုက္ခတ္လာတဲ့ ေလေျပေလညွင္းေတြကို ခံစားၿပီး ႐ႈပ္ေထြးေနသည့္ ဦးေႏွာက္(သို႔) စိတ္မ်ားကို ေျဖေဖ်ာက္ တတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေန၀င္ခ်ိန္ဆည္းဆာမွာ အပန္းေျဖႏိုင္ေအာင္ စိတ္ကူးျဖင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤပံုကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျမင္ရသူတိုင္းစိတ္ထဲမွာရွိတဲ့ အရာေတြဟာ ေအးျမ ၾကည္လင္ႏိုင္ပါသည္´။ ပန္းခ်ီကား အမည္ေလး ကေတာ့ `ေန၀င္ခ်ိန္ကို စိတ္ကူးျဖင့္ေရးဆြဲေဖာ္ျပပံု´တဲ့။

ကေလးေတြေရးဆြဲထားတဲ့ ပန္းခ်ီကားေလးေတြ အမ်ားစုဟာ သဘာ၀႐ႈခင္းပံုေလးေတြ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ဘ၀ ေနာက္ခံ ကားခ်ပ္ေတြက ဘယ္လိုပဲရွိေနပါေစ သူတို႔စိတ္ႀကိဳက္ပံုေလးေတြကို ဆြဲေနရတဲ့ အခိုက္အတန္႔မွာေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ စိတ္ကေလးေတြ ၾကည္လင္ေနမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ထဲက နာဂစ္ မုန္တိုင္းဒဏ္ ခံခဲ့ရတဲ့ ကေလး ေတြကိုေရာ ခုလို ပန္းခ်ီကားေလးေတြ ေရးဆြဲခိုင္းရင္ ဘယ္လုိ ပံုေလး ေတြ ဆြဲၾကမွာလဲလို႕ စဥ္းစားေနမိပါတယ္။

Monday, October 20, 2008

ယဥ္ေက်းမူေရွ႕ေဆာင္သူရဲေကာင္းမ်ား ( သို႕) ေက်ာင္းဆရာဆရာမ မ်ား

ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ခ်ဳိင္းယာဖြန္းခရိုင္မွာ ဒီလအတြင္း အျငိမ္းစားယူေတာ့မွာျဖစ္တဲ့ အစိုးရေက်ာင္း ေတြက ဆရာဆရာမမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳတဲ့ အခမ္းအနားတစ္ရပ္မွာ က်ေနာ္တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ထိုင္းႏုိင္ငံ၊ အေရွ ့ေျမာက္ခရိုင္မွာ ေစာေစာစီးစီး ပင္စင္ယူမယ့္သူေတြအပါအ၀င္ ဒီႏွစ္ထဲမွာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း လုပ္သက္ျပည့္ျပီျဖစ္တဲ့ ဆရာဆရာမမ်ားဟာ ၃၀၀ ေလာက္ရွိေနပါတယ္။

ကိန္းဂဏန္းေတြအရကေတာ့ မယံုၾကည္ႏိုင္စရာပါဘဲ။ အညြန္းကိန္းေတြအရ ထုိင္းႏိုင္ငံရဲ႔ခရိုင္ ၇၆ ခုစလံုးမွာ ဒီႏွစ္အတြင္း အျငိမ္းစားေတာ့မယ့္ ဆရာဆရာမဦးေရဟာ ႏွစ္ေသာင္းထက္မနည္းဘူးလို႔ခန္႔မွန္း ထားပါတယ္။ ပိုမိုမ်ားျပားလာတဲ့ လူဦးေရအတြက္ အစားထိုးႏိုင္ဖို႔ေက်ာင္းဆရာဆရာမအသစ္ေတြ အေတာ္ ကေလး လိုအပ္ေနပါျပီ။

စစ္ဘက္ (သို ့မဟုတ္) ရဲဘက္ဆုိင္ရာ အျငိမ္းစားယူမယ့္ အရာရွိမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ျပဳပြဲ အခမ္းအနား ေတြကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိပါတယ္။ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲ စစ္ဘက္၊ ရဲဘက္အရာရွိမ်ားမွ သူတို႔ထက္ စီနီယာက်ျပီး ႏႈတ္ထြက္ေတာ့မယ့္ အရာရွိၾကီးမ်ားရဲ႔ ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္ခဲ့မႈေတြ၊ တာ၀န္ေက်ပြန္ခဲ့မႈေတြကို တန္ဖိုးထားေလးစားေၾကာင္းျပသၾကတာပါ။ အဲဒီဂုဏ္ျပဳပြဲေတြမွာေတာ့ အမွတ္တရ ခ်ီးမြမ္းၾသဘာ စကားေတြ ေျပာၾက၊ ခ်ီတက္အေလးျပဳ အခမ္းအနားေတြဆင္ယင္ၾက၊ ဂုဏ္ျပဳစားေသာက္ပြဲေတြ ျခိမ့္ျခိမ့္သဲ ျပင္ဆင္ က်င္းပေပးၾကပါတယ္။

ဒါေပတဲ့ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကိုေတာ့ သူရဲေကာင္းေတြရယ္လို႔ မသတ္မွတ္ ထားေသးပါဘူး။ နယ္ဘက္က ေက်ာင္းဆရာဆရာမက ပိုျပီးေတာ့ ေ၀းပါေသးတယ္။ သူရဲေကာင္းဆိုတဲ့ ေ၀ါဟာရရဲ႔ေလးနက္တဲ့ အဓိပၸါယ္ထဲမွာ ေက်ာင္းဆရာဆရာမေတြ မပါ၀င္ေသးတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ အဲဒီအတြက္လည္း ဂုဏ္ျပဳပြဲေတြ က်င္းပေပးေလ့မရွိတာပါ။ ခ်ဳိင္းယာဖြန္းခရိုင္မွာ အျငိမ္းစားယူေတာ့မယ့္ အိုမင္းမစြမ္းဇရာ အရြယ္ေရာက္ေနျပီျဖစ္တဲ့ ဆရာဆရာမၾကီးမ်ားအတြက္ ဒီႏွစ္မွာ က်င္းပျပဳလုုပ္ေပးတဲ့ မထင္မရွား၊ အညတရ ဂုဏ္ျပဳပြဲကေတာ့ သူတို႔ရဲ႔ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းဆရာသမ၀ါယမအသင္းမွာ ခ်စ္ခ်စ္ကုတ္ကုတ္စုေဆာင္းထားတဲ့ ေငြေၾကးကို အရင္းတည္ထားရွာၾကတာ။ အျခားေသာ ခရိုင္ေတြ၊ ေဒသေတြမွာရွိၾကတဲ့ ဆရာဆရာမမ်ား ကေတာ့ ဒီလိုအခမ္းအနားေတြကို အိပ္မက္ေတာင္ မမက္ရဲေသးပါဘူး။

က်ေနာ့္ရဲ႔အျမင္မွာေတာ့ ရဲရင့္တဲ့ စစ္သားေတြ၊ ရဲအရာရွိေတြလိုဘဲ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားဟာ အေရးၾကီးတယ္ဆိုတာပါ။ လက္နက္ေတြ မကိုင္ေဆာင္ထားၾကေပမယ့္လည္း က်ေနာ့္တို႔ လူ႔အဖြဲအစည္းကို ပံုေဖၚ၊ ထုဆစ္ႏိုင္ဖို႔မရပ္မနား တုိက္ပြဲ၀င္ေနၾကတယ္။ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႔ စိတ္ဓါတ္ကို ပံုေဖၚေနၾကတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ သူရဲေကာင္းမ်ားပါ။ ကေလးေတြရဲ ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ဆႏၵေတြကို ထုဆစ္ေပးေနတဲ့ ဗိသုကာ မ်ားပါ။ ႏုပ်ဳိတဲ့ မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားဟာ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႔ အနာဂတ္နဲ႔ကံၾကမၼာကို တစ္ေန႔မွာ ဆံုးျဖတ္ေပးမယ့္ သူေတြပါဘဲ။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (သို႔မဟုတ္) အစိုးရေတာင္မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ တုိင္းျပည္ျဖစ္လာဖို႔ တည္ေဆာက္ရာမွာ က်ရံႈးသြားမွာလား၊ ေအာင္ျမင္မွာလားဆိုတာ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားရဲ႔ ပခံုးထက္က ေလးနက္ၾကီးမားတဲ့ တာ၀န္ဘဲျဖစ္တယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေနာင္လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ သမ၀ါယမအသင္းအေနနဲ႔ ပိုမို ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္တဲ့ အေျခ အေနနဲ႔ ဆရာဆရာမမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးဖို႔က်ေနာ္ အၾကံျပဳတင္ျပပါရေစ။ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားကေလးေတြ အမ်ားၾကီးပါ၀င္ျပီး ဆရာဆရာမမ်ားရဲ႔ ဂုဏ္ေက်းဇူးတရားေတြကို ျပသခြင့္ရရွိ ႏုိင္မယ့္ ေက်ာင္း၀င္းအက်ယ္ၾကီး တစ္ခုခုမွာေပါ့။
စစ္သားေတြဟာ တုိင္းျပည္ရဲ ့လြတ္လပ္ေရး သူရဲေကာင္းေတြလို ့ဆိုၾကယင္ ေက်ာင္းဆရာဆရာမ မ်ားဟာလည္း သူရဲေကာင္းဘြဲ႔ထူးကို ထုိက္တန္သူေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈေရွ႔တန္း စစ္မ်က္ႏွာမွာ တုိက္ပြဲ၀င္ေနသူေတြ၊ ဒီမိုကေရစီရွင္သန္နိုင္ဖို႔ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေနသူေတြဟာ ေက်ာင္း ဆရာဆရာမမ်ားဘဲ မဟုတ္ပါလား။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားကို အေလးမထားၾကေတာ့တာေတြ႔ေနရပါတယ္။ ပညာေရး၀န္ၾကီးဆိုသူကို ေရြးခ်ယ္ခန္ ့အပ္တာ၀န္ေပးရာမွာေတာင္ ပညာေရးအေတြ႔အၾကံဳေနာက္ခံလံုး၀မရွိတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး ဘက္ကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦးကို ခန္႔အပ္ခဲ့တာဟာ အထင္အရွားသာဓကတစ္ခုပါ။ အင္မတန္ အေရးၾကီးလွတဲ့ ၀န္ၾကီးဌာနတစ္ခုကို တာ၀န္ေပးကိုယ္တြယ္ခုိင္းပံုမ်ား။ ၾကိဳးစားၾကည့္စမ္းပါေစတဲ့။

ပိုဆိုး၀ါးလွတဲ့ အေျခအေနကေတာ့ ဆရာဆရာမမ်ား ကိုယ္တိုင္က တိုင္းျပည္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ရွင္သန္ႏိုင္ေရးမွာ မိမိတို႔ရဲ႔အေရးၾကီးတဲ့ တာ၀န္၀တၲရားေတြနဲ႔အခန္းက႑ကို ေမ့ေလ်ာ့ ေနၾက တယ္။ သတိျပဳမိၾကပံုမရပါဘူး။

ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားဟာ ေငြေၾကးပမာဏ အၾကီးအက်ယ္အကုန္အက်ခံ သံုးစြဲ တတ္ၾကပါတယ္။ အုပ္စုေတြ၊ ဂိုဏ္းဂဏေတြဖြဲ ့ၾကတယ္။ အမတ္ေနရာ၊ ၀န္ၾကီးေနရာ၊ ရာထူးေနရာေတြကို အငမ္းမရလိုခ်င္ေနၾကတယ္ေလ။ အားလံုးသိရွိၾကတဲ့အတိုင္း အခ်ဳိ႔ေသာပုဂၢိဳလ္ေတြဟာ အဂတိတရားေတြ ျပည့္ႏွက္ေနၾကတာ။ ဘယ္လိုမ်ားျဖစ္လာတာပါလိမ့္။ သူတို႔ကို အေသအခ်ာေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးရမယ့္ ပညာေရးစနစ္ရဲ႔ လွပတဲ့က်ဆံုးမႈလို႔ေျပာယင္ ျငင္းဆိုႏိုင္ပါ့မလား။ မိမိတိုင္းျပည္နဲ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အက်ဳိး စီးပြားအတြက္ ေပးဆပ္စြန္႔လႊတ္မႈေတြ၊ တုိင္းခ်စ္ျပည္ခ်စ္စိတ္ဓါတ္ေတြ၊ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ က်င့္၀တ္နီတိ ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ ေလ့က်င့္ပ်ဳိးေထာင္ေပးဖို ့ပညာေရးဟာ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါသလား။

လူတိုင္းဟာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္စြာ ေမြးဖြားလာခဲ့တာလို႔က်ေနာ္ကေတာ့ အခုိင္အမာ ယံုၾကည္ထား သူပါ။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ ကိုယ္က်င့္သိကာၡတရားနဲ႔ မေကာင္းမႈအဓမၼဟာ လူသားရဲ႔ စိတ္ႏွလံုးသားနဲ႔ အက်င့္စာရိတၲကို အျပိဳင္အဆိုင္ ပံုေဖၚလာၾကတယ္။ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားဟာ အမ်ားၾကီး လုပ္ႏိုင္ေန ပါတယ္။ လူေတြဘယ္လိုျဖစ္လာၾကမလဲဆိုတာကို သူတို႔ပံုေဖၚ တည္ေဆာက္ႏုိင္ပါတယ္။ တန္ဖိုးထားသင့္တဲ့၊ ျမင့္ျမတ္ေသာသူေတြကို ေလးစားစြာဆက္ဆံႏိုင္ဖို႔ရယ္၊ အဂတိတရားလိုက္စားသူေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္စြမ္းရွိဖို႔ ရယ္၊ တိုင္းျပည္ရဲ႔ အေရးပါလွတဲ့ ရာထူးတာ၀န္ေတြကို ကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ရယ္စတဲ့ အေျခခံယဥ္ေက်းမႈကို ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားဟာ တည္ေဆာက္ႏိုင္စြမ္းရွိေနတယ္။

အျငိမ္းစားယူျပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာင္မွ ေက်ာင္းဆရာဆရာမမ်ားရဲ႔ လုပ္ငန္းတာ၀န္ေတြ ျပီးဆံုးသြားျပီ လို႔မယူဆႏိုင္ေသးဘူး။ ေနာင္လာေနာင္သားေတြ၊ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ေတြ၊ က်င့္၀တ္နီတိေတြကို ပံုေဖၚ တည္ေဆာက္တဲ့ တာ၀န္က အနားမယူခဲ့ၾကပါဘူး။ ဘယ္ေသာအခါမွ အဲဒီတာ၀န္ေတြကေတာ့ျဖင့္ အျငိမ္းစား ယူမည့္သူေတြမဟုတ္ၾကပါဘူး။

အဲဒီအတြက္ေၾကာင့္ အျငိမ္းစားယူၾကေတာ့မယ့္ ေက်ာင္းဆရာဆရာမၾကီးမ်ားကို အႏူးအညြတ္ေမတၲာ ရပ္ခံလုိပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းကို ဆက္လက္ျပီး ဂရုဏာေရွ႔ထားလို႔ တာ၀န္ဆက္လက္ ယူေပးေစလိုပါတယ္။ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ရပ္၊ ရြာ၊ ေဒသေတြမွာ ဆက္လုပ္ေပးၾကပါ။ အခုအခ်ိန္အခါမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို ဗဟိုဦးစီးခ်ဳပ္ကိုင္မႈက ေလ်ာ့ခ်ထားျပီျဖစ္လို႔ ေဒသႏၲရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းေတြကို ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဦးစီးဦးေဆာင္မႈတာ၀န္ေတြကိုလည္း ယူေပး ေစလိုပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္အတူ ေက်ာင္းဆရာဆရာမၾကီးမ်ားမွာလည္း ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးအရ ဥပေဒေတြအတြက္ တင္ျပပိုင္ခြင့္ေတြရွိေနတယ္။ အဂတိတရား လိုက္စားသူေတြကိုလည္း တာ၀န္ေတြကဖယ္ရွားပိုင္ခြင့္လည္း ရွိေနပါတယ္။

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပညာေရးအေတြ႔အၾကံဳေတြၾကြယ္၀ေနၾကတဲ့၊ မိမိႏွင့္ အျခားသူေတြကို ပ်ဳိးေထာင္ ေပးခဲ့ၾကသူေတြရဲ႔တန္ဖိုးနဲ႔ ခံယူခ်က္ကသာလွ်င္ လက္ရွိၾကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ႏိုင္ငံေရးမုန္တိုင္းဒဏ္ကို က်ေနာ္တို႔ တိုင္းျပည္က ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္မွာပါ။ က်ေနာ္တို႔ ဒီလိုလုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ပိုမိုသန္႔စင္တဲ့ တိုင္းျပည္ ျဖစ္လာမွာပါ။ ကမၻာမွာ အဂတိတရား အလိုက္စားဆံုး တိုင္းျပည္ေတြစာရင္းထဲမွာ ပါေနတာကို ပယ္ဖ်က္ လာႏုိင္မယ္။ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ မယံုၾကည္ရဆံုးစာရင္းကလည္း ကင္းလြတ္ပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီတိုက္ပြဲမွာေတာ့ ဆရာဆရာမမ်ားဟာ ေရွ ့ေဆာင္လမ္းျပ ၾကယ္စင္ေတြျဖစ္ပါေၾကာင္း။

သိန္းႏိုင္

(၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ဆရာမ်ားေန႔၊ ၅ ရက္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀၀၈ ေန႔ထုတ္ ဘန္ေကာက္ပို႔စ္ သတင္းစာပါ Thongbai Thongpao \ Teachers are our nation’s cultural warriors ေဆာင္းပါးကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုပါသည္။)

 

© 2007 IngridGrey By Arephyz