Monday, May 5, 2008

How can we help?

မုန္တိုင္းေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားအား ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားျခင္း- အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ mediator အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမွျပည္သူသို႔အကူအညီေပးျခင္း

ခင္မမမ်ဳိး (၅၊ ၅၊ ၂၀၀၈)

ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္မွ စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တနာရီလွ်င္ (၁၉၂) ကီလိုမီတာအင္အားရွိသည့္ နာဂစ္မုန္တိုင္းၾကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့ျပီး၊ ခန္႔မွန္းမရႏိုင္ေလာက္သည့္ ၾကီးမားလွစြာေသာ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည္။ စစ္အစိုးရက ရန္ကုန္တိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဧရာ၀တီတိုင္းစေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္း (၅)ေနရာအား အေရးေပၚအေျခအေနေၾကျငာထားသည္။

မုန္တိုင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပြားေသာ လူအေသအေပ်ာက္ႏွဳန္းမ်ား၊ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ႏွဳန္းမ်ားကို အတိအက်မသိရေသးေပ။ သို႔ရာတြင္ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံရေသာအေျခအေနမ်ားအရ အနည္းဆံုး ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာလူအမ်ားေသဆံုးျပီး၊ သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ား အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ကာ၊ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာလူအမ်ား ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ခဲ့သည္ကေတာ့ ေသခ်ာလွသည္။

ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ မုန္တိုင္းဒဏ္ခံစားရေသာ ျပည္သူလူထုအတြက္ ကူညီရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနျပီျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရမွ အကူအညီေတာင္းခံျခင္း၊ ယခုစာေရးေနသည့္အခ်ိန္အထိ မရွိေသးပါ။ ကမာၻအႏွံ႔မွ ျပည္ပေရာက္ျမန္မာမ်ား ေမြးရပ္ေျမအတြက္ ပူပန္စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္က်ေရာက္မည္ကို ၾကိဳတင္သိရွိပါက လံုေလာက္ေသာ ၾကိဳတင္စီမံမွဳမ်ား မျပဳလုပ္ျခင္း၊ မုန္တိုင္းအႏၱရာယ္က်ေရာက္မွဳတြင္ ထိေရာက္ေသာ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စစ္အစိုးရအား အျပစ္တင္ေနၾကသည္။ အတိုက္အခံအဖြဲ႔မ်ားမွလည္း ေၾကျငာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္၍ စစ္အစိုးရ၏ တာ၀န္မဲ့မွဳကို မီးေမာင္းထိုးျပေနၾကသည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွလည္း ထိုအခ်က္ကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ ေၾကညာေနၾကသည္။

ထိုသို႔ေျပာေန၊ လုပ္ေနရံုႏွင့္ ျပီးပါမည္လား။ က်ြႏု္ပ္တို႔အားလံုးသည္ စစ္အစိုးရထံမွ မည္သည့္အရာကို ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ၾကသနည္း။ စစ္အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚတြင္ ယခင္ကလည္းတာ၀န္မေက်ခဲ့၊ ယခုလည္းတာ၀န္မေက်၊ ေနာင္လည္း တာ၀န္ေက်မည္မဟုတ္။ ထို႔အတူပင္ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ တာ၀န္မသိသည့္ အစိုးရကို အျပစ္ထိုင္ေျပာေနရံုႏွင့္လည္း က်ြႏ္ုပ္တို႔ တာ၀န္ေက်သည္မဟုတ္။ က်ြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ ျမန္မာ့ေရကိုေသာက္ကာ ၾကီးျပင္းလာခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယခုက်ြႏ္ုပ္တို႔ ေျမေပၚတြင္ မွီတင္းေနထိုင္သူမ်ားသည္ အတိဒုကၡေရာက္ရွိေနၾကသည္။

မုန္တိုင္းျပီးလွ်င္ ေလေျပလာတတ္သည္ဆိုေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႕တြင္ကား မုန္တိုင္းေနာက္ကြယ္မွ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ မုန္တိုင္းက်ေနစဥ္ခ်ိန္ထက္ပင္ ပိုမို၍ ေၾကာက္စရာေကာင္းလွသည္။ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္သြားသူမ်ား၊ ဘ၀ပ်က္သြားသူမ်ား အမ်ားအျပားရွိေနျပီ။ သန္႔ရွင္းေသာေသာက္သံုးေရ မရရွိပါက ကူးစက္ေရာဂါဆိုးမ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႕ဖြယ္ရာရွိသည္။ မုန္တိုင္းအမ်ားဆံုး ရိုက္ခတ္သြားျခင္းခံခဲ့ရေသာ ဧရာ၀တီတိုင္းသည္ ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုး၏ စပါးက်ီျဖစ္သျဖင့္ အစာေရစာရွားပါးမွဳ၊ ကုန္ေစ်းႏွဳန္းအၾကီးတက္သြားမွဳမ်ားျဖစ္မည္။ ျဖစ္လည္းျဖစ္ေနျပီ။ ေရွ႕ဆက္၍ အဆမတန္တက္ေတာ့မည္။ လူအမ်ားငတ္မြတ္ေခါင္းပါးမွဳ ကပ္ေဘးၾကီးဆိုက္ႏိုင္သည္။ ထိုအႏၱရာယ္ဆိုးမ်ားကို က်ြႏ္ုပ္တို႔ညီေနာင္ဘြား ျမန္မာမ်ား ရင္စည္းခံၾကရေတာ့မည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ က်ြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး ေ၀ဖန္အျပစ္တင္ကာ တေယာက္ကိုတေယာက္အျပစ္ပံုခ်ျခင္းျဖင့္သာ အခ်ိန္ကုန္ေနၾကေတာ့မည္ေလာ။ လက္ေတြ႕တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ၾကိဳးစားသင့္ေသာ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ရွိပါသည္။

(၁) အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ mediator အျဖစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း>

မည္သို႔ပင္ဆိုေစ က်ြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး စဥ္းစားလက္ခံၾကရမည့္ အခ်က္တခုမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား တရား၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္သည္ျဖစ္ေစ အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္မွာ စစ္အစိုးရျဖစ္ေနသည္ဆိုျခင္းကို ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနျခင္းျဖင့္ ယင္းတို႔တြင္ အာဏာကို အသံုးျပဳခြင့္ရွိေနၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာရွိေသာ ႏိုင္ငံတခုအတြင္းသို႔ မည္သို႔ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ႏွင့္ျဖစ္ေစ ၀င္ေရာက္ခြင့္မရွိပါ။ သို႔ျဖစ္ရာ စစ္အုပ္စုမွ တရား၀င္ေတာင္းဆိုမွသာ အကူအညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွ ျပည္သူအမ်ား ႏိုင္ငံတကာအကူအညီ ရရွိရန္မွာ စစ္အစိုးရေပၚတြင္ မူတည္လ်က္ရွိေနသည္။

ထိုသို႔စစ္အုပ္စုမွ တရား၀င္ေတာင္းဆိုေအာင္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကမည္နည္း ဆိုသည္ကို ယခုအခ်ိန္တြင္ ၀ိုင္း၀န္းစဥ္းစားၾကရန္ လိုအပ္သည္။ ျပည္ပအတိုက္အခံမ်ားမွ ေတာင္းဆို၍မရပါ။ ေတာင္းဆိုလိုက္လွ်င္ စစ္အစိုးရက ေနာက္တလွမ္းပင္ ထပ္ဆုတ္သြားလိမ့္ဦးမည္။ ျပည္တြင္းအတိုက္အခံမ်ားမွလည္း ေတာင္းဆို၍မရပါ။ အငတ္ေဘးဆိုက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ား လမ္းေပၚေရာက္လာမည္စိုး၍ ပိုမိုခ်ဳပ္ခ်ယ္မွဳမ်ားျပဳလုပ္လာပါက ျပည္သူအမ်ားပင္ တပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္ၾကရလိမ့္မည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျပည္သူအမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ရန္ စစ္အုပ္စုႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ ေပးႏိုင္မည့္ အဖြဲ႔အစည္းတခု (ဥပမာ- ျမန္မာႏိုင္ငံမုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအဖြဲ႕ (သို႔) ၾကိဳက္ရာအမည္ေပးပါ) ကဲ့သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ ထူေထာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အဖြဲ႔အား ဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အေျခစိုက္ေနထိုင္ၾကေသာ လူရိုေသ၊ ရွင္ရိုေသ ဆရာ၀န္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားျဖစ္သင့္သည္။ အတိုက္အခံဘက္မွလူမ်ား မပါ၀င္သင့္ပါ။ ပါ၀င္ပါက စစ္အစိုးရမွ ယံုၾကည္လက္ခံမည္မဟုတ္ပါ။ ထိုသူမ်ားမွ ဦးေဆာင္၍ ၾကားခံေဆာင္ရြက္ေပးပါက အဆင္ေျပမွဳ ရရွိႏိုင္မည္ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

ထို႔အတူ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳ အကူအညီေပးမည့္ႏိုင္ငံမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလံုးသည္ long-term political struggle ရွိေနေသာ ျမန္မာျပည္ကဲ့သို႔ေသာ တိုင္းျပည္မ်ိဳးတြင္ international humanitarian intervention ျပဳလုပ္ရာ၌ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းနည္းလမ္းမ်ားကို အတိအက်လိုက္နာမည္ ဆိုပါက စစ္အစိုးရ သေဘာထား အနည္းငယ္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာႏိုင္သည္။ ထိုစည္းကမ္းမ်ားမွာ -

နယ္ေျမခံတာ၀န္ရွိအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ power relation တြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းမျပဳရ။
ေရရွည္ျပႆနာအေျဖမ်ားအား မရွာေဖြရ။
မီဒီယာမ်ား၏ အာရံုစိုက္မွဳခံရေအာင္ မျပဳလုပ္ရ။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားမွာ အာဏာရွင္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လူသားခ်င္းစာနာမွဳ အကူအညီေပးပါက လိုက္နာသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္အစိုးရမ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာမွဳအကူအညီကို အသံုးျပဳ၍ political processes မ်ားအား undermine လုပ္မည္ကို စိုးရိမ္တတ္ၾကသည္။ ထိုစိုးရိမ္မွဳသည္ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီမ်ားအား အလံုးစံုျငင္းဆန္မွဳ ျပဳေစသည့္ အဓိကအခ်က္ပင္ ျဖစ္သျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမွဳအကူအညီႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကို မေရာေထြးမိေစရန္ အေရးၾကီးလွသည္။

ဥပမာဆိုရလွ်င္ က်ြႏု္ပ္တို႔သြားရာလမ္းတြင္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးတခုရွိေနသည္ဆိုပါစို႔။ ထိုေခ်ာက္ကမ္းပါးအား ေနာင္လာေနာက္သားမ်ား ျဖတ္ေက်ာ္ရျခင္း လြယ္ကူေစရန္ တံတားထိုးရန္ လိုအပ္သည္။ ယင္းအတြက္ ေရရွည္တံတားတည္ေဆာက္မည့္ လူမ်ားလိုအပ္သည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ ေခ်ာက္ကမ္းပါးအျခားတဘက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ရမည့္ ပစၥည္းပစၥယမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ရွိေစရန္ လိုအပ္ပါ သစ္လံုးတံတားထိုးျပီး၊ ခ်က္ခ်င္းကူးသြားရမည့္ လူမ်ားလည္း လိုအပ္သည္ပင္ျဖစ္သည္။ ယခုအေျခအေနသည္ ေရရွည္တံတားၾကီး ျပီးဆံုးရန္ ေစာင့္ေန၍မရ။ သစ္လံုးတံတားအျမန္ထိုးရန္ လိုအပ္သည့္အေျခအေနျဖစ္သည္။

(၂) ျပည္သူမွျပည္သူသို႔အကူအညီေပးျခင္း

အျခားအေရးပါေသာ နည္းလမ္းမွာ ျပည္သူမွျပည္သူသို႔ အကူအညီေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ျမန္မာမ်ား စုေပါင္း၍ တတ္ႏိုင္သမွ် ေငြအားထည့္၀င္ကာ အဆင့္ဆင့္လႊဲေျပာင္းျပီး၊ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ားအား ကူညီႏိုင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ (၁၉၉၇) ခု၊ ေ၀ါနယ္တ၀ိုက္ ေရၾကီးစဥ္က စာေရးသူတို႔ ျပဳလုပ္ဖူးပါသည္။ ခ်မ္းသာေသာမိတ္ေဆြ၊ သူငယ္ခ်င္း အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားဆီမွ ပိုက္ဆံမ်ားေကာက္ခံကာ၊ ဆန္အိတ္မ်ား၊ အျခားအသံုးအေဆာင္မ်ား၊ အ၀တ္အစားမ်ားအား ကားမ်ားေပၚတင္၍ ရြာဘုန္းၾကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ လိုက္လံပို႕ျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းမ်ားမွ ေရေဘးဒဏ္သင့္ေနေသာ ရြာသူရြာသားမ်ားကို ျပန္လည္ ေ၀ငွေပးပါသည္။ အတိုက္အခံအဖြဲ႔မ်ားမွ လူငယ္မ်ားမွ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေဆာင္ေသာ မည္သည့္လွဳပ္ရွားမွဳမွ မပါ၀င္ရပါ။ ထိုသို႔ျဖစ္လာပါက သတင္းမီဒီယာမ်ား အေနျဖင့္လည္း အတိုက္အခံအဖြဲ႔မ်ားမွ မည္သူမ်ားပါ၀င္၍ မည္သို႔အကူအညီေပးခဲ့သည္၊ စစ္အစိုးရမွ မည္သုိ႕လက္ပိုက္ၾကည့္ေနသည္စသည္ျဖင့္ ပြဲလွန္႔မွဳမ်ားမလုပ္သင့္ပါ။ ပါ၀င္သူမ်ားအေျခာက္တိုက္အႏၱရာယ္ျဖစ္ကာ၊ ျပည္သူမ်ားဆီသို႔တိုက္ရိုက္ေရာက္ရွိႏိုင္သည့္ အကူအညီလမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိတ္သြားႏိုင္ပါသည္။ မည္သူေတြက တာ၀န္ေက်၍၊ တာ၀န္မေက်သည္ကို ျပည္သူက သူ႔ဘာသာအသိဥာဏ္ျဖင့္ သိရိွျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ေျပာျပေနစရာမလိုအပ္ပါ။

ထို႔အျပင္ လိုအပ္ပါက စစ္အုပ္စုမွ သံသယကင္းေစရန္ စစ္အုပ္စုေနာက္လိုက္ အဖြဲ႕မ်ားအား ပူးတြဲေဆာင္ရြက္ရန္ အကူအညီေခၚသင့္ပါသည္။ မခ်စ္ေသာ္လည္းေအာင့္ကာနမ္း၊ ေရွာင္လႊဲမရသည့္ အေျခအေနမ်ားရွိႏိုင္ပါသည္။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါက ေခတၲပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကူအညီလိုအပ္ေနသည့္ ျပည္သူမ်ားမ်က္ႏွာကို ၾကည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

အလွဴေငြထည့္၀င္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ရာ၌လည္း ေစတနာသံုးတန္ျပတ္၍ လွဴၾကရန္လိုအပ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကဆိုပါသည္။ မုန္တိုင္းကယ္ဆယ္ေရးအလွဴေငြမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားသည္ စစ္အစိုးရလက္တြင္းေရာက္သြားပါက ျပည္သူဆီသို႔ ေရာက္ခ်င္မွ ေရာက္မည္ဆိုသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ စစ္အစိုးရအဆင့္ဆင့္မွ အလြဲသံုးစားမွဳမ်ား မရွိမဟုတ္၊ ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေပမယ့္ ရာခိုင္ႏွဳန္းတ၀က္ေက်ာ္ ျပည္သူမ်ားဆီ ေရာက္သြားပါက အက်ိဳးခံစားရသည့္ ျပည္သူမ်ားရွိလာႏိုင္သည္မွာ အျမတ္ပင္မဟုတ္ပါေလာ။ စစ္အစိုးရမွ ျပည္တြင္းတြင္ အလွဴေငြေကာက္ခံေနသည္ မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ လွဴမည့္သူမ်ားလည္း သူ႔အစုႏွင့္သူ ေပၚေနလိမ့္မည္။ မီဒီယာမ်ားမွ တတ္ႏိုင္သမွ်ေ၀ဖန္ျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းပန္လိုပါသည္။ ထိုေငြမ်ားအနက္ (၇၀)ရာခိုင္ႏွဳန္းခန္႔သည္ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေရာက္သြားသည္ပဲထားဦး၊ အက်ိဳးရွိပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူမွျပည္သူသို႔ အကူအညီအေပးႏိုင္မည့္ မည္သည့္လမ္းေၾကာင္းကို မဆို ၀ိုင္း၀န္းေဖာ္ထုတ္ၾကရန္လိုအပ္ပါသည္။

ခ်ဳပ္၍ဆိုရေသာ္ အမိႏိုင္ငံမွ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား ဤကဲ့သို႔ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုးၾကီး ၾကံဳေတြ႔ေနရခ်ိန္တြင္ က်ြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး အေျပာမဟုတ္၊ လက္ေတြ႔လုပ္၍ အကူအညီမည္သို႔ေပးႏိုင္မည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကိုသာ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကေစလိုေၾကာင္း ေလးစားစြာ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

3 comments:

Nge said...

ခင္မမမ်ိဳးေရ အၾကံေလးကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီလို ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေတြကို အခ်ိဳးေဖာက္ခံ အေလွ်ာ့ေပးၿပီး သြားမယ္ဆိုလို႕ အဲဒီနည္းနဲ႔ ၀င္ကူညီခြင့္ရသြားတယ္ပဲ ထားေတာ့ သြားတဲ့သူေတြက တရားသြားထိုင္တာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ မဟုတ္တာေတြ၊ မတရားတာေတြကို ေတြ႔ရရင္ ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ ေနႏိုင္လိမ့္မယ္ မထင္ပါဘူး။ မီဒီယာမွာ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း မေျပာပဲ ေနလို႔ရရင္ရမယ္ အားလံုးက စိတ္၀င္စားေနေတာ့ မီဒီယာ အာရံုစိုက္မႈကို ေရွာင္ဖို႔ဆိုတာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး။ ျမန္မာအေနနဲ႔ မၾကည့္ပဲ ကမၻာ့လူသားေတြ အေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ေတာင္မွ ကမၻာသူကမၻာသားတစု ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာကို တျခားကမၻာသူ ကမၻာသားေတြက စိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။ ေစတနာအရင္းခံကို သေဘာေပါက္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕လက္ေတြ႔မက် ျဖစ္တာေတြကို ျမင္မိလို႔ ေျပာတာပါ။

Htet Myo said...

က်ြန္မဆိုလိုတာက မီဒီယာကို ေရွာင္ဖို႔ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီကိစၥကို Benthall ဆိုတဲ့ပညာရွင္တေယာက္နဲ႔ De Waal ဆိုတဲ့ပညာရွင္တေယာက္တို႔ အၾကီးအက်ယ္ debate လုပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ မီဒီယာေတြက တဘက္မွာ money raising နဲ႔ awareness ကို တိုးျမွင့္ေပးႏိုင္သလို တဘက္မွာလဲ ဒါေတြနဲ႔ political process ကို undermine လုပ္ခံရမွာေၾကာက္ျပီး၊ authoritarian government ေတြက aid ကို ေရွာင္တတ္ပါတယ္။ က်ြန္မဆိုလိုတာက မီဒီယာအေနနဲ႔တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြကို အာရံုစိုက္မေဖာ္ျပပဲ လုပ္ႏိုင္တဲ့နည္းကို ဆိုလိုတာပါ။ ေရငံုႏွဳတ္ပိတ္ေနခိုင္းတာမဟုတ္ပါ။ ေလာေလာဆယ္မွာ အေရးၾကီးဆံုးက humanitarian aid လူထုဆီေရာက္သြားဖို႔ပါ။

ကမာၻသူ၊ ကမာၻသားေတြရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာကို တျခားကမာၻသူ၊ကမာၻသားေတြကလည္း စိတ္၀င္စားတာမွန္ပါတယ္။ စက္တင္ဘာတုန္းကလည္း ဒီလိုပဲစိတ္၀င္စားခံခဲ့ရျပီး ျပီးေတာ့လည္းျပီးသြားခဲ့ပါတယ္။ တဘက္က ကမာၻကစိတ္၀င္စားမွဳခ်ိန္ခြင္၊ တဘက္က ျပည္သူေတြအက်ိဳးခံစားရမွဳခ်ိန္ခြင္ က်ြန္မတို႔ ဘာကို ပိုေလးေပးၾကမလဲ။

ေနာက္တခ်က္က ၀င္သြားသူေတြဟာ တရားသြားထိုင္တာမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာထားတာမွန္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္၀င္သြားသူေတြဟာ လူ႔အသက္၊ လူ႔ဘ၀ေတြကို ကယ္ဖို႕ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕၀င္ရတာပါ။ လူတေယာက္ဓားဒဏ္ရာနဲ႕ ေဆးရံုေရာက္လာရင္ ဆရာ၀န္က အသက္ကယ္ဖို႔လုပ္ျပီး၊ ရဲက တရားခံရွာတဲ့အလုပ္လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒါကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကက ကိုယ္လုပ္ေပးႏိုင္တာကို ကိယ္အာရံုစိုက္ဖို႔ပါ။

က်ြန္မျမင္တာကေတာ့ အိမ္တအိမ္မွာ လံုး၀တာ၀န္မေက်ပဲ အခ်ိန္ျပည့္ မူးရူးေနတဲ့ဖခင္တေယာက္ရွိတယ္ဆိုပါစို႔။ ကေလးက ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ေနျပီ၊ အခ်ိန္မီအသက္ကယ္ဖို႔ ေဆးရံုေခၚသြားရမယ္ဆိုရင္ ဘယ္အေမမွ တာ၀န္မေက်တဲ့အေဖ၊ ေငြေၾကးမထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့အေဖအေၾကာင္းကို ထိုင္ေျပာျပီး အခ်ိန္မကုန္ၾကဘူး။ ဘယ္ေလာက္ပဲေအာက္က်က်၊ ဘာေတြပဲ ရင္ဆိုင္ရရင္ဆိုင္ရ ကေလးကို ေဆးရံုအျမန္ဆံုးပို႔ႏိုင္ဖို႔ကိုပဲ ၾကိဳးစားၾကတယ္။ ဒီသေဘာပါ။

Rules for international humanitarian intervention ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေအာက္ပါစာတမ္းမ်ားမွ ကိုးကားထားပါတယ္။

Benthall , J. (1993) Disaster Relief and the Media, IB. Taurus, London, New York

De Waal, A. (1997) Famine crimes: politics and the disaster relief industry in Africa, James Currey, Oxford and Indiana University Press, Bloomington

Cobey, J.; Flanagin, A. & Foege, W. (1997) “Effective Humanitarian Aid” in Levy & Sidel (eds) War and Public Health, New York, Oxford, Oxford University Press in Cooperation with the American Public Health Association

Nge said...

ခင္မမမ်ိဳးေရ ေလ့လာၿပီး တင္ျပေပးတဲ့အတြက္ေရာ အခုလို စာဖတ္သူရဲ့ မွတ္ခ်က္ကို အက်ိဳးအေၾကာင္း ဆီေလ်ာ္ေအာင္ တုန္႔ျပန္တဲ့အတြက္ပါ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ခင္မမမ်ိဳးေရးတဲ့ ပညာေရးေဆာင္းပါးေတြ ဖတ္ဖူးလို႔ ခင္မမမ်ိဳးေရးတဲ့စာတိုင္းမွာ အကိုးအကားရွိလိမ့္မယ္ ဆိုတာလည္း သေဘာေပါက္ၿပီးသား ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ေလ့လာ သိရွိခ်က္ေတြက လက္ေတြ႔နဲ႔ ကြာဟတာေတြလည္း ရွိေလေတာ့ ခင္မမမ်ိဳးရဲ့စာကို ရုတ္တရက္ဖတ္ၿပီး စာဖတ္သူ တေယာက္အေနနဲ႔ မွတ္ခ်က္ေပးတဲ့ေနရာမွာ emotional intelligence မရွိျဖစ္သြားၿပီး တခ်ိဳ႕အသံုးအႏံႈးေတြ ရိုင္းသလို ျဖစ္သြားတာကို အထူးပဲ ေတာင္းပန္ပါတယ္။ အခုဒီမနက္သတင္းအရ နအဖက ႏိုင္ငံတကာကေပးမည့္ အကူအညီကို ႀကိဳဆုိပါတယ္လို႔ ဘီဘီစီသတင္းမွာ လာသြားတာၾကားရလို႔ အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္တယ္ဆိုတာ ေျပာလို႔ရတဲ့တြက္ ၀မ္းသာစရာပါပဲ။ ျမန္မာျပည္သူေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္လာပါေစလို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

 

© 2007 IngridGrey By Arephyz